אאא

בפרשת לך לך אנו קוראים שלוט ליוה את אברהם אבינו  בדרך הארוכה  לארץ כנען  ושם לוט היורש לכאורה, נפרד מאברהם ובחר להתיישב בסדום. נשאלת השאלה מדוע אברהם לא הצליח להשפיע על לוט להישאר אתו ובדרכו? התשובה היא "כי הוא היה לוט". לוט מעולם לא התכוון להשתנות, למרות העובדה שהיה במעגל הפנימי של איש הקירוב הגדול והמוצלח ביותר – אברהם אבינו.

אברהם אבינו נסה בכל כוחו לקרב את לוט אבל ללוט היתה אישיות משלו. ישנם שני מסרים שאפשר ללמוד מכך שלוט לא קבל את דרכו של אברהם אבינו. ראשית, מפרש הספרונו על  הפסוק את האלקים התהלך נח, שנח הלך בדרכיו להטיב לזולתו והוכיח את בני דורו כדברי רבותינו ז''ל. נח ניסה באופן פעיל לנזוף בדורו, הבעיה הייתה שהם לא רצו להקשיב, גם כאן לוט לא היה פתוח להיות מושפע מאברהם.

אנחנו לא תמיד יכולים להטיל את האשמה על המנהיג, לא הכול תלוי בו גם אלו שמצפים מהם ללכת אחרי המנהיג צריכים לקחת קצת אחריות. עוד לקח שצריך ללמוד מאברהם, שעל אף העובדה שמבני ביתו של אברהם היו שלא הלכו  בדרכו, בכל זאת הדבר לא גרם לו להרים ידים והוא המשיך לנסות ולקרב אחרים, הוא המשיך במשימתו להשפיע על אחרים.

אנו כבעלי משפחה, כמורים כהורים, לפעמים לא מצליחים  לקרב אפילו את הקרובים ביותר אלינו, אבל זה לא אומר שאנו  צריכים להרים ידים מלהמשיך לנסות לקרב אחרים.

אברהם לא הצליח עם לוט משום שלוט היה לוט. גם אנו לפעמים לא מצליחים וזה לאו  דווקא  באשמתנו.