אאא

אמסלם זועם במכתב חריף אותו שלח חבר הכנסת דוד אמסלם, הוא מתלונן על נסיעותיו התכופות לחו"ל של שר החוץ יאיר לפיד ודורש לברר פרטים אודות נסיעותיו על חשבון משלם המיסים, לטיולים בעולם.

במכב שנשלח אל מר אלון אושפיז, המנהל הכללי במשרד החוץ, למר אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, למר מתניהו אנגלמן, מבקר המדינה ולמר יהלי רוטנברג, החשב הכללי במשרד האוצר הוא מונה בארוכה את טענותיו.

"לאחרונה הבנתי מכלי התקשורת כי שר החוץ לפיד [החובב נסיעות במטוסים פרטיים על חשבון הציבור] חכר מטוס פרטי בטיסתו למוסקבה לפני כשבועיים ימים", כותב אמסלם, "זאת בהמשך לנסיעתו המופקרת למרוקו במשלחת של כמאה איש ובעלות כוללת המתקרבת ל-900 אלף ₪".

"היות ואת נוהל נסיעות השרים לחו"ל אני מכיר, אני יודע שהתנהלות מושחתת זו לא הייתה מקובלת בשום ממשלה בעבר ולא מעוגנת בשום נוהל".

"לא יעלה על הדעת שכל שר שיחפוץ לטוס לחו"ל יחכור לעצמו מטוס [כפי שעושה שר החוץ חדשות לבקרים]. לצורך כך, ישנן טיסות סדירות במדינת ישראל בהן השרים משתמשים לצורך פגישותיהם בחו"ל".

"אשר על כן", הוא כותב במכתבו, "אבקש לקבל את הפרטים הבאים:
1. מי אישר את חכירת המטוס שבנדון ובאיזה נימוק.
2. מה הייתה עלות החכירה הכוללת של המטוס.
3. מי השתתף בנסיעה.
4. מה הייתה העלות הכוללת של הנסיעה".

לסיום הוא כותב "אני מניח שאם אני או מי מעמיתיי השרים לשעבר היה מעלה בדעתו לחכור מטוס לצורך פגישה בחו"ל, מחשבה זו כשלעצמה הייתה פותחת את כלל מהדורות החדשות ו"שומרי הסף" היו אצים רצים להם לבקש הסברים מנומקים מדוע ולמה".

"היות ומדובר בהתנהלות מופקרת וחסרת תקדים ולדעתי גובלת בשחיתות ציבורית אבקש לקבל את התייחסותכם בהקדם שכן לעניות דעתי ככל שנתעכב מדינת ישראל תיאלץ להמשיך לחכור מטוסים רבים לטובת שר החוץ ואנשי שלומו על חשבון משלם המיסים".