אאא

לאחר פולמוס שנמשך בחודשים האחרונים בעניין כשרותו של מכשיר ה'מקווה ריין' המטהר את מי המקוואות, פולמוס שכלל בית היתר התנגדות חריפה מצד רבנים המזוהים עם חוגי הסיקריקים, בטענה שהמכשיר משנה את מרכיבי המים ופוסל את מי המקווה, יוצאים רבני העדה החרדית במכתב מיוחד מטעם חברי בד"ץ העדה החרדית ובראשם זקן הפוסקים מרן הגר"מ שטרנבוך.

כזכור, כפי שפורסם ב'כיכר השבת', במסגרת המאבק אף תקפו קיצונים באלימות את רב 'מקווה זופניק' הגאון רבי דוב בער ליטמנוביץ, וגזזו חלק מזקנו, כאשר בנוסף חסמו הקיצונים את הכניסה למקווה.

 הראב"ד בודק את מכשיר המקווה ריין (באדיבות המצלם)

במכתב שהוציאו דייני ורבני הבד"ץ של העדה החרדית נכתב. "אנו הביד"צ הח"מ ישבנו ביום ג' אלול תשפ"א העעל"ט והוצג בפנינו מכשיר המקוה ריין, בדקנו אותו ואת אופן הפעלתו, ואחרי העיון בצדדי ההלכה והבנת מציאות הדברים גם מפי מומחים, אין הביד"צ הח"מ רואים שום פקפוק וחשש במכשיר זה, וביחוד במקומות שיש בהם מחסור להידור מ' או כ"א סאה מי גשמים, וכן אם יש בעיות בריבוי כלור או חומר חיטוי אחר שמכניסים למקוה".

עוד מוסיפים הרבנים כי "מכשיר ה'מקווה ריין' לא יהיה בבור הטבילה בשעת הטבילה, וכמו כן הבד"ץ יעמיד 'פיקוח' והכשר על המכשיר: "ולמגדר מילתא ומהיות טוב, החלטנו שבעת הטבילה לא יהיה המכשיר בבור הטבילה, וגם מובן שהמכשיר צריך להיות בפיקוח קבוע שלא ישנו בו מכפי מה שהוצג בפנינו".

יצויין כי בין החותמים על המכתב רבני העדה החרדית, נמצא גם הגאון רבי חיים אורי פריינד, מחשובי הרבנים בעדה החרדית אשר ממעט בדרך כלל לחתום את שמו על מכתבים רשמיים.

 (אברשה תיקונים)
 (אברשה תיקונים)