אאא

בישיבת "רכסים" נערך אמש (שלישי) מעמד 'לחיים', במעמד רבני הישיבה ומאות תלמידים, לרגל הוצאת הספר "שיעורי ציון" על מסכת בבא בתרא, ובו שיעורים וחידושים על המסכת שנמסרו בהיכל הישיבה מאת ראש הישיבה הגאון רבי אליהו ציון סופר.

ספר זה הוא השלמה לסדרת הספרים "שיעורי ציון" על סדר נשים נזיקין, שיצאו לאור בשנים האחרונות על ידי ראש הישיבה; במהלך המעמד העניק ראש הישיבה באופן אישי את הספר לכל רבני ותלמידי הישיבה.

בדברים שנשא במעמד, ראש הישיבה עמד על חשיבות עמל ויגיעת התורה הקדושה והדגיש את מאמר "תורה שלמדתי באף היא שעמדה לי", ורמז לספר שנכתב בשנה האחרונה מתוך מסירות נפש וייסורים רבים שפקדו אותו.

ראש הישיבה ביקש במעמד הנרגש מתלמידי הישיבה להמשיך להתפלל לרפואתו השלימה, "הרב רפאל אליהו ציון בן שולמית", בתוך שאר חולי ישראל.