אאא

מליאת הכנסת אישרה הערב (רביעי) בקריאה טרומית את הצעת החוק הקוראת להרחבת הגדרת הגזענות, כך שתכלול גם את החברה החרדית. למרות התנגדות הקואליציה, לאחר הצבעה שמית תמכו בהצעה 33 מול 32 מתנגדים, וההצעה תועבר לוועדת הכנסת.

בדברי ההסבר להצעה נכתב כי "לאחרונה אנו עדים לתופעה מתרחבת של הסתה לגזענות כלפי האוכלוסייה החרדית. בפרט חמורים המקרים בהם ההסתה מתבצעת ע"י נבחרי ציבור מתוך מטרה לפלג את העם ובכך להשיא רווח פוליטי, תוך פגיעה בציבור שלם ובאחדות העם. לפגיעה זו יש גם השלכות נוספות ובהם השתרשות תופעת הגזענות בחברה כלפי האוכלוסייה החרדית".

עוד נכתב בהצעה, שהגיש חבר הכנסת יעקב אשר עם חברי כנסת נוספים ביהדות התורה כי "על פי הגדרות חוק העונשין, יסודות העבירה של ההסתה לגזענות אינם מתקיימים ביחס להתבטאויות כלפי האוכלוסייה החרדית, שכן הגדרות החוק קובעות כגזענות רק מקרים בהם הגזענות היא בשל צבע, השתייכות לגזע או למוצא לאומי אתני, והאוכלוסייה החרדית אינה נבדלת בצבעה, גזעה או במוצאה הלאומי-אתני. בעניין זה יצוין שהאוכלוסייה החרדית אמנם אינה נבדלת בשל צבע עורה וכו' אך היא נבדלת בלבושה ובאורחות חייה כך שאין רציונל להחריגה מהוראות החוק".

בתחילת השבוע ועדת השרים לחקיקה דחתה, לבקשת משרד המשפטים, את הצעת החוק. עמדת משרד המשפטים להתנגד באה למרות ששר המשפטים גדעון סער הבטיח לאשר פומבית לפני שלושה חודשים כי יביא לכנסת המלצות חקיקה בנידון, אך לא עשה זאת.

ח"כ יעקב אשר מסר: "הצדק נראה וגם נעשה. הציבור החרדי קיבל היום אופק שיבטיח כי דמו לא יופקר עוד, וכי מיליון אזרחים חרדים לא יהיו נתונים למשיסה בידי פוליטיקאים משתלחים ומסיתים. הגיע הזמן שנבהיר כי דין אחד לכל אזרחי ישראל באשר הם".

מנכ"ל בצלמו, שי גליק, שסייע בתכנון החוק, מסר: "החוק לא מקנה שום פריווילגיה לחרדים, אלא רק משווה אותם לשאר האוכלוסייה. כמו שאסור לפגוע באף מיעוט, מעתה ייאסר לפגוע גם בחרדים. נמשיך ונעקוב שהחוק אכן יקודם וייושם ונדאג שכל מי שיפגע בחרדי ייענש".