אאא

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט ציבורי מנהלי), גיל לימון, בתיאום עם עיריית בית שמש ומשטרת ישראל, משרטט שורה של צעדים לצמצום תופעת שלטי הצניעות וכתובות הגרפיטי המדירות נשים בעיר בית שמש, וזאץ בעקבת החלטת בג"ץ בנידון.

בישיבות שהתקיימו בנושא בראשותו של המשנה ליועץ סוכם, בין היתר, כי מצלמות המשמשות את עיריית בית שמש תחוברנה לתחנת המשטרה המקומית כך שיוכלו לשמש גם לצורכי אכיפה משטרתית, כמו כן כוחות שיטור עירוני יגבירו נוכחות באזורים "מועדים לפגיעה" ולמופעי הדרת נשים בעיר.

בנוסף, העירייה תשקול למנות גורם ייעודי שיהיה אמון על מניעת הדרת נשים וישמש כתובת לפניות וליוזמות בנושא והעירייה תבחן הצבת שלטים מטעמה המסבירים כי המרחב הציבורי פתוח לכולם ללא הגבלה. בנוסף, המשטרה תפעל לחקור תלונות שעניינן תליית שלטים מדירים ותנסה לאתר את המארגנים העומדים מאחורי תליית השלטים וריסוס גראפיטי.

כזכור, היועץ המשפטי לממשלה הקודם, יהודה וינשטיין, מינה את המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט ציבורי-מנהלי) לשעבר, דינה זילבר, כאחראית ליישום המלצות הצוות המשרדי בנושא תופעת הדרת הנשים במרחב הציבורי, משנת 2013.

במשרד המשפטים מציינים כי במקרים שונים מאפשר החוק מופעים מסוימים של הפרדה, בהינתן תכלית ראויה לכך, ותוך שמירה קפדנית על עקרון המידתיות. אך מדגישים כי הייעוץ המשפטי לממשלה מסייע למשרדי הממשלה השונים ביישומם של הכללים המשפטיים הרלוונטיים, על מנת להבטיח כי יפעלו בהתאם לדין, "תוך צמצום מופעי ההפרדה למינימום ההכרחי, הנדרש באותם מקרים לצורך השגת תכלית ההפרדה".