אאא

מסכת מועד קטן, דף ז' - השיעור בעברית: 

 

מסכת מועד קטן, דף ז' - השיעור באידיש: 

 

מסכת מועד קטן, דף ז' - השיעור באנגלית: