אאא

מיוחד: הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הגדול, הגאון רבי דוד לאו, מסביר בריאיון מיוחד את ההתנגדות הנחרצת של הרבנות הראשית לרפורמת הגיור ומתייחס למאבקים הקשים המתנהלים נגד הרבנות הראשית. הריאיון המלא ישודר מחר בתוכנית 'סוגרים שבוע עם ישי כהן'.

לדברי הגר"ד לאו: "אני לא חושש מההדחה, אני שליח של בורא עולם להגדיל כבוד שמיים. סביב השולחן הזה אני משתדל לעשות את הדברים הנכונים בעיני אלוקים ואדם".

"על מה להדיח אותי?", מסביר הגר"ד: "שאני אומר שלא אחתום על גיור שאני לא שלם איתו. זה חוסר הבנה. אם ייצא חוק שרופא חייב לחתום שאדם עם 41 מעלות חום הוא בריא, אתה מכיר רופא אחד שיחתום? הם לא מצליחים להבין שעבורנו כרבנים גוף של העם היהודי הוא גוף אחד שלם".

נשיא בית הדין הסביר כי יהיו מתגיריים שלא יהיו מוכרים ברבנות הראשית: "אני לא חושש, אניח יודע שזאת תהיה המציאות, אנחנו לא נאשר גיורים כאלו. בעברית פשוטה קוראים לזה הונאת הגר. לא אחתום על גיורים שלא יהיו דרך מערך הגיור על פי ההלכה".

הרב הדגיש: "אנחנו לא במדינת הלכה, אנחנו במדינה יהודית. ועם כל הכבוד התורה לא תשתנה על פי חוק, אדם על פי חוק לא יכול לספוק אותי נגד ההלכה".

כאמור,  הריאיון המלא ישודר מחר בתוכנית 'סוגרים שבוע'