אאא

באתרא קדישא מירון נערכה בסוף השבוע שמחת ברית המילה לבנו של המשפיע הרה"צ ר' מנחם מנדל מאסקאוויטש, רבה של קהילת 'אזמרה' בצפת.

המשפיע שכזכור ניצל ממוות באסון במירון בל"ג בעומר האחרון בחר לערוך את הברית בגשר דב המקום בו איבדו את חייהם 45 בני אדם.

בסנדקאות כובד הסבא האדמו"ר מזידיטשויב, ובברכות כובד הסבא האדמו"ר משאץ, לצד ברכת שהחיינו שבירך אבי הבן בהתרגשות גדולה והדלקת נרות לזכר הנפטרים.