אאא

כאשר אנו קוראים על צרעת (ועל התהליך שבאמצעותו אדם נקבע כנגוע בצרעת) אנו מציינים את המשנה, נגעים (ב':ה) הקובעת כי את כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. במישור המילולי, כאשר יש צורך שכהן יבדוק נגע צרעת כדי לדון בטומאתו או בטוהרתו אין הוא רשאי לדון בנגע של עצמו.

המאירי, בפירושו לאבות א, ו (ורבים אחריו) כותב שניתן ללמוד מכך שאנו מתקשים לראות את הפגמים שלנו. וזו היא המשמעות הרווחת של הביטוי : 'כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו'' שאדם אינו מסוגל לראות את חסרונותיו. המאירי טוען שזו אחת הסיבות העיקריות לכך שאנו זקוקים לחברים - ליישר אותנו כשאנחנו הולכים שלא בתלם.

קשה מאוד להעביר ביקורת לא רצויה לחבר ולרוב זה יכול להיות מצב רגיש. עם זאת, אנו אחראים לבקש מחברינו ומהמנטורים שלנו ביקורת בונה. אישה נקראת עזר כנגדו כלומר "עוזרת נגדו" לפעמים עזרתה לבעלה היא בביקורת עליו בכך שהיא "נגדו" והיא רואה בו נגעים שהוא לא רואה בעצמו.

אישה מרגישה בנח לבקר את בעלה, ולו יותר קל לקבל בקורת ממנה מאשר לקבל ביקורת מאחרים!