אאא

האדמו"ר מויז'ניץ אשר אושפז בשבוע שעבר בבית החולים 'מעייני הישועה' בבני ברק ונשאר למספר ימי השגחה, שהה במהלך השבת בבית החולים יחד עם מספר בני משפחה וגבאים שהתפללו את התפילות בצוותא.

התפילות וה'טישים' נערכו בחדרו של הרבי, כאשר לפני התיבה התפללו בני המשפחה, בהם בנו אב"ד דחסידי ויז'ניץ באלעד, אשר אף מסר דברי חיזוק מטעמו של האדמו"ר לכלל החסידים שהשתתפו בדרשת שבת הגדול בקרית ויז'ניץ בבני ברק, לשם יצא האב"ד במיוחד.

לאחר מכן חזר האב"ד לבית החולים, ולאחר תפילת מנחה, בעת רעווא דרעווין, התעניין הרבי בתוכן הדרשה שנמסרה בהיכל בית המדרש, ובהעברת דבריו לציבור החסידים.

לאחר תפילת מעריב והבדלה, עברו המשתתפים לאמירת 'א-גיטע וואך'.

יצויין כי על פי המתוכנן, צפוי האדמו"ר להשתחרר לביתו בימים הקרובים, כאשר בנוסף, השנה לא יערוך הרבי את שולחנו לרגל ט' בניסן - יומא דהילולא של האדמו"ר ה'אמרי חיים' מויז'ניץ זיע"א.