אאא

במהלך ה'שבעה' להסתלקותו של הגאון הגדול חכם יעקב זצ"ל, בנו הגדול של מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, הגיע הגאון רבי מרדכי גרוס לנחם את מרן, שספד לבנו בבכי. 'כיכר השבת' עם התיעוד מהמפגש.

מרן הגר"ע יוסף: "כל ימיו היה בתורה, שהייתי פוגש אותו - אין דברים אחרים. רק תורה".

הגר"מ גרוס: "כתוב באבות דרב נתן: כשנפטר בנו של רבי יוחנן בן זכאי, אז באו לנחם אותו, נחמו את האבא שהחזיר פיקדון מושלם, זה מה שאפשר לנחם, שהרב החזיר פקדון מושלם".

מרן הגר"ע יוסף: ישתבח שמו הקב"ה, ה' נתן, ה' לקח, יהי שם ה' מבורך. שבוע לפני פסח, הלכתי לבקר אותו ולברך אותו ברפואה שלמה, לא סיפר לי כלום, מכל המעשים הטובים שלו - לא סיפר לי כלום. היה צניע ומעלי. רק דברי תורה, שום דבר אחר לא".