אאא
ר' שולם היה הבעלים של שופרסל ואיקאה בישראל, אך רום מעלתו לא פגמה בענוותנותו, "מכל האדם אשר על פני האדמה". ליבו היה פתוח כאולם לצערם של יתומים ואלמנות, נגיד ונדיב בלתי רגיל, שהמתן בסתר שלו היה גדול לאין ערוך מהמתן בגלוי. אלפי משפחות נתמכו בו באופן מלא ושוטף וללא כל ביורוקרטיה, לצד תרומותיו החוזרות ונשנות למוסדות רבים רבים, והכל בצללים, שלא יוודע. היה אוהב תורה, מעולם לא פסק פיו משירת התורה, ואת כל נפשו נתן למען חיזוקה. תמיד ידע מה היא נקודת העצמיות שלו, ועל מה ישים את הדגש שמגדיר אותה.
 
ר' שולם - שדמותו האגדית כמו חוצבה מ"שבחי הבעש"ט" - היה כמו צינור נובע, ובגין אישיותו הזכה הוא היה מסוגל לשאוב אור עליון ולהקרין אותו החוצה ללא פגם, וחוזר חלילה שנים רבות. אור שהתבטא ביחס אנושי וקורן, ואור שנקרש לשפע גשמי וכלכלי שתמך בחיי נזקקים.
 
רק לפני שנה, ובעודו בטיפולים רפואיים, זכיתי שהוא יקבל כהוקרה את הציור הזה, בו קורנת דמותו המחייכת המתחממת מאורן של חכמים, והוא שמח בה מאד. בתמונה הוא נראה סועד לצד רבו, מדבר בדברי תורה. אבל ביום חמישי, ד' אייר תשפ"ב, ר' שולם נפטר מהמחלה המייסרת, בן 65 בלבד במותו.
 
עתה ר' שולם שוכן בעולם שכולו טוב, שוב הוא לצד רבו, והם נהנים מזיו השכינה, אבל עבור אלו שנותרו פה, האבידה גדולה מאד: היא מורגשת הן במעגליו העסקיים חובקי עולם, עובר בעולם התורה, ועד לקהל המשפחות הנתמכות, ודמעות היתומים - בהם גם תשעת בניו ובנותיו.
 
ישלח ה' לכולם מקור שפע ונחמה. תנחומיי הרבים למשפחתו היקרה ולכל צאצאיו ומוקיריו. "משמים תנוחמו", ובמהרה יתקיים בכם הכתוב: "ומחה אדנ-י' אלהים דמעה מעל כל פנים (ישעיה כה, ח)".
 
*לזכרו: "וחכמים יחידים המתנשאים לעדן עליון ... על ידי קישורם אל כל ההמון כולו, הם מעדנים גם נשמותיהם... יודעים הם בידיעה גמורה, שכל מה שהם יותר מתנשאים ברום מעלה ... עושים הם פעולה ממשית להעלות נשמות רבות מתהומות שיקועם, להעלות אבני חן יקרות משפל המצב אשר הורדו שם על ידי המון תלאות גשמיות ורוחניות... הם הם נגידי העולם, שרי הקודש, האוהבים הגדולים של כל המעשים, שרוח החסד והאהבה של רבון כל העולמים שרויה בנשמותיהם... גבורי כח עושי דבר ה' " (הרב קוק, אורות הקודש, הקודש הכללי ז')