אאא

מראה חריג ובלתי שגרתי נראה בבית מדרשו של ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר כאשר קבוצת תלמידים נבחרים מישיבת תורת עציון שבדרום הגיעו על מנת לשמוע דברי חיזוק לפתיחת הזמן.

ראש הישיבה בחר למסור בפני התלמידים שיחה מיוחדת בהגותו של זקנו בעל ה'שפת אמת'. לאחר השיחה השיב ראש הישיבה באריכות לשאלות התלמידים וראשי הישיבה בעניינים שונים בעבודת השם.

ראש ישיבת תורת עציון הרב ברוך הרניק שאל את ראש הישיבה: "אנחנו נוסעים מכאן לכותל, ומבקשים עצה לתפילה בכוונה".

ראש הישיבה הגר"ש אלתר השיב: "אם נרגיש שהחיים שלנו הם מתנה, שכל רגע ורגע הוא נותן לנו. לא צריך להכניס אנשים ללחץ ולמחשבות דיכאוניות, אבל המצב הבריא של יהודי לדעת שבלילה הוא אומר בידך אפקיד רוחי, זה ככה! אנשים הולכים לישון, ורובם המכריע קמים, וככה מדי לילה, אבל זו מתנה. זה לא טבעי.

"תפילה היא חיבור. היא הקשר שלנו עם ה'. יש ראשונים שאומרים שהחיוב תפילה מדאורייתא הוא כאשר לוחץ משהו על הלב. כמו ילד שהולך לאבא שלו. אלו דברים שצריכים להכניס לתודעה. את זה צריך להפנים.

"לפעמים כשאדם נמצא בכותל, קדושת המקום מעוררת אותו, אבל זה חיצוני. אתם מדברים על תפילה פנימית מהלב, צריכים לעבוד על זה. ככל שמבינים שהחיים לא מובנים מאליהם, נבין שאנחנו צריכים את הקב"ה. אנחנו רחוקים מזה. כי התרגלנו למלמל ולהגיד מילים. להתפלל זה לא פשוט. צריכים לעבוד על זה".

לאחר מכן שאל הרב הרניק את ראש הישיבה לדעתו אודות מוזיקה ווקאלית בימי הספירה. ראש הישיבה השיב: "אני חושב שצריכים קצת להרגיש צביטה בלב בימי הספירה. השאלה אם מסתכלים על הספירה כבעיה שצריכים להתמודד איתה, או כמשהו שעוזר לנו להתעורר בכבוד אדם לחברו וכדומה. יכול להיות שאם חז"ל היו יודעים שזה מציק לנו הם היו מוותרים לנו. חז"ל לא באו להציק, הם באו לעזור".

ראש הישיבה שאל תאורטית: "תרי"ג מצוות זה 613 מרוץ מכשולים שצריכים למצוא דרכים לעקוף או להיפך זה עצות איך לחזק את הנפש, להרגיש שייכות לדברים רוחניים, לריבונו של עולם? זו השאלה. בימי הספירה צריכים לעצור ממרוץ החיים ולחשוב.

"בפועל, האם מותר או אסור ווקאלי? אני לא יודע. יש אומרים כך ויש אומרים כך. אם מישהו צריך את זה, אולי מותר. לכל אחד יש את הרב שלו".