אאא

בעלזא

בחצר חסידות בעלזא יערוך האדמו"ר את מעמד ההדלקה בליל ל"ג בעומר לאחר תפילת מעריב בשעה 20:30 ברחבת בית המדרש הגדול דחסידי בעלזא בקרית בעלזא בירושלים.

את ה'טיש' לכבוד ההילולא יערוך הרבי ביום חמישי - יום ל"ג בעומר, לאחר תפילת מנחה.

ויז'ניץ

בחצר חסידות ויז'ניץ יתקיים מעמד ההדלקה ברחבת בית המדרש הגדול בקרית ויז'ניץ בבני ברק לאחר תפילת מעריב בשעה 20:30. קודם לכן יתקיימו שיעורי תורה ומעמדי 'חלאקה' בהיכל בית המדרש.

ביום חמישי - יום ל"ג בעומר, יערוך הרבי ריקודים, 'חלאקה' ומנהג חץ וקשת מיד לאחר תפילת שחרית. לאחר תפילת מנחה יתקיים 'טיש' מיוחד לכבודו של רשב"י.

באיאן

בחצר חסידות באיאן יתקיים מעמד ההדלקה המרכזית במירון בשעה 20:00 בערב, לאחר אמירת תהילים. החסידים יגיעו תחילה למושב מירון, ושם הם יקבלו כרטיסים באמצעותם יוכלו להיכנס למתחם ההדלקה.

השנה, בשל קשיים מטעם הרשויות, לא תתקיים סעודת הילולא ו'טיש' במושב, אלא החסידים יעזבו את מירון חזרה לבתיהם מיד לאחר ההדלקה.

המשפיע הרה"צ רבי אלימלך בידרמן

אלפים צפויים להשתתף בליל ל"ג בעומר במעמד ההדלקה המרכזית שיערוך המשפיע הרה"צ רבי אלימלך בידרמן ברחוב יהודה הנשיא בבית שמש.

על פני הרחוב הוקמו טריבונות ענק באישור גורמי העירייה והמשטרה לקראת המעמד שיתקיים במשך מספר שעות.

קרלין

בחצר חסידות קרלין לא יתקיים השנה מעמד הדלקה במתחם בני עקיבא במירון. החסידים יתאספו ביום חמישי לסעודת הילולא ו'טיש' במתנ"ס בשכונת רמות בירושלים.

החסידים יעלו בליל ההילולא לתפילה ולאמירת תהילים באתרא קדישא מירון.

צאנז

האדמו"ר מצאנז יערוך את מעמד ההדלקה בליל ל"ג בעומר בשעה 21:00 ברחבת בית המדרש בקרית צאנז בנתניה בשילוב 'לחיים' ומעמד 'חלאקה' לילדי החסידות. לאחר מכן יתקיים ה'טיש' לכבוד ההילולא.

רחמסטריווקא

בחצר חסידות רחמסטריווקא לא יעלו השנה לאתרא קדישא מירון לעריכת ה'טיש' וההדלקה יחד עם הרבי. ההדלקה תתקיים ברחבת ת"ת חוות דעת בשכונת גוש 80 בירושלים. מעמד ה'חלאקה' וה'טיש' יתקיימו בבית המדרש הגדול ברחוב גבעת משה.

תולדות אהרן

כלל חסידי תולדות אהרן ישתתפו במעמד ההדלקה שיתקיים בליל ל"ג בעומר בפינת הרחובות שבטי ישראל ושומרי אמונים בירושלים.

מעמד ה'חלאקה' יתקיים ביום ל"ג בעומר מיד לאחר תפילת שחרית בהיכל בית המדרש הגדול, ובשעות אחה"צ יערוך האדמו"ר את שולחנו לכבוד ההילולא.

תולדות אברהם יצחק

האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק השוהה בימים אלו בבית שמש לאחר ששוחרר מבית החולים, יערוך את מעמד ההדלקה ברחבת בית המדרש של החסידות בבית שמש לאחר תפילת מעריב.

קהילת הגר"ש אלתר

ראש הישיבה הגר"ש אלתר ידליק בשעה 20:00 בערב בחצר הסמינר ברחוב מנחת יצחק 23 בירושלים. לאחר ההדלקה יישא משא תורני בענייני דיומא וכן יתקיימו ריקודים ושמחה לכבוד הילולא דרשב"י.

מכנובקא בעלזא

מעמד ההדלקה יתקיים לאחר תפילת מעריב ברחבת בית המדרש הגדול. 'טיש' ההילולא יתקיים בחצות הלילה ומעמד החלאקה יתקיים ככל הנראה ביום שישי, בשל המנהג שלא להסתפר בימי חמישי.

ביאלה

מעמד ההדלקה יתקיים ברחבת בית המדרש הגדול ברחוב יעקובזון בשעה 20:00 בשילוב מעמד 'חלאקה' לילדי החסידות.

סערט ויז'ניץ

האדמו"ר יערוך את מעמד ההדלקה בשעה 21:00 לאחר תפילת מעריב ויציקת השמן. לאחר מכן יתקיים ה'טיש' בשילוב מעמד ה'חלאקה'.

ביום ל"ג בעומר בשעה 18:00 בערב יתקיים מעמד 'חץ וקשת' ולאחר מכן 'טיש' נוסף. האדמו"ר צפוי להגיע למירון ביום ראשון הקרוב.

לעלוב

האדמו"ר מלעלוב יערוך את מעמד ההדלקה יחד עם חסידיו בליל ל"ג בעומר בעיר צפת, שם אף יתקיים ה'טיש' לכבוד ההילולא.

בצהרי היום של יום חמישי יעלה הרבי לאתרא קדישא מירון לתפילה לישועת הכלל והפרט.

סלונים

האדמו"ר מסלונים יערוך את שולחנו ביום ל"ג בעומר בבניין בית המדרש הגדול ברחוב סלנט בירושלים. בהוראת הרבי, בחורי הישיבות של החסידות שרגילים לעלות כל שנה במרוכז למירון, לא יעלו השנה כלל.

פיטסבורג

בשל העובדה שהאדמו"ר שוהה בחו"ל, מי שיערוך את ההדלקה הוא ראש הישיבה. ההדלקה תתקיים ביום רביעי בערב בשעה 21:00 לאחר תפילת מעריב בקריה באשדוד.

קודם להדלקה ישמעו דברי חיזוק והתעוררות.

ערלוי

מעמד ההדלקה יתקיים בראשות האדמו"ר ביום רביעי בערב לאחר תפילת מעריב בשעה 20:00 ברחבת בית המדרש בשכונת קטמון בירושלים. לאחר מכן יתקיים מעמד ה'חלאקה'.

סלאנים

בחצר חסידות סלאנים יערוך האדמו"ר את מעמד ההדלקה בליל ל"ג בעומר בשעה 20:30 ברחבת בית המדרש בבני ברק.

ביום ל"ג בעומר לאחר תפילת שחרית יערוך הרבי 'לחיים טיש' בשילוב מעמד ה'חלאקה', ולאחר מכן יעלה האדמו"ר לבדו לאתרא קדישא מירון. בערב יערוך הרבי את שולחנו לרגל ההילולא.

ביאלה ב"ב

מעמד ההדלקה יתקיים ביום רביעי בערב בשעה 20:30 ברחבת בית המדרש הגדול בבני ברק. במעמד יתקיים גם מעמד ה'חלאקה'.

אשלג

מעמד ההדלקה יתקיים בשעה 20:00 בערב ברחבת בית המדרש הגדול בבני ברק, לאחר תפילת מעריב. קודם ההדלקה ימסור האדמו"ר שיעור בספר הזוהר.

לאחר ההדלקה תתקיים סעודת הילולא בשילוב טיש.

קאליב

ההדלקה תתקיים ביום רביעי בערב בשעה 20:30 ברחבת בית המדרש הגדול ברחוב חנה בירושלים בשילוב מעמד ה'חלאקה'.

נאדבורנא באניא

תפילת ערבית בשעה 8.30 ולאחמ"כ מעמד ההדלקה ברחבת בית המדרש ברחוב דוד 21 בירושלים לאחריה יתקיים השולחן הטהור לרגל יומא דהילולא.

ביאלה בית שמש

בחצר חסידות ביאלה בית שמש יתקיים מעמד ההדלקה בשעה 20:30 לאחר תפילת מעריב. לאחר ההדלקה יערוך האדמו"ר את שולחנו בשילוב 'חלאקה' לילדי החסידות.

סאטמר בני ברק:

מעמד ההדלקה והחאלקה בראשות ראש הישיבה הגרח"צ מייזליש יתקיים בשעה 21:30 מיד לאחר תפילת מעריב ברחבה הסמוכה לבית מדרש הגדול בשיכון סאטמר בבני ברק.

החסידים יעלו בבוקר ההילולא יחד עם ראש הישיבה לתפילה ולאמירת תהילים באתרא קדישא מירון.