אאא

חתימתם של עשרה רבנים שנחשפה ב'כיכר השבת' על מכתב מחאה על "כבוד התורה" של הגאון רבי דניאל אלתר, בנו של כ"ק האדמו"ר ה'פני מנחם' מגור זיע"א, בעקבות הטענה שהותקף בליל חג השבועות האחרון, עוררה סערה. כעת, שניים מתוך הרבנים שחתמו על המכתב, חוזרים בהם, בטענה שהאירוע ככל הנראה לא התרחש.

לאחר פרסום המכתב, הופצה ברשתות החברתיות הקלטה בקולו של אברך מחסידות גור באשדוד, כלפיו טענו כי ביצע את התקיפה, בה הכחיש לחלוטין את המיוחס לו כאשר הוא תמה איך התפרסם מכתב מחאה מבלי לשמוע את גרסתו השוללת לחלוטין את האירוע.

כעת, כאמור, שניים מתוך הרבנים שחתמו על המחאה - חוזרים בהם. אחד החתומים, הגאון רבי נחמיה זיידה, פרסם מכתב בכתב ידו בו הבהיר כי כוונתו לא הייתה נגד "העדה הקדושה דגור וגם לא שמעתי במי המדובר". עוד הוא כתב: "ועתה שמעתי מעדים נאמנים שמכחישים המעשה, וממילא הנני חוזר מהדברים שנתפרסמו".

מכתבו של הרב נחמיה זיידה
מכתבו של הרב נחמיה זיידה

מגיד המישרים הנודע הגאון רבי מנשה ישראל רייזמן, פרסם מכתב ארוך יותר בו כתב: "הנני איש בשורה טובה לכולם שאחרי החקירה והדרישה הרבה במה שהיה, לשונות הכתב שהתפרסמו מתארים מצב שלא היה למעשה ברוך השם".

"גם החתימה שנחתמה לא הוסכמה להיות נחתם על הנוסח שהתפרסם ע"י המפרסם", כתב הגרמ"י רייזמן והוסיף כי "ולפי שהאמת צריכה להיאמר ללא חת, צריך להודיע בשער בת רבים את מה שהתאמת אחרי החקירה כנ"ל. והנני מושך חתימתי ומתנצל ומבקש מחילה באמת ממי שנפגע ממה שהובן מהכתב לכאורה".

מכתבו של הרב מנשה ישראל רייזמן
מכתבו של הרב מנשה ישראל רייזמן
הגדלה

בהמשך, אף הופצה הקלטה בקולו, בשפת האידיש, בה שב והבהיר כי "מאחר והכתב היה ללא שמות ואחרי זה קישרו את זה עם שמות אז זה הפך להיות דיני נפשות אז התיישבנו לברר יותר פרטים. אז התברר שמה שכתוב בפתק לא היה בפועל, לכן חשוב שהחזרתי את החתימה שלי בערב שבת. זו האמת. בנוגע לדברים שמסתובבים ימין ושמאל אי אפשר בימים אלו ללכת אחרי כל פתק וחתימה להגיד מה אמת ומה לא, מה שאמרתי לך כעת זו האמת לאמיתה".