עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית עם הראשון לציון הגר"י יוסף: נשים חייבות ב-4 כוסות בליל הסדר
י"ד בניסן תשפ | 08.04.20
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: נשים חייבות ב-4 כוסות בליל הסדר (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןקידוש בליל הסדר - רק לאחר צאת הכוכביםישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: בליל הסדר - לאחר צאת הכוכבים • צפו בפינה (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: כך מכשירים תנור אפייה לפסחישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: כך מכשירים תנור אפייה לפסח (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: בישול חרוסת בכלי של חמץישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: בישול חרוסת בכלי של חמץ (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: מיחם של שבת צריך הכשרה לפסחשי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: מיחם של שבת צריך הכשרה לפסח (יהדות)
הלכה יומית: מחבת זקוק לליבון או מספיק הגעלה?הלכה יומית: מחבת זקוק לליבון או מספיק הגעלה?ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: מחבת זקוק לליבון או מספיק הגעלה? (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהן'בימי הקורונה, להפוך את הבית לבית מדרש'ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: בימי הקורונה, להפוך את הבית לבית מדרש (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: להזהיר הקטנים שלא ירעישו במגילהיום שישי
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: להזהיר הקטנים שלא ירעישו במגילה (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: דין חייב איניש לבסומי בפוריאישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: דין חייב איניש לבסומי בפוריא (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: לכוון לצאת ידי חובה בקריאת מגילהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: לכוון לצאת ידי חובה בקריאת מגילה (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: דין חיוב נשים בשמיעת פרשת זכורישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: דין חיוב נשים בשמיעת פרשת זכור(יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: נשים חייבות בקריאת מגילה ביום ובלילהישי כהן2
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: נשים חייבות בקריאת מגילה ביום ובלילה (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: לקרוא פרשת זכור בעשרהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: לקרוא פרשת זכור בעשרה (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: פרשת זכור דאורייתאישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: פרשת זכור דאורייתא (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: עניית 'אמן יהא שמיה רבא' בקריאת שמעישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: עניית 'אמן יהא שמיה רבא' בקריאת שמע (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: עניית 'אמן יהא שמיה רבא'ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: עניית 'אמן יהא שמיה רבא' (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: לומר שלום לאביו בזמן קריאת שמעישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: לומר שלום לאביו בזמן קריאת שמע (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: מפני שיבה תקוםישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: מפני שיבה תקום (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: לשבת על גבי אבן בשבתישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: לשבת על גבי אבן בשבת (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: לברך ברכת המזון בישיבהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: לברך ברכת המזון בישיבה (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןברכת 'בורא נפשות' לאחר שתיית כוס תהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: ברכת 'בורא נפשות' לאחר שתיית כוס תה (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןלהיזהר שלא לדבר בין נטילת ידיים לברכת המוציאישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: להיזהר שלא לדבר בין נטילת ידיים לברכת המוציא (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהאוכל בריה שלימה מברך 'מעין שלוש'?ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: האוכל בריה שלימה מברך 'מעין שלוש'? (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןטלית על הראש בתפילה, מנהג חסידותישי כהן1
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: טלית על הראש בתפילה, מנהג חסידות (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: החובה לשנן הלכות ברכותישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: החובה לשנן הלכות ברכות (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןברכת העץ וברכת האדמה, מה קודמת?ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: ברכת העץ וברכת האדמה, מה קודמת? (יהדות)

הלכה יומית - עם הרב יצחק יוסף

שיעור יומי בהלכה מפי הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבי יצחק יוסף

עדכונים
כיכר facebook