סליחות  2 נערות..  52 טון  אוחילה..
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית עם הראשון לציון הגר"י יוסף: החשיבות ללמוד הלכה
ט"ו באלול תשעט | 15.09.19
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: החשיבות ללמוד הלכה (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: דין חיתוך ירקות בסלייסר בשבתישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: דין חיתוך ירקות בסלייסר בשבת (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: דין סעודת מצווה בבית הכנסתישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • דין סעודת מצווה בבית הכנסת (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: למה מועיל התרת נדרים?ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: למה מועיל התרת נדרים? (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: כך תעשו 'התרת נדרים' בעשרהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: כל פרטי הלכות התרת נדרים בפני עשרה • צפו (יהדות)
הלכה יומית: התרת נדרים בערב ר"ה וכיפורהלכה יומית: התרת נדרים בערב ר"ה וכיפורישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: התרת נדרים בערב ר"ה וכיפור (יהדות)
הלכה יומית: מצוות ביקור חוליםהלכה יומית: מצוות ביקור חוליםישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: מצוות ביקור חולים (יהדות)
הלכה יומית: כל המספר לשון הרע ראוי להשליכו לכלביםהלכה יומית: כל המספר לשון הרע ראוי להשליכו לכלביםישי כהן1
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: כל המספר לשון הרע ראוי להשליכו לכלבים (יהדות)
הלכה יומית: עניית 'ברוך הוא וברוך שמו'הלכה יומית: עניית 'ברוך הוא וברוך שמו'ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: עניית ' ברוך הוא וברוך שמו' (יהדות)
הלכה יומית: שלא ללמוד בזמן חזרת הש"ץהלכה יומית: שלא ללמוד בזמן חזרת הש"ץישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: שלא ללמוד בזמן חזרת הש"ץ (יהדות)
הלכה יומית: דין אבל כשליח ציבור בסליחותהלכה יומית: דין אבל כשליח ציבור בסליחותישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: דין אבל כשליח ציבור בסליחות (יהדות)
הלכה יומית: בב' אלול מתחילים לומר את הסליחותהלכה יומית: בב' אלול מתחילים לומר את הסליחותישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: בב' אלול מתחילים לומר את הסליחות (יהדות)
הלכה יומית: הכנת קפה בשבתהכנת קפה בשבתהלכה יומית: הכנת קפה בשבתהכנת קפה בשבתישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: הכנת קפה בשבת (יהדות)
הלכה יומית: האיסור לקרוא עיתון חילוניהלכה יומית: האיסור לקרוא עיתון חילוניישי כהן3
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: האיסור לקרוא עיתון חילוני (יהדות)
הלכה יומית: איסור התכה בשבתהלכה יומית: איסור התכה בשבתישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: איסור התכה בשבת (יהדות)
הלכה יומית: מותר לחמם בשבת מים שרתחוהלכה יומית: מותר לחמם בשבת מים שרתחוישי כהן5
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: מותר לחמם בשבת מים שרתחו (יהדות)
הלכה יומית: איסור בישול פירות בשבתהלכה יומית: איסור בישול פירות בשבתישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: איסור בישול פירות בשבת (יהדות)
הלכה יומית: איסור בישול בשבתהלכה יומית: איסור בישול בשבתישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: איסור בישול בשבת (יהדות)
כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו מעלכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו מעלישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו מעל (יהדות)
הלכה יומית:  לאונן אסור לברךהלכה יומית: לאונן אסור לברךישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: לאונן אסור לברך (יהדות)
הלכה יומית: שכח לברך אשר יצר ונכנס שוב לשירותים, יברך פעמיים?הלכה יומית: שכח לברך אשר יצר ונכנס שוב לשירותים, יברך פעמיים?ישי כהן1
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: שכח לברך אשר יצר ונכנס שוב לשירותים, יברך פעמיים? (יהדות)
הלכה יומית: כללי השו"ע; סתם ויש הלכה כסתםהלכה יומית: כללי השו"ע; סתם ויש הלכה כסתםישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: כללי השו"ע; סתם ויש הלכה כסתם (יהדות)
הלכה יומית: על איזה בגד מברכים 'שהחיינו'הלכה יומית: על איזה בגד מברכים 'שהחיינו'ישי כהן1
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: על איזה בגד מברכים 'שהחיינו' (יהדות)
הלכה יומית: חייב ללמוד תורה בתשעה באבהלכה יומית: חייב ללמוד תורה בתשעה באבישי כהן1
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון והרב הראשי הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: החובה ללמוד תורה בתשעה באב (יהדות)
הלכה יומית: החשיבות ללמוד משניות בע"פהלכה יומית: החשיבות ללמוד משניות בע"פישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: החשיבות ללמוד משניות בע"פ (יהדות)
הלכה יומית: ברכת שעשה לי כל צרכי בט' באבהלכה יומית: ברכת שעשה לי כל צרכי בט' באבישי כהן3
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: ברכת שעשה לי כל צרכי בט' באב (יהדות)

הלכה יומית - עם הרב יצחק יוסף

שיעור יומי בהלכה מפי הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבי יצחק יוסף

עדכונים
כיכר facebook