הטעם למנהג אכילת סופגניות בחנוכה. צפוהלכה יומית עם הראשון לציון הגר"י יוסף: הטעם למנהג אכילת סופגניות בחנוכה
ח' בכסלו תשפא | 24.11.20
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: הטעם למנהג אכילת סופגניות בחנוכה (יהדות)
הלכה יומית: הסעודות בחנוכה הן סעודות מצווה?הלכה יומית: הסעודות בחנוכה הן סעודות מצווה?ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: הסעודות בחנוכה הן סעודות מצווה? (יהדות)
הלכה יומית: חייב לספר את האמת בשידוכיםהלכה יומית: חייב לספר את האמת בשידוכיםיום שישי
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: חייב לספר את האמת בשידוכים (יהדות)
מותר לפתוח דלת של מכונית בשבת? צפומותר לפתוח דלת של מכונית בשבת? צפוישי כהן1
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: מותר לפתוח דלת של מכונית בשבת? (יהדות)
מי ששכח לכבות את האור במקרר, כיצד ינהג?מי ששכח לכבות את האור במקרר, כיצד ינהג?ישי כהן5
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: מי ששכח לכבות את האור במקרר, כיצד ינהג? (יהדות)
דין שימוש בשבת במים חמים מדוד שמשדין שימוש בשבת במים חמים מדוד שמשישי כהן1
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: שימוש בשבת במים חמים מדוד שמש (יהדות)
דין שימוש על ידי גוי במים חמים מהבוילרדין שימוש על ידי גוי במים חמים מהבוילרישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: דין שימוש על ידי גוי במים חמים מהבוילר (יהדות)
מותר להשתמש בשבת במים חמים מהבוילר?מותר להשתמש בשבת במים חמים מהבוילר?ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: מותר להשתמש בשבת במים חמים מהבוילר? (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןאם בכל הירקות יש דין טוחן בשבת? צפוכיכר השבת
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: אם בכל הירקות יש דין טוחן בשבת? (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: דין הכנת סלט בשבת. צפוישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: הכנת סלט בשבת (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןמותר להוסיף בשבת מים חמים על החמין?ישי כהן3
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: מותר להוסיף בשבת מים חמים על החמין? (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןצפו: דין חימום אוכל על גבי פלטה בשבתישי כהן1
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: חימום אוכל על גבי פלטה בשבת (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהאם מותר לחמם אוכל בשבת? צפו בהלכהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: האם מותר לחמם אוכל בשבת? (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהמתארחת בבית הוריה, היכן תדליק נרות שבתישי כהן1
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: המתארחת בבית הוריה, היכן תדליק נרות שבת (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: הדלקת נרות שבת בבית מלוןישי כהן2
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: הדלקת נרות שבת בבית מלון (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: אשה ששכחה להדליק נרות שבתישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: אשה ששכחה להדליק נרות שבת (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: רכישה ממפעל שלא שומר שבתישי כהן2
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: רכישה ממפעל שלא שומר שבת (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: ד' סיבות לאיסור אמירה לגוי בשבתישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: ד' סיבות לאיסור אמירה לגוי בשבת (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: חומרת הגנרטור בשבתישי כהן4
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: חומרת הגנרטור בשבת (יהדות)
הלכה יומית: ניצול הזמן בשבתהלכה יומית: ניצול הזמן בשבתישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: ניצול הזמן בשבת (יהדות)
הלכה יומית: הכנת קפה בשבתהלכה יומית: הכנת קפה בשבתישי כהן1
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: הכנת קפה בשבת (יהדות)
הלכה יומית: בדיקת תפילין בחודש אלולהלכה יומית: בדיקת תפילין בחודש אלולישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: בדיקת תפילין בחודש אלול (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: התוקע בשופר לנשים, יברך?שישי
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: התוקע בשופר לנשים, יברך? (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: אשה חייבת במצוות שילוח הקן?חמישי
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: אשה חייבת במצוות שילוח הקן? (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: בירך על הסוכריה ושמע קדיש, יענה?ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: בירך על הסוכריה ושמע קדיש, יענה? (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: תפילת 'מעין שבע' במנייני חצרותישי כהן2
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: תפילת 'מעין שבע' במנייני חצרות (יהדות)

הלכה יומית - עם הרב יצחק יוסף

שיעור יומי בהלכה מפי הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבי יצחק יוסף

כיכר facebook