עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית עם הראשון לציון הגר"י יוסף: הליכה לים בבין המצרים
כ"ט בתמוז תשפ | 21.07.20
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: הליכה לים בבין המצרים (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: מוזיקה בימי שישי ובמוצ"ש בבין המצריםישי כהן2
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: מוזיקה בימי שישי ובמוצ"ש בבין המצרים (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: ברכת שהחיינו בשבתות שבין המצריםישי כהן1
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: ברכת שהחיינו בשבתות שבין המצרים (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: מנהגי ימי בין המצריםישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: מנהגי ימי בין המצרים (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: לא לחנך קטן לצום בי"ז בתמוז וט' באבישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: לא לחנך קטן לצום בי"ז בתמוז וט' באב (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: דין חולה בצום י"ז בתמוזישי כהן1
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: דין חולה בצום י"ז בתמוז (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: הסיבות לצום י"ז בתמוזישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: הסיבות לצום י"ז בתמוז (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: דין סלייסר בשבתישיר כהן1
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: דין סלייסר בשבת (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: בורר אוכל מתוך פסולת בשבתישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: בורר אוכל מתוך פסולת בשבת (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: שימוש במעלית שבתישי כהן4
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: שימוש במעלית שבת (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: מותר להזמין לסעודת החתונה אורח שלא מברך?ישי כהן2
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: מותר להזמין לסעודת החתונה אורח שלא מברך? (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: האם מותר להגיש שתיה לאורח שלא מברך?ישי כהן4
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: האם מותר להגיש שתיה לאורח שלא מברך? (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: מצוות ביקור חולים גם בבית החוליםישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: מצוות ביקור חולים גם בבית החולים (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: שכח לקדש ובירך 'המוציא'ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: שכח לקדש ובירך 'המוציא' (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: ברכת 'ברוך שפטרני מעונשה של זו'ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: ברכת 'ברוך שפטרני מעונשה של זו' (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: האיסור לגדל כלב רע בביתישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: האיסור לגדל כלב רע בבית (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: גם בערבית, להזכיר לציבור 'יעלה ויבוא'ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: גם בערבית, להזכיר לציבור 'יעלה ויבוא' (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןשכח לומר 'יעלה ויבוא' בערבית של ר"ח, יחזור?ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: שכח לומר 'יעלה ויבוא' בערבית של ר"ח, יחזור? (יהדות)
הלכה יומית: סגולה לזיכרון בקידוש ליל שבתהלכה יומית: סגולה לזיכרון בקידוש ליל שבתישי כהן3
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: סגולה לזיכרון בקידוש ליל שבת (יהדות)
הלכה יומית: מי שאין לו יין לקידושהלכה יומית: מי שאין לו יין לקידושישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: מי שאין לו יין לקידוש (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: על איזה בגד מברכים ברכת שהחיינו?ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: על איזה בגד מברכים ברכת שהחיינו? (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: עיוור מברך ברכת שהחיינו?ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: עיוור מברך ברכת שהחיינו? (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: זמן ברכת הלבנהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: זמן ברכת הלבנה (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: זמן קריאת שמעישי כהן1
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: זמן קריאת שמע (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: הניצול מתאונה, יברך הגומל?ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: הניצול מתאונה, יברך הגומל? (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: יצא באמצע האוכל לחצרישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: יצא באמצע האוכל לחצר (יהדות)

הלכה יומית - עם הרב יצחק יוסף

שיעור יומי בהלכה מפי הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבי יצחק יוסף

כיכר facebook