עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית עם הראשון לציון הגר"י יוסף: הסיבה שאונן אסור במצוות
כ"א בחשוון תשפ | 19.11.19
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: הסיבה שאונן אסור במצוות (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: מסופק אם בירך יכול לשתות?ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: מסופק אם בירך יכול לשתות? (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: מסופק אם בירך, יכול לברך?יום ראשון1
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: מסופק אם בירך, יכול לברך? (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: גם הפטור מסוכה יאכל כזית לחם ביו"טישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: גם הפטור מסוכה יאכל כזית לחם ביו"ט (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: מצטער פטור מסוכהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: מצטער פטור מסוכה (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: האוכל עוגה יברך לישב בסוכה?ישי כהן4
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: האוכל עוגה בסוכה יברך לישב בסוכה? (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: האוכל כביצה חייב בסוכהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: האוכל כביצה חייב בסוכה (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: שכח 'יעלה ויבוא' ביו"ט ראשון של סוכותישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: שכח 'יעלה ויבוא' ביו"ט ראשון של סוכות (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: נוסח ברכת 'מכניע זדים'ישי כהן1
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: נוסח ברכת 'מכניע זדים' (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: שכח לומר 'רצה והחליצנו' בשבתישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: שכח לומר 'רצה והחליצנו' בשבת(יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: טעה בקריאת שמע, לאן יחזור?ישי כהן1
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: טעה בקריאת שמע, לאן יחזור? (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: טעה ב'המלך הקדוש'ישי כהן1
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: טעה ב'המלך הקדוש' (יהדות)
הלכה יומית: העובר דירה, יכול להוציא את המזוזה?הלכה יומית: העובר דירה, יכול להוציא את המזוזה?ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: העובר דירה, יכול להוציא את המזוזה? (יהדות)
הלכה יומית: ברכת אשר יצר עד שעה ורבעהלכה יומית: ברכת אשר יצר עד שעה ורבעישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: ברכת אשר יצר עד שעה ורבע (יהדות)
הלכה יומית: נכנס לשירותים ופשט טליתו - לא יברךהלכה יומית: נכנס לשירותים ופשט טליתו - לא יברךישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: נכנס לשירותים ופשט טליתו - לא יברך (יהדות)
הלכה יומית: תפילין רש"י ור"ת - בזה אחר זההלכה יומית: תפילין רש"י ור"ת - בזה אחר זהישי כהן1
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: תפילין רש"י ור"ת - בזה אחר זה (יהדות)
הלכה יומית: להחמיר בתפילין ר"תהלכה יומית: להחמיר בתפילין ר"תישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: להחמיר בתפילין ר"ת (יהדות)
הלכה יומית:ב דיקת תפילין בחודש אלולהלכה יומית:ב דיקת תפילין בחודש אלולישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: בדיקת תפילין בחודש אלול (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: החשיבות ללמוד הלכהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: החשיבות ללמוד הלכה (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: דין חיתוך ירקות בסלייסר בשבתישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: דין חיתוך ירקות בסלייסר בשבת (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: דין סעודת מצווה בבית הכנסתישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • דין סעודת מצווה בבית הכנסת (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: למה מועיל התרת נדרים?ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: למה מועיל התרת נדרים? (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: כך תעשו 'התרת נדרים' בעשרהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: כל פרטי הלכות התרת נדרים בפני עשרה • צפו (יהדות)
הלכה יומית: התרת נדרים בערב ר"ה וכיפורהלכה יומית: התרת נדרים בערב ר"ה וכיפורישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: התרת נדרים בערב ר"ה וכיפור (יהדות)
הלכה יומית: מצוות ביקור חוליםהלכה יומית: מצוות ביקור חוליםישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: מצוות ביקור חולים (יהדות)
הלכה יומית: כל המספר לשון הרע ראוי להשליכו לכלביםהלכה יומית: כל המספר לשון הרע ראוי להשליכו לכלביםישי כהן1
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: כל המספר לשון הרע ראוי להשליכו לכלבים (יהדות)

הלכה יומית - עם הרב יצחק יוסף

שיעור יומי בהלכה מפי הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבי יצחק יוסף

עדכונים
כיכר facebook