עורך השיעור: ישי כהןמותר לרכוב עם אופניים בשבת קודש? הראשון לציון הרב יצחק יוסף מסביר
י"ד בכסלו תשפ | 12.12.19
מותר לרכוב עם אופניים בשבת? דין קלנועית למבוגרים ומה דעתו של 'הבן איש חי' בנושא? הראשון לציון והרב הראשי הגאון רבי יצחק יוסף מסביר את ההלכה • צפו (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןשם החתן ושם חמיו זהים, לבטל החתונה? צפוישי כהן1
כששם החתן ושם חמיו זהים, לבטל החתונה? ומה הדין בכלה? הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבי יצחק יוסף מסביר את דבריו של 'הנודע ביהודה' • צפו (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןמותר לטלטל בשבת מפתח בתוך החגורה?ישי כהן1
מותר לטלטל בשבת מפתח בתוך החגורה? ומה הדין כשהמפתח עשוי מכסף או שהכינו חגורה מיוחדת בשביל המפתח? הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף מסביר (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןאפשר לסמוך על העירוב? הגר"י יוסף מסבירישי כהן
האם אפשר לסמוך על העירוב? מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל היה סומך על העירוב ומה פסק ב'יביע אומר'? הראשון לציון והרב הראשי הגאון רבי יצחק יוסף מסביר • צפו (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהאם ב'כרמלית' מועיל עירוב בשבת? צפוישי כהן1
האם ב'כרמלית' מועיל עירוב בשבת? ומה הדין ברחוב שעוברים בו למעלה מ-600 אלף איש? הראשון לציון והרב הראשי הגאון רבי יצחק יוסף מסביר את ההלכה • צפו (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןבאמצע 'שמונה עשרה' הופעלה אזעקה, מה יעשה?ישי כהן
מי שהיה באמצע להתפלל 'תפילת שמונה עשרה' ולפתע הופעלה אזעקת 'צבע אדום', כיצד ינהג ולאן יחזור בתפילתו? הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף מסביר • צפו (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןחשב שר"ח ואמר 'יעלה ויבוא' צריך להתפלל שוב?ישי כהן
אדם שהתפלל תפילת 'שמונה עשרה' ובטעות אמר 'יעלה ויבוא' או שהזכיר 'על הניסים', האם צריך לחזור ולהתפלל שוב? הראשון לציון והרב הראשי הגאון רבי יצחק יוסף עונה (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןיין שרובו מים, ברכתו שהכל או בורא פירי הגפן?ישי כהן
יין שרובו מים, האם ברכתו 'בורא פרי הגפן' או 'שהכל נהיה בדברו', והאם לשיטת הספרדים אפשר לברך עליו בקידוש? הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף מסביר • צפו (יהדות)
מי שלא יודע לברך 'על המחיה', יכול לברך 'בורא נפשות'?מי שלא יודע לברך 'על המחיה', יכול לברך 'בורא נפשות'?יום שלישי1
מי שאכל שיעור והתחייב לברך ברכת 'מעין שלוש' אך אין ברשותו ברכון והוא אינו יודע לברך בעל פה, יכול לברך'בורא נפשות'? • הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף מסביר • צפו (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהאוכל פיצה יברך ברכת המזון? הראשל"צ עונהישי כהן2
מי שאוכל פיצה צריך לברך ברכת המזון או 'על המחיה' ומי שחייב בברכת המזון וברך 'על המחיה' יצא ידי חובה? הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף עונה • צפו בהלכה יומית (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןמה מברכים על שניצל מצופה בפירורי לחם?ישי כהן3
ברכת שניצל מצופה מזונות או שהכל? בעבר השניצל היה מטוגן עם מעט קמח, בשנים האחרונות ציפוי פירורי הלחם הפך לחלק ניכר מהמאכל • הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף עונה • צפו (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: שלא לברך על גלידה בסעודהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: שלא לברך על גלידה בסעודה (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: הולכים אחרי המשקל ולא הנפחישי כהן1
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: הולכים אחרי המשקל ולא הנפח (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: נוסח ברכת על המחייהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: דין 'סילוק שולחן' בסעודהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: דין 'סילוק שולחן' בסעודה (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: איסור להשתמש בתח"צ ללא תשלוםישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: איסור להשתמש בתח"צ ללא תשלום (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: אכילת עוגה במהלך הסעודהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: אכילת עוגה במהלך הסעודה (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: מה מברכים על הפיצה?ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: מה מברכים על הפיצה? (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: אונן יברך ברכת המוציא?ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: אונן יברך ברכת המוציא? (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: המנהג שלא להוציא ציציות בחוץישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: המנהג שלא להוציא ציציות בחוץ (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: הסיבה שאונן אסור במצוותישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: הסיבה שאונן אסור במצוות (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: מסופק אם בירך יכול לשתות?ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: מסופק אם בירך יכול לשתות? (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: מסופק אם בירך, יכול לברך?יום ראשון1
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: מסופק אם בירך, יכול לברך? (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: גם הפטור מסוכה יאכל כזית לחם ביו"טישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: גם הפטור מסוכה יאכל כזית לחם ביו"ט (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: מצטער פטור מסוכהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: מצטער פטור מסוכה (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: האוכל עוגה יברך לישב בסוכה?ישי כהן4
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: האוכל עוגה בסוכה יברך לישב בסוכה? (יהדות)

הלכה יומית - עם הרב יצחק יוסף

שיעור יומי בהלכה מפי הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבי יצחק יוסף

כיכר facebook