מירי רגב  דספזלטוב  30 זמרים  70 שנה..
הלכה יומית: העולה לתורה צריך לקרוא יחד עם השליח ציבורהלכה יומית: העולה לתורה צריך לקרוא יחד עם השליח ציבורישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: העולה לתורה צריך לקרוא יחד עם השליח ציבור (יהדות)
הלכה יומית: המנהג לאכול מאכלי חלב בחג השבועותהלכה יומית: המנהג לאכול מאכלי חלב בחג השבועותישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: המנהג לאכול מאכלי חלב בחג השבועות (יהדות)
הלכה יומית: האם מותר ללמוד למבחן במהלך השבת?הלכה יומית: האם מותר ללמוד למבחן במהלך השבת?ישי כהן1
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: האם מותר ללמוד למבחן במהלך השבת? (יהדות)
הלכה יומית: להיזהר שלא להכין משבת ליו"ט שחל במוצ"שהלכה יומית: להיזהר שלא להכין משבת ליו"ט שחל במוצ"שישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: להיזהר שלא להכין משבת ליו"ט שחל במוצ"ש (יהדות)
הלכה יומית: גם אשה צרכה להקפיד בצאת שבת לפי שיטת ר"תהלכה יומית: גם אשה צרכה להקפיד בצאת שבת לפי שיטת ר"תישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: גם אשה צרכה להקפיד בצאת שבת לפי שיטת ר"ת (יהדות)
הלכה יומית:  הדלקת נר יו"ט שחל במוצ"שהלכה יומית: הדלקת נר יו"ט שחל במוצ"שישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: הדלקת נר יו"ט שחל במוצ"ש (יהדות)
הלכה יומית: התפלל ערבית ונזכר שלא הניח תפיליןהלכה יומית: התפלל ערבית ונזכר שלא הניח תפיליןישי כהן1
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: התפלל ערבית ונזכר שלא הניח תפילין (יהדות)
הלכה יומית: המקור ליום ל"ג בעומרהלכה יומית: המקור ליום ל"ג בעומרישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: המקור ליום ל"ג בעומר (יהדות)
הלכה יומית: נסיעה להר מירון בל"ג בעומרהלכה יומית: נסיעה להר מירון בל"ג בעומרישי כהן3
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: נסיעה להר מירון בל"ג בעומר (יהדות)
הלכה יומית: ברכת אשר יצא לאחר ברכת המפילהלכה יומית: ברכת אשר יצא לאחר ברכת המפילישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: ברכת אשר יצא לאחר ברכת המפיל (יהדות)
הלכה יומית: ברך ברכת המפיל ומתקשה להירדםהלכה יומית: ברך ברכת המפיל ומתקשה להירדםישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: ברך ברכת המפיל ומתקשה להירדם (יהדות)
הלכה יומית: אכילה לפני תפילת מנחה ומניין פועליםהלכה יומית: אכילה לפני תפילת מנחה ומניין פועליםישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: אכילה לפני תפילת מנחה ומניין פועלים (יהדות)
הלכה יומית:  האם אסיר ששוחרר מהכלא של ימינו יברך 'הגומל'הלכה יומית: האם אסיר ששוחרר מהכלא של ימינו יברך 'הגומל'ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: האם אסיר ששוחרר מהכלא של ימינו יברך 'הגומל' (יהדות)
הלכה יומית: מי ששכח 'רצה והחליצנו' בסעודה שלישיתהלכה יומית: מי ששכח 'רצה והחליצנו' בסעודה שלישיתישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: מי ששכח 'רצה והחליצנו' בסעודה שלישית (יהדות)
הלכה יומית:  התחיל לברך על דעת לספור ארבעה ימים לעומר וסיים בחמשההלכה יומית: התחיל לברך על דעת לספור ארבעה ימים לעומר וסיים בחמשהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: התחיל לברך על דעת לספור ארבעה ימים לעומר וסיים בחמשה (יהדות)
הלכה יומית: טוב ששליח הציבור יספור ולאחריו הציבורהלכה יומית: טוב ששליח הציבור יספור ולאחריו הציבורישי כהן1
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: ספירת העומר: טוב ששליח הציבור יספור ולאחריו הציבור (יהדות)
הלכה יומית: השומע ספירת העומר משליח ציבורהלכה יומית: השומע ספירת העומר משליח ציבורישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: השומע ספירת העומר משליח ציבור (יהדות)
הלכה יומית: השומע קדושה בזמן תפילת שמונה עשרההלכה יומית: השומע קדושה בזמן תפילת שמונה עשרהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: השומע קדושה בזמן תפילת שמונה עשרה (יהדות)
הלכה יומית: כתיבה והרהור בדברי תורה קודם ברכות התורההלכה יומית: כתיבה והרהור בדברי תורה קודם ברכות התורהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: כתיבה והרהור בדברי תורה קודם ברכות התורה (יהדות)
הלכה יומית:  להוציא את האשה ידי חובה בהבדלה וטעימת הייןהלכה יומית: להוציא את האשה ידי חובה בהבדלה וטעימת הייןישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: להוציא את האשה ידי חובה בהבדלה וטעימת היין (יהדות)
הלכה יומית: העושה כדעת מרן עושה כמאתיים רבניםהלכה יומית: העושה כדעת מרן עושה כמאתיים רבניםישי כהן1
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: העושה כדעת מרן עושה כמאתיים רבנים (יהדות)
הלכה יומית: המנהג לנשק את ספר התורה והמזוזההלכה יומית: המנהג לנשק את ספר התורה והמזוזהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: המנהג לנשק את ספר התורה והמזוזה (יהדות)
הלכה יומית: סופרים העומר ביום ולא חוששים מ'בל תוסיף'הלכה יומית: סופרים העומר ביום ולא חוששים מ'בל תוסיף'ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: סופרים העומר ביום ולא חוששים מ'בל תוסיף' (יהדות)
הלכה יומית: מי שלא ספר העומר ימשיך לספור בלא ברכההלכה יומית: מי שלא ספר העומר ימשיך לספור בלא ברכהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: מי שלא ספר העומר ימשיך לספור בלא ברכה (יהדות)
הלכה יומית:  קטן ששכח לספור עומר ימשיך לספור בברכההלכה יומית: קטן ששכח לספור עומר ימשיך לספור בברכהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: קטן ששכח לספור עומר ימשיך לספור בברכה (יהדות)
הלכה יומית:  חייב להתפלל תפילת ערבית בציבורהלכה יומית: חייב להתפלל תפילת ערבית בציבורישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: חייב להתפלל תפילת ערבית בציבור (יהדות)

הלכה יומית - עם הרב יצחק יוסף

שיעור יומי בהלכה מפי הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבי יצחק יוסף

כיכר facebook