שיעורו של הרב אהרון ירחי:  האיסור   להתדיין בבית משפטשיעורו של הגאון רבי אהרון ירחי: האיסור החמור להתדיין בבית משפט
כ"ו בשבט תשעח | 11.02.18
הגאון רבי אהרון ירחי, מגדולי הפוסקים הספרדים, מעביר מידי שבוע שיעור שבועי בבית הכנסת 'מוסיוף' בירושלים, שיעור שעוסק בהלכות • "כיכר השבת" מגיש את השיעור השבועי • השבוע בשיעור: האיסור החמור להתדיין בבית משפט (יהדות)
שיעורו של הרב אהרון ירחי: הלכות ברך עלינושיעורו של הרב אהרון ירחי: הלכות ברך עלינוכיכר השבת
הגאון רבי אהרון ירחי, מגדולי הפוסקים הספרדים, מעביר מידי שבוע שיעור שבועי בבית הכנסת 'מוסיוף' בירושלים, שיעור שעוסק בהלכות • "כיכר השבת" מגיש מידי שבוע את השיעור השבועי • השבוע בשיעור: הלכות ברך עלינו (יהדות)
שיעורו של הרב אהרון ירחי: הלכות נטילת ידייםשיעורו של הרב אהרון ירחי: הלכות נטילת ידייםכיכר השבת
הגאון רבי אהרון ירחי, מגדולי הפוסקים הספרדים, מעביר מידי שבוע שיעור שבועי בבית הכנסת 'מוסיוף' בירושלים, שיעור שעוסק בהלכות • "כיכר השבת" מגיש מידי שבוע את השיעור השבועי • השבוע בשיעור: הלכות נטילת ידיים (יהדות)
שיעורו של הרב אהרון ירחי: מנהגי ראש השנהשיעורו של הרב אהרון ירחי: מנהגי ראש השנהכיכר השבת
הגאון רבי אהרון ירחי, מגדולי הפוסקים הספרדים, מעביר מידי שבוע שיעור שבועי בבית הכנסת 'מוסיוף' בירושלים, שיעור שעוסק בהלכות • "כיכר השבת" מגיש מידי שבוע את השיעור השבועי • השבוע בשיעור: מנהגי ראש השנה (יהדות)
שיעורו של הרב אהרון ירחי:  אמירת סליחותשיעורו של הרב אהרון ירחי: אמירת סליחותכיכר השבת
הגאון רבי אהרון ירחי, מגדולי הפוסקים הספרדים, מעביר מידי שבוע שיעור שבועי בבית הכנסת 'מוסיוף' בירושלים, שיעור שעוסק בהלכות • "כיכר השבת" מגיש מידי שבוע את השיעור השבועי • השבוע בשיעור: אמירת סליחות (יהדות)
שיעורו של הרב אהרון ירחי:  הלכות חודש אלולשיעורו של הרב אהרון ירחי: הלכות חודש אלולכיכר השבת
הגאון רבי אהרון ירחי, מגדולי הפוסקים הספרדים, מעביר מידי שבוע שיעור שבועי בבית הכנסת 'מוסיוף' בירושלים, שיעור שעוסק בהלכות • "כיכר השבת" מגיש מידי שבוע את השיעור השבועי • השבוע בשיעור: הלכות חודש אלול (יהדות)
שיעורו של הרב אהרון ירחי: הלכות תשעת הימיםשיעורו של הרב אהרון ירחי: הלכות תשעת הימיםכיכר השבת1
הגאון רבי אהרון ירחי, מגדולי הפוסקים הספרדים, מעביר מידי שבוע שיעור שבועי בבית הכנסת 'מוסיוף' בירושלים, שיעור שעוסק בהלכות • "כיכר השבת" מגיש מידי שבוע את השיעור השבועי • השבוע בשיעור: הלכות תשעת הימים (יהדות)
שיעורו של הרב אהרון ירחי: הלכות ברכת מזונותשיעורו של הרב אהרון ירחי: הלכות ברכת מזונותכיכר השבת
הגאון רבי אהרון ירחי, מגדולי הפוסקים הספרדים, מעביר מידי שבוע שיעור שבועי בבית הכנסת 'מוסיוף' בירושלים, שיעור שעוסק בהלכות • "כיכר השבת" מגיש מידי שבוע את השיעור השבועי • השבוע בשיעור: הלכות ברכת מזונות (יהדות)
שיעורו של הרב אהרון ירחי: הלכות תלמוד תורהשיעורו של הרב אהרון ירחי: הלכות תלמוד תורהכיכר השבת
הגאון רבי אהרון ירחי, מגדולי הפוסקים הספרדים, מעביר מידי שבוע שיעור שבועי בבית הכנסת 'מוסיוף' בירושלים, שיעור שעוסק בהלכות • "כיכר השבת" מגיש מידי שבוע את השיעור השבועי • השבוע בשיעור: הלכות תלמוד תורה (יהדות)
שיעורו של הרב אהרון ירחי: הלכות יום טוב ושבועותשיעורו של הרב אהרון ירחי: הלכות יום טוב ושבועותכיכר השבת
הגאון רבי אהרון ירחי, מגדולי הפוסקים הספרדים, מעביר מידי שבוע שיעור שבועי בבית הכנסת 'מוסיוף' בירושלים, שיעור שעוסק בהלכות • "כיכר השבת" מגיש מידי שבוע את השיעור השבועי • השבוע בשיעור: הלכות יום טוב ושבועות (יהדות)
שיעורו של הגאון רבי אהרון ירחי:  קדושת ספר תורהשיעורו של הגאון רבי אהרון ירחי: קדושת ספר תורהכיכר השבת
הגאון רבי אהרון ירחי, מגדולי הפוסקים הספרדים, מעביר מידי שבוע שיעור שבועי בבית הכנסת 'מוסיוף' בירושלים, שיעור שעוסק בהלכות • "כיכר השבת" מגיש מידי שבוע את השיעור השבועי • השבוע בשיעור: קדושת ספר תורה (יהדות)
צפו: הרב אהרון ירחי בשיעור על הלכות מעשרותצפו: הרב אהרון ירחי בשיעור על הלכות מעשרותכיכר השבת
הגאון רבי אהרון ירחי, מגדולי הפוסקים הספרדים, מעביר מידי שבוע שיעור שבועי בבית הכנסת 'מוסיוף' בירושלים, שיעור שעוסק בהלכות • "כיכר השבת" מגיש מידי שבוע את השיעור השבועי • השבוע בשיעור: הלכות מעשרות (יהדות)
צפו: הרב אהרון ירחי בשיעור על  הלכות ימי העומרצפו: הרב אהרון ירחי בשיעור על הלכות ימי העומרכיכר השבת
הגאון רבי אהרון ירחי, מגדולי הפוסקים הספרדים, מעביר מידי שבוע שיעור שבועי בבית הכנסת 'מוסיוף' בירושלים, שיעור שעוסק בהלכות • "כיכר השבת" מגיש מידי שבוע את השיעור השבועי • השבוע בשיעור: ימי ספירת העומר (יהדות)
צפו: הרב אהרון ירחי בשיעור על  הלכות ספירת העומרצפו: הרב אהרון ירחי בשיעור על הלכות ספירת העומרכיכר השבת
הגאון רבי אהרון ירחי, מגדולי הפוסקים הספרדים, מעביר מידי שבוע שיעור שבועי בבית הכנסת 'מוסיוף' בירושלים, שיעור שעוסק בהלכות • "כיכר השבת" מגיש מידי שבוע את השיעור השבועי • השבוע בשיעור: הלכות ספירת העומר (יהדות)
צפו: הרב אהרון ירחי בשיעור על  הגעלת כליםצפו: הרב אהרון ירחי בשיעור על הגעלת כליםכיכר השבת
הרב אהרון ירחי, מגדולי הפוסקים הספרדים, מעביר מידי שבוע שיעור בבית הכנסת 'מוסיוף'. "כיכר השבת" מגיש את השיעור המלא לצפייה • והשבוע בשיעור: דיני הגעלת כלים (יהדות)
צפו: הרב אהרון ירחי בשיעור על  ברכת האילנותצפו: הרב אהרון ירחי בשיעור על ברכת האילנותכיכר השבת
הרב אהרון ירחי, מגדולי הפוסקים הספרדים, מעביר מידי שבוע שיעור בבית הכנסת 'מוסיוף'. "כיכר השבת" מגיש את השיעור המלא לצפייה • והשבוע בשיעור: דיני ברכת האילנות (יהדות)
צפו: הרב אהרון ירחי בשיעור על דיני קריאת התורהצפו: הרב אהרון ירחי בשיעור על דיני קריאת התורהכיכר השבת1
הרב אהרון ירחי, מגדולי הפוסקים הספרדים, מעביר מידי שבוע שיעור בבית הכנסת 'מוסיוף'. "כיכר השבת" מגיש את השיעור המלא לצפייה • והשבוע בשיעור: דיני קריאת התורה (יהדות)
שיעורו של הרב אהרון ירחי: קדושת בית הכנסתשיעורו של הרב אהרון ירחי: קדושת בית הכנסתכיכר השבת1
הרב אהרון ירחי, מגדולי הפוסקים הספרדים, מעביר מידי שבוע שיעור בבית הכנסת 'מוסיוף'. "כיכר השבת" מגיש את השיעור המלא לצפייה • והשבוע בשיעור: דיני בית הכנסת (יהדות)

עוד כתבות

שיעורי הרב אהרן ירחי

שיעורו השבועי של הגאון רבי אהרן ירחי, הנמסר בבית הכנסת "מוסיוף" בירושלים

כיכר facebook