baksing  אבג יעקב..  אבגדהוזחטי..  אוו מן הכל..
מותר לפנות להוצאה לפועל? • צפו בהלכהפינתו של הראב"ד הגר"ב שרגא: מותר לפנות להוצאה לפועל?
י"ג באדר א' תשעט | 18.02.19
ראש אבות בתי הדין בירושלים, הגאון רבי ברוך שרגא, מתארח מדי שבוע ב"כיכר השבת" ומגיש דיון הלכתי שעלה על שולחן בית הדין • והשבוע: מותר לפנות להוצאה לפועל? (יהדות)
מי הלקוח המועדף; השכן או השותף? צפומי הלקוח המועדף; השכן או השותף? צפוישי כהן
ראש אבות בתי הדין בירושלים, הגאון רבי ברוך שרגא, מתארח מדי שבוע ב"כיכר השבת" ומגיש דיון הלכתי שעלה על שולחן בית הדין • והשבוע: מי הלקוח המועדף; השכן או השותף? (יהדות)
גרמת נזק לרכב, עלות התיקון פחתה; כמה תשלם?גרמת נזק לרכב, עלות התיקון פחתה; כמה תשלם?ישי כהן
ראש אבות בתי הדין בירושלים, הגאון רבי ברוך שרגא, מתארח מדי שבוע ב"כיכר השבת" ומגיש דיון הלכתי שעלה על שולחן בית הדין • והשבוע: עד ששילמת נזק שגרמת לרכב, עלותו פחתה; כמה תשלם? (יהדות)
"קרקפתא": התפילין התגלו כפסולות; מה עושים?"קרקפתא": התפילין התגלו כפסולות; מה עושים?ישי כהן1
ראש אבות בתי הדין בירושלים, הגאון רבי ברוך שרגא, מתארח מדי שבוע ב"כיכר השבת" ומגיש דיון הלכתי שעלה על שולחן בית הדין • והשבוע: התפילין התגלו כפסולות; מה עושים? (יהדות)
פינתו של הראב"ד הגר"ב שרגא: יום ט"ו בשבטפינתו של הראב"ד הגר"ב שרגא: יום ט"ו בשבטישי כהן
ראש אבות בתי הדין בירושלים, הגאון רבי ברוך שרגא, מתארח מדי שבוע ב"כיכר השבת" ומגיש דיון הלכתי שעלה על שולחן בית הדין • פינה מיוחדת לט"ו בשבט (יהדות)
האם איפור קבוע דינו כקעקוע? • צפו בפינההאם איפור קבוע דינו כקעקוע? • צפו בפינהישי כהן1
ראש אבות בתי הדין בירושלים, הגאון רבי ברוך שרגא, מתארח מדי שבוע ב"כיכר השבת" ומגיש דיון הלכתי שעלה על שולחן בית הדין • האם איפור קבוע דינו כקעקוע? (יהדות)
מצאת אייפון, להחזיר או מותר לשבור? צפומצאת אייפון, להחזיר או מותר לשבור? צפוישי כהן14
ראש אבות בתי הדין בירושלים, הגאון רבי ברוך שרגא, מתארח מדי שבוע ב"כיכר השבת" ומגיש דיון הלכתי שעלה על שולחן בית הדין • מותר לשלם לבנות בעד וויתור בירושה? (יהדות)
מותר לשלם לבנות בעד וויתור בירושה?מותר לשלם לבנות בעד וויתור בירושה?ישי כהן2
ראש אבות בתי הדין בירושלים, הגאון רבי ברוך שרגא, מתארח מדי שבוע ב"כיכר השבת" ומגיש דיון הלכתי שעלה על שולחן בית הדין • מותר לשלם לבנות בעד וויתור בירושה? (יהדות)
רוצה 'לקמבן' עם דמי נסיעה? לא בטוח שמותררוצה 'לקמבן' עם דמי נסיעה? לא בטוח שמותרישי כהן
ראש אבות בתי הדין בירושלים, הגאון רבי ברוך שרגא, מתארח מדי שבוע ב"כיכר השבת" ומגיש דיון הלכתי שעלה על שולחן בית הדין • קיבל מהבוס כסף לנסיעות, מותר לו ללכת ברגל ולקחת הכסף לעצמו? (יהדות)
פינתו של הראב"ד: מעלת ימי השובבי"םפינתו של הראב"ד: מעלת ימי השובבי"םישי כהן
ראש אבות בתי הדין בירושלים, הגאון רבי ברוך שרגא, מתארח מדי שבוע ב"כיכר השבת" ומגיש דיון הלכתי שעלה על שולחן בית הדין • מעלת ימי השובבי"ם (יהדות)
מוצר עם אחריות - באשפה; לפנות לחברה?מוצר עם אחריות - באשפה; לפנות לחברה?ישי כהן
ראש אבות בתי הדין בירושלים, הגאון רבי ברוך שרגא, מתארח מדי שבוע ב"כיכר השבת" ומגיש דיון הלכתי שעלה על שולחן בית הדין • מוצר עם אחריות - באשפה; לפנות לחברה? זו ההלכה (יהדות)
קנית, התאכזבת ורוצה 'שיימינג'? זו ההלכהקנית, התאכזבת ורוצה 'שיימינג'? זו ההלכהישי כהן
ראב"ד ירושלים, הגאון רבי ברוך שרגא, מתארח מדי שבוע ב"כיכר השבת" ומגיש דיון הלכתי שעלה על שולחן בית הדין • והשבוע: קנית, התאכזבת ורוצה 'שיימינג' למוכר? זו ההלכה? (יהדות)
נקראת להעיד  נגד המנהל - חובה להופיע?נקראת להעיד נגד המנהל - חובה להופיע?ישי כהן
ראב"ד ירושלים, הגאון רבי ברוך שרגא, מתארח מדי שבוע ב"כיכר השבת" ומגיש דיון הלכתי שעלה על שולחן בית הדין • והשבוע: נקראת להעיד נגד המנהל - חובה להופיע? • צפו (יהדות)
הזיק לרכב ו...נפגע מטיל: יחויב בנזק? • צפוהזיק לרכב ו...נפגע מטיל: יחויב בנזק? • צפוישי כהן
ראב"ד ירושלים, הגאון רבי ברוך שרגא, מתארח מדי שבוע ב"כיכר השבת" ומגיש דיון הלכתי שעלה על שולחן בית הדין • והשבוע: הזיק לרכב ו...נפגע מטיל: יחויב בנזק? • צפו (יהדות)
הראב"ד הגר"ב שרגא  בוורט לפרשת שבועהראב"ד הגר"ב שרגא בוורט לפרשת שבועישי כהן1
מחפשים דבר תורה לשולחן שבת? מעוניינים להכיר את הפרשה? ראב"ד י-ם, הגאון רבי ברוך שרגא מתארח ב"כיכר השבת" ומגיש דבר תורה קצר על הפרשה. צפו (כיכר לשבת)
הראב"ד הגר"ב שרגא  בוורט לפרשת שבועהראב"ד הגר"ב שרגא בוורט לפרשת שבועישי כהן1
מחפשים דבר תורה לשולחן שבת? מעוניינים להכיר את הפרשה? ראב"ד י-ם, הגאון רבי ברוך שרגא מתארח ב"כיכר השבת" ומגיש דבר תורה קצר על הפרשה. צפו (כיכר לשבת)
הראב"ד הגר"ב שרגא  בוורט לפרשת שבועהראב"ד הגר"ב שרגא בוורט לפרשת שבועישי כהן3
מחפשים דבר תורה לשולחן שבת? מעוניינים להכיר את הפרשה? ראב"ד י-ם, הגאון רבי ברוך שרגא מתארח ב"כיכר השבת" ומגיש דבר תורה קצר על הפרשה. צפו (כיכר לשבת)
הראב"ד הגר"ב שרגא  בוורט לפרשת שבועהראב"ד הגר"ב שרגא בוורט לפרשת שבועישי כהן3
מחפשים דבר תורה לשולחן שבת? מעוניינים להכיר את הפרשה? ראב"ד י-ם, הגאון רבי ברוך שרגא מתארח ב"כיכר השבת" ומגיש דבר תורה קצר על הפרשה. צפו (כיכר לשבת)

משפט צדק - הגאון רבי ברוך שרגא

פינה הלכתית עם הפוסק הגאון רבי ברוך שרגא

עדכונים
כיכר facebook