הרב דוד בלוך


האם אני חרדי? // הרב דוד בלוך

אני חרדי ליטאי, מקבל על עצמי הרחקה ממכשירי תועבה ועיתונות חילונית, יודע לדבר בלומדע'ס, כופר ב'מופתים' אך מקבל על עצמי את הנהגת גדולי התורה - ללא הגייחזים (דעה)

105
| הרב דוד בלוך |

לפני שיהיה מאוחר...

'חרדי חיידק, נטחן אותך עד דק', ובשלט אחר: 'חרדי מזיע ודביק, בחושך אותנו אל תדביק'. חה חה חה • הרב דוד בלוך משרטט תרחיש אימים למה שיקרה בעקבות הצגת השנאה ב'הבימה' (דעות)

34
| הרב דוד בלוך |

שריפה אחים שריפה, העיירה בוערת...

לאסוננו, המגפה התפשטה במהירות וילדי חיידר שסרטן האלימות אוכל בהם סקלו באבנים ובמוטות ברזל תוך כדי ניבול פה של גידופים ונאצות כבאים שבאו להציל את רכושם. גם הם לא משלנו? (דעות)

31
| הרב דוד בלוך |

החיילים החרדים הצילו את עולם התורה

המתגייסים החרדים הצילו את עולם התורה! ידעו והכירו בכך כל ראשי הישיבות בדור הקודם עד שהגדירו כ'רודף' לעולם התורה כל חרדי שאין תורתו אומנותו שאינו מתגייס / טורו של הרב דוד בלוך (חרדים)

38
| הרב דוד בלוך |

היכן טמונה סכנת 'שמד'?

חברי הכנסת החרדים דואגים לרוחניותם של החילונים במדינה שלא יחללו שבת, שהגיור יהיה כהלכה ועוד, אך נמנעים מלסייע רוחנית ליראי ה' שאינם אברכי כולל. ולא תהיה כוהנת כפונדקית? (דעות)

7
| הרב דוד בלוך |

מי ידאג ל'שקופים' בכוללים?

כיום שעולם התורה קם ופורח, ובד בבד מכת העוני מחמירה ומכה באלפי משפחות אברכים, האם לא הגיע הזמן לדאוג לכל אלו שהיו רוצים לקיים את החובה לפרנס את משפחתם? (דעה)

86
| הרב דוד בלוך |

ללא רהב, בצניעות

לאחר שנהנינו מהשמחה על מפלתה של מפלגת 'יש עתיד', הרב דוד בלוך קורא למנהלי המו"מ לפעול בשום שכל ובזהירות, לטענתו לפיד באופוזיציה מסוכן לחרדים פי כמה (דעה)

18
| הרב דוד בלוך |

חילול ה' של חברי הכנסת החרדים

חברי הכנסת החרדים פועלים מצד אחד כמו אנשי העדה החרדית, אך מהצד השני משתתפים במשחק הפוליטי. מה כל כך אכפת להם מחוק הגיור והרבנות הראשית? (דעות)

63
| הרב דוד בלוך |

לבלרי ההשקפה חוששים

לבלרי ההשקפה, הסירו דאגה מלבכם, אנחנו בטוחים בצדקת דרכינו! האור הבוהק והטוב שיש בנו לא יתעמעם גם אם נפגש בקרני אור הבוקעים מהמגזר הד"לי בשעתו הקשה (דעה)

25
| הרב דוד בלוך |

אין הסברה חרדית רק פריקת זעם

ההסברה החרדית לא נכשלה היא רק משמשת לפריקת זעם ותסכול. מכות מילוליות אינם "הסברה"! בוז, איומים, יללות ומחאות על עוול לא גורמים לשום אדם לשנות את דעתו (דעה)

21
| הרב דוד בלוך |

וייקץ הרב בידרמן והנה חלום

שוד ושבר! שוב קרא את סעיפי החוק החדש וחשכו עיניו. אין מעצרים המוניים, אין גיוס בכפיה, הרשעים הארורים פטרו את כולם מגיוס בשנים הקרובות. כך חלפה תהילת עולם (דעה)

45
| הרב דוד בלוך |

חוק הגיוס החדש - נס גלוי

כשתתפזר עננת ההתלהמות ותשקוט ההיסטריה, נבין כולנו שנס גלוי עשה הקב"ה למען שמירת "עולם התורה" • הרב דוד בלוך טוען: חוק הגיוס החדש - נס גלוי (חרדים, דעה)

41
| הרב דוד בלוך |

תודה

הרב דוד בלוך, ממקימי הנח"ל החרדי, בטור תודה נרגש לחיילים במלאות חמש עשרה שנה להקמת הגדוד, מביע כאב אל מול שתיקת התקשורת ויחס הציבור החרדי לחיילים (טור)

20
| הרב דוד בלוך |

אני נגד הסלבס החרדי

מועדון הנוצצים של הסלבס החרדי: ה"משגיחים החדשים". חברי מועדון נהנתני זה הם "חרדים מודרניים" (שם מכובס ליראי שמיים לייט). הרב דוד בלוך בטור נגד הסלבס החרדי (מאמרים)

36
| הרב דוד בלוך |

מכתב לעסקונה החרדית

הרב דוד בלוך במכתב לראשי העסקונה החרדית: "כישראלים גאים עזבתם את השתדלנות המסורתית, ובעוז רוח מישירים מבט מול איום העמדה בפני כיתת יורים" (דעה)

40
| הרב דוד בלוך |

'הקנאים החדשים' לא נוטלים אחריות

אם יטרפדו "הקנאים החדשים" גם הצעת פתרון ל"משבר הגיוס" שתכנה יהיה: לשחזר את ההסכם ההיסטורי שהוסכם בין גדולי התורה בדור שעבר לבין השלטונות שעיקרו: השלטונות מצדם יאפשרו לכל מי "שתורתו אומנותו" שלא להתגייס אך בתנאי כפול ומכופל שההנהגה החרדית מצידה תדאג שכל חרדי שאין תורתו אומנותו יתגייס. אם גם הצעת פתרון זה תטורפד על ידי אותם גורמים, ההגינות מחייבת לשנות ולהחליף את כותרת המאבק מ"המאבק לאי גיוסם של תלמידי ישיבות" ל"המאבק לאי גיוסם של "רודפי הישיבות".

115
| הרב דוד בלוך |

יום הדין של המפלגות החרדיות

שנאת החרדים נובעת בעיקר מסיבה אחת שהיא, אי גיוסם ואי כניסתם המסיבית של החרדים למעגל העבודה. אבל במקביל, קיים רצון עז להכיר אותנו מקרוב. הציבור החרדי גדל מאוד ב"ה, ובשנים הקרובות בעז"ה נגדל הרבה יותר. עובדה זו מדאיגה מאוד את הציבור החילוני

25
| הרב דוד בלוך |

ואולי החילונים צודקים

האם במקרים מסוימים הרווחים הערכיים שבהתנהלות זו או אחרת, שווים אכן את המחיר של חילול ה' הנגרם עקב כך? בחרנו שלא ללמד את בנינו אומנות כלשהי, ולגנות את מי שכן בחר לעשות זאת. עקב כך נשארים בכוללים גם מי שלא מתאים להיות חבר בקבוצת העילית הזאת, ולא לעבוד. מה לנו א"כ כי נלין על החילונים שהתחושה הנ"ל שיש כאן קבוצת פרזיטים שחיה על חשבונם

240
| הרב דוד בלוך |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר