ישראל במלחמהישראל במלחמה

אריה ברונר


הללוהו במילים ועוגב 

אריה ברונר שר ומדבר על פרשת תצוה תשפ"ד

אריה ברונר במסגרת פינתו השבועית מדבר על ענייני השבוע ומתבל אותם בטעם הניגון, והפעם פרשת תצוה תשפ"ד בהתייחסות למעיל ומה הוא מסמל לנו (יהדות)

אריה ברונר |

"הללוהו במילים ועוגב" 

אריה ברונר שר ומדבר על פרשת תרומה תשפ"ד

אריה ברונר במסגרת פינתו השבועית מדבר על ענייני השבוע ומתבל אותם בטעם הניגון, והפעם פרשת תרומה תשפ"ד בהתייחסות למקדש שהקב"ה ציווה למשה לעשות לו (יהדות)

אריה ברונר |

"הללוהו במילים ועוגב"

אריה ברונר שר ומדבר על פרשת משפטים תשפ"ד

אריה ברונר במסגרת פינתו השבועית מדבר על ענייני השבוע ומתבל אותם בטעם הניגון, והפעם פרשת משפטים תשפ"ד בהתייחסות לחג האסיף שהתורה מתזמנת אותו בצאת השנה, ובאספך את מעשיך מן השדה (יהדות)

1
| אריה ברונר |

 "הללוהו במילים ועוגב"

אריה ברונר שר ומדבר על פרשת יתרו תשפ"ד

אריה ברונר במסגרת פינתו השבועית מדבר על ענייני השבוע ומתבל אותם בטעם הניגון, והפעם פרשת יתרו תשפ"ד בהתייחסות לטובות שהקב"ה מרעיף על בני ישראל מאהבתו אותם (יהדות)

אריה ברונר |

"הללוהו במילים ועוגב"

אריה ברונר שר ומדבר על פרשת בשלח תשפ"ד

אריה ברונר במסגרת פינתו השבועית מדבר על ענייני השבוע ומתבל אותם בטעם הניגון, והפעם פרשת בשלח תשפ"ד בהתייחסות למה צריך לעשות כדי לנצח מלחמה (יהדות)

אריה ברונר |

"הללוהו במילים ועוגב" 

אריה ברונר שר ומדבר על פרשת בא תשפ"ד

אריה ברונר במסגרת פינתו השבועית מדבר על ענייני השבוע ומתבל אותם בטעם הניגון, והפעם פרשת בא תשפ"ד בהתייחסות לאיך מקבלים חן מיוחד על הפנים (יהדות)

אריה ברונר |

"הללוהו במילים ועוגב"

אריה ברונר שר ומדבר על פרשת וארא תשפ"ד

אריה ברונר במסגרת פינתו השבועית מדבר על ענייני השבוע ומתבל אותם בטעם הניגון, והפעם פרשת וארא תשפ"ד בהתייחסות של בני ישראל אל משה שבא לבשר להם על הגאולה (יהדות)

אריה ברונר |

"הללוהו במילים ועוגב"

אריה ברונר שר ומדבר על פרשת ויחי תשפ"ד

אריה ברונר במסגרת פינתו השבועית מדבר על ענייני השבוע ומתבל אותם בטעם הניגון, והפעם פרשת ויחי תשפ"ד בהתייחסות לכפילות של הביטוי "שמעו" שיעקב בא לברך את בניו (סינגלים וקליפים)

אריה ברונר |

"הללוהו במילים ועוגב"

אריה ברונר שר ומדבר על פרשת ויגש תשפ"ד

אריה ברונר במסגרת פינתו השבועית מדבר על ענייני השבוע ומתבל אותם בטעם הניגון, והפעם פרשת ויגש תשפ"ד בהתייחסות לתפילות שאף שלא נענות אין להתייאש ולהמשיך להתפלל (יהדות)

אריה ברונר |

"הללוהו במילים ועוגב"

אריה ברונר שר ומדבר על פרשת מקץ תשפ"ד

אריה ברונר במסגרת פינתו השבועית מדבר על ענייני השבוע ומתבל אותם בטעם הניגון, והפעם פרשת מקץ תשפ"ד בהתייחסות לפתרון חלומות פרעה (יהדות)

אריה ברונר |

"הללוהו במילים ועוגב"

אריה ברונר שר ומדבר על פרשת וישב-חנוכה

אריה ברונר במסגרת פינתו השבועית מדבר על ענייני השבוע ומתבל אותם בטעם הניגון, והפעם פרשת וישב חנוכה תשפ"ד בהתייחסות לעונשו של יוסף על השתדלותו אצל שר המשקים לצאת מבית האסורים (יהדות)

אריה ברונר |

"הללוהו במילים ועוגב"

אריה ברונר שר ומדבר על פרשת וישלח תשפ"ד

אריה ברונר במסגרת פינתו השבועית  מדבר על ענייני השבוע ומתבל אותם בטעם הניגון, והפעם פרשת וישלח תשפ"ד בהתייחסות למאבקו של יעקב עם שרו של עשיו (יהדות)

אריה ברונר |

"הללוהו במילים ועוגב"

אריה ברונר שר ומדבר על פרשת ויצא תשפ"ד

אריה ברונר במסגרת פינתו השבועית  מדבר על ענייני השבוע ומתבל אותם בטעם הניגון, והפעם פרשת תולדות תשפ"ד בהתייחסות לצניעותה של רחל במסירת הסימנים ללאה (יהדות)

אריה ברונר |

"הללוהו במילים ועוגב" 

אריה ברונר שר ומדבר על פרשת תולדות תשפ"ד

אריה ברונר במסגרת פינתו השבועית מדבר על ענייני השבוע ומתבל אותם בטעם הניגון, והפעם פרשת תולדות תשפ"ד בהתייחסות לשמירת אברהם מצוות גם מדרבנן (יהדות)

אריה ברונר |

"הללוהו במילים ועוגב"

אריה ברונר שר ומדבר על פרשת חיי שרה תשפ"ד

אריה ברונר במסגרת פינתו השבועית מדבר על ענייני השבוע ומתבל אותם בטעם הניגון, והפעם פרשת חיי שרה תשפ"ד בהתייחסות לזקנותו של אברהם שבא בימים (יהדות)

1
| אריה ברונר |

"הללוהו במילים ועוגב"

אריה ברונר שר ומדבר על פרשת וירא תשפ"ד

אריה ברונר במסגרת פינתו השבועית מדבר על ענייני השבוע ומתבל אותם בטעם הניגון, והפעם פרשת וירא תשפ"ד בהתייחסות למעשיו של אברהם בגינם הוא זוכה לקבל את הבטחותיו של הקב"ה (יהדות)

1
| אריה ברונר |

"הללוהו במילים ועוגב"

אריה ברונר שר ומדבר על פרשת נח תשפ"ד

אריה ברונר במסגרת פינתו השבועית מדבר על ענייני השבוע ומתבל אותם בטעם הניגון, והפעם פרשת נח תשפ"ד בהתייחסות ליונה ושמירת השבת (יהדות)

אריה ברונר |

"הללוהו במילים ועוגב"

אריה ברונר שר ומדבר על פרשת בראשית תשפ"ד

אריה ברונר במסגרת פינתו השבועית מדבר על ענייני השבוע ומתבל אותם בטעם הניגון, והפעם פרשת בראשית תשפ"ד בהתייחסות ליום הדין הראשון בבריאה (פרשת השבוע)

אריה ברונר |

"הללוהו במילים ועוגב" 

אריה ברונר שר ומדבר על שמחת תורה תשפ"ד

אריה ברונר במסגרת פינתו השבועית מדבר על ענייני השבוע ומתבל אותם בטעם הניגון, והפעם שמיני עצרת שמחת תורה תשפ"ד בהתייחסות לייחוד של חג שמיני עצרת מחג הסוכות (יהדות)

אריה ברונר |

"הללוהו במילים ועוגב" 

אריה ברונר שר ומדבר על חג הסוכות תשפ"ד

אריה ברונר במסגרת פינתו השבועית מדבר על ענייני השבוע ומתבל אותם בטעם הניגון, והפעם סוכות תשפ"ד בהתייחסות לקשר בין ישראל לאומות העולם בחג הסוכות (יהדות)

אריה ברונר |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר