"דרך ישרה"

סנהדרין קיא' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי - מסכת סנהדרין דף קיא', שבת, טו' חשוון תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף קיא

א. אמרינן דלא ניחא למרייהו שיאמרו 1. שאול פוערת פיה לבלי חק, פליגי האם ילך לשאול מי ששייר אפילו חק אחד או מי שלא קיים אפילו מצוה אחת. 2. פי שנים יכרתו והשלישית תשאר, פליגי אם שליש של נח והיינו כל בני שם, או שליש מתוך שם. 3. אחד מעיר ושנים ממשפחה, פליגי אם כך ישארו ודברים ככתבן, או אחד מהעיר מזכה את כולה.

ב. השמועות במשה 1. נכנסו לארץ ישראל שנים מתוך ששים רבוא, כך יצאו ממצרים וכך יהיה לעת"ל. 2. זקן מצרי הראה לראב"י כיצד אבותיו המיתו את עמ"י, ע"י שהטביעו בים, הרגו בחרב ומעכו בבנין. 3. משה אמר למה הרעות, וה' אמר לו שהאבות שונים ממנו שהם לא הרהרו על מדותיו ולא שאלו מה שמו. 4. עתה תראה, שמשה יראה רק במלחמת פרעה ולא ראה את ל"א המלכים. 5. וימהר משה ויקוד, פליגי אם ראה מדת ארך אפים או אמת. 6. משה ראה את מדת ארך אפים לצדיקים ורשעים, ואמר שלא נצרך לרשעים. ובחטא העגל הוצרך לזה, וזהו ועתה יגדל כאשר דברת, ש"מ שראה ארך אפים. 7. וכן נאמר ה' לאורך ימים הסמוך לתפילה למשה, ש"מ שראה ארך אפים.

ג. ה' עתיד להיות לעטרה בראש כל צדיק, וילפינן מהפסוק לאיזה צדיקים 1. לעטרת צבי, לעושים צביונו ומצפים לתפארתו. 2. למי שמשים עצמו כשיריים. 3. לרודה את יצרו. 4. הדן דין אמת לאמיתו. 5. המתגבר ביצרו. 6. הנושא ונותן במלחמתה של תורה. 7. למשכימים ומעריבים לביכ"נ. 8. והאחרים פקו פלילה וזהו שילכו לגהנום.

ד. דיני מדיחי עיר הנדחת 1. צריך שיהיו מדיחיה מאותה העיר ומאותו השבט, שנאמר יושבי עירם. ר"י מייתי מכאן ראיה שחולקין עיר אחת לשני שבטים, ולר"ל איירי שיושב שם מכח ירושה או במתנה. 2. צריך שיודח רובה, להו"א דנים וחובשים, ולמסקנא דנים וסוקלים עד רובה, או שמרבים בתי דינים ומעיינים וגומרים את דינם בלשכת הגזית. 3. שידוחוה אנשים, לכה"פ שנים. 4. אנשים ולא נשים וקטנים. 5. יצאו הן, ולא שלוחן. 6. מקרבך, ולא מהספר. 7. החמרת והגמלת חשיבי כיושבי העיר אם נשתהו שלושים יום, ולהחשב כאחד מבני העיר ליתן לצרכיה זה רק אחר י"ב חדש.

שאלות לחזרה ושינון

א. על אילו מימרות אמרינן דלא ניחא למרייהו שיאמרו אותם, וכיצד ניחא (3)

ב. השמועות במשה ויציאת מצרים (7)

ג. הקב"ה עתיד להיות לעטרה בראש כל צדיק, הלימוד מהפסוקים באילו מעשים יזכו לכך (8)

ד. דיני מדיחי עיר הנדחת ומנין (7)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר