ישראל במלחמהישראל במלחמה
"דרך ישרה"

זבחים קב' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת זבחים דף קב', שלישי, יב' אב תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף קב

1. השמועות במלכות. 2. דחיית טבול יום.

א. השמועות במלכות 1. משה יצא מעם פרעה בחרי אף, פליגי אם סטרו ויצא, או שהיה עליו לחלוק כבוד למלכות. 2. ילפינן דלעולם תהא אימת מלכות עליך, מזה שמשה אמר לפרעה וירדו כל עבדיך והתכוון על פרעה, או שאליהו שינס מתניו ורץ לפני אחאב. 3. משה בקש מלכות לו ולזרעו ולא קבל, שנאמר אל תקרב הלום. 4. בשאול שנאמר הלום, מלך איש בשת מזרעו, או דנחשב שאפילו בעצמו לא התקיים. 5. כאשר פוסקים לאדם גדולה עד סוף הדורות, ואם הגיס לבו ה' משפילו.

ב. דחיית כהן טבול יום 1. ממנחה, בעי למימר מק"ו דאם נדחה בחטאת שיפה כחו בשל עצמו כ"ש ממנחה דבכהן הויא כליל, ודחי דה"נ מנחת שאר הכהנים כליל, ולמסקנא מהפסוק לכהן המקריב, ואמרינן ליה בוא הקרב ואכול. 2. חטאת, בעי למימר מק"ו דאם נדחה ממנחה שהורע כחו כ"ש שידחה מחטאת שיפה כחו, ודחי דבחטאת ה"נ כח הטבו"י יפה, ולמסקנא מהפסוק הכהן המחטא. 3. חזה ושוק של שלמים, בעי למימר מק"ו אם נדחה מחטאת שחלקו בה גדול כ"ש משלמים שמקבל רק חזה ושוק, ודחי דיפה כחו שראוי לתתם לנשיו ועבדיו, ולמסקנא מהפסוק לכהן הזורק. 4. לר"א אף בבכור אמרינן ק"ו דאם נדחה מחטאת דהורע כחו כ"ש מבכור שכולו לכהן, ודחי דה"נ יפה הטבו"י, ולמסקנא אמרינן ליה בא זרוק ואכול, ולאידך א"א ללמוד מהאי קרא שנאמר ובשרם יהיה לך ולאו דווקא לכהן הזורק.

שאלות לחזרה ושינון

א. השמועות במלכות (5)

ב. דחיית כהן טבול יום, ומנין (4)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר