"דרך ישרה"

מנחות צו • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת מנחות דף צו', רביעי, ו' כסליו תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף צו

*השלחן ולחם הפנים. *קבלת טומאה בשלחן. *מדות המזבח בטפחים.

א. השלחן והנחת לחם הפנים 1. שתי הלחם ארכן ז' טפחים רחבן ד' וקרנותיה ד' אצבעות, לחם הפנים ארכן י' טפחים רחבן ה' וקרנותיו שבע אצבעות ונעשו משום דבעינן שיהיו ללחם פנים, וסימוך זד"ד יה"ז. 2. הנחת הלחם על השלחן, לר"י השלחן ארכו י' ורחבו ה' וכן גודלו של לחם הפנים וכופל טפחים ומחצה לכל צד וכך ארכו ממלא את כל רוחב השלחן, ולר"מ השלחן ארכו י"ב ורחבו ו' וסובר שכפל טפחים מכל צד ונתן לרוחב השלחן ונשארו טפחים רווח לרוח או לבזיכין. 3. השלחן מקדש בגבהו אליבא דר"י ט"ו טפחים ולר"מ י"ב, ואמרינן דהקנים היו משוקעים ולא החשיב את מעט הרווח שהיה פחות מטפח, הבזיכין היו בפנים, הקרנות היו כפופות פנימה, והמסגרת היתה למטה או למעלה ומשופעת. 4. כלי השלחן, ארבעה סניפין בצדדין והם הקשוות, בהם היו קבועים כ"ח קנים והם המנקיות, קערותיו אלו הדפוסין וכפותיו אלו הבזיכין, ונטילת הקנים מהישן וסידורן בחדש אינם דוחין שבת כיון שבזמן מועט אינו מתעפש. 5. היו כ"ח קנים, לכל חלה היו שלשה ולעליונה שתים ולתחתונה שמונחת ע"ג השלחן ממש א"צ קנים כלל.

ב. השמועות האם השלחן שבמקדש קיבל טומאה 1. רבי יוחנן קאמר דהשלחן היה מקבל טומאה ולכן למ"ד מסגרתו למטה היתה ילפינן לעלמא דטבלא המתהפכת טמאה ולמ"ד מסגרתה למעלה ליכא ראיה. 2. מקשינן דכלי עץ העשוי לנחת אינו מקבל טומאה, ותירץ דטעמא משום שאינו מיטלטל מלא וריקן אבל השלחן הטלטל אף מלא כאשר הגביהו ברגלים ע"מ להראות לישראל את חיבתם שהלחם נשאר חם. 3. אמרינן דאף שהשלחן היה מעץ מיהו צריך לקבל טומאה משום שמצופה בדבר המקבל טומאה, ודחינן לה: להו"א דהצפוי לא היה קבוע במסמרות וקשיא דלא שנא, או דעצי שיטים חשיבי ולא בלטי וקשיא דר"י קאמר דבטלי, ולמסקנא השלחן אינו מקבל טומאה מחמת ציפויו כיון שהתורה קראתו עץ.

ג. נאמר בפסוק שיש אמות של חמשה טפחים: חיק האמה זה יסוד, אמה רוחב זה סובב, גבולה אל שפתה סביב אלו הקרנות, וזה גב המזבח זהו מזבח הזהב ור"י יליף מזה דכל אמות הכלים באמה בת חמשה. ומפרשינן את מדות המזבח בטפחים 1. להו"א מחיק האמה עד רוחב והיינו מהיסוד עד הסובר באמה בת חמשה וא"כ גובה המזבח נ"ד טפחים וחציו כ"ז ששם היה חוט הסיקרא ומקרנות עד הסובב היה כ"ד טפחים וקשיא דאמרינן שבין חוט הסיקרא לסובב יש אמה שלימה. 2. רק כניסת היסוד והסובב היו חמשה טפחים, וא"כ גובה המזבח ששים טפחים וחציו שלשים, וקשיא דילפינן מקרא דמקום המערכה כ"ד על כ"ד אמות ולפי"ז יוצא כ"ה, וא"א לומר שחלק מרוחב המזבח היה באמות קטנות משום העזרה נמדד לפי מזבח של ל"ב אמות של ששה טפחים. 3. למסקנא היסוד בגובהה והסובב בכניסה ואז המזבח נ"ח וחציו כ"ט, ומהקרנות עד הסובב כ"ג ואיכא עד חוט הסיקרא ששה טפחים, ומדייקינן לה הלשון שביסוד נקרא חיק ובסובב קאמר רוחב.

שאלות לחזרה ושינון

א. השלחן והנחת לחם הפנים (5)

ב. השמועות האם השלחן קיבל טומאה (3)

ג. אמות של חמשה טפחים, ומדות המזבח (3)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר