"דרך ישרה"

מנחות קד • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת מנחות דף קד', חמישי, יד' כסליו תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף קד

*חמשה לוגין יין. *הנדבה ושותפות.

א. המתנדב יין יכול להביא שלשה ארבעה וששה לוגין ומשם ומעלה משום דבעינן להביא שיעור שראוי לבא לנסכים, ובעי במתנדב חמשה האם יש קבע לנסכים ועליו להביא ששה או דאין קבע ויביא ארבעה ושאר הדמים יפלו לנדבת צבור. והשמועות 1. ששה שופרות לנדבה כנגד כל סוגי המותרות וליכא שופר למותר נסכים, ותירץ דא"צ שופר כיון דשכיחי ויצטרף עם אחר ויקריבנו. 2. ילפינן מקראי דמתנדבין נסכים שלשה לוגין ואין לפחות ויכול להוסיף והיינו חמשה ש"מ אין קבע לנסכים. 3. אין מתנדבין שני לוגין וחמשה משמע דה"נ חמשה לא חזו כלל, ודחי כ"א כדינו. 4. אם יש קבע לנסכים בעי במתחייב י"א לוגין, האם מתכוון עבור שני פרים וצריך למלאות לי"ב או דמכוון לשני אילים וכבש אף שאינם מאותו המין, תיקו.

ב. דיני הנדבה ושותפות 1. לר"ט מתנדבין שמן דומיא דיין דבא חובה ובא נדבה, ור"ע דחי שהשמן אינו קרב עם חובתו בכלי בפני עצמו. 2. לכו"ע מתנדבים מנחת נסכים אם פירש להדיא, אבל אם התנדב מנחה סתם יביא אחת מחמשת הנסכים. 3. מנחה אינה באה בשותפות אבל זבחים ואפילו עופות באים בנדבה בשותפות, והטעם להו"א שנאמר במנחה תקריב או שבעולה כתיב לעולותיכם, ולמסקנא שנאמר נפש. ודרשינן מנפש שעני המביא מנחה ה' מחשיב לו שהקריב נפשו לפניו, ואיכא חמשה מינין במנחה כדי שה' יהנה מקרבנות העני.

הדרן עלך פרק יב דמנחות

שאלות לחזרה ושינון

א. האיבעיות במתנדב יין חמש לוגין, והשמועות (4)

ב. דיני הנדבה ושותפות (3)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר