ישראל במלחמהישראל במלחמה
"דרך ישרה"

בכורות יח • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת בכורות יח', ראשון, ל' ניסן תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף יח

*א"א לצמצם. *צמצום בידי אדם.

א. רחל שלא ביכרה וילדה שני זכרים כאחד, לרבי יוסי נותן שניהם לכהן דסובר אפשר לצמצם אף בידי שמים. והדינים לחכמים דסברי א''א לצמצם 1. לר''ט הכהן בורר את היפה דקסבר שהבריא יוצא ראשון ולמסקנא יחלוקו, ולר''ע משמנין והיינו שהכהן נוטל את הכחוש דהמע''ה. 2. השני ירעה עד שיסתאב, ולר''מ חייב במתנות הואיל וכהן בא עליו משני צדדין, ולרבי יוסי פטור דעשו את הכהן כאילו זכה ומכרו לישראל במומו. 3. מת אחד מהן לר''ט יחלוקו ולר''ע המע''ה, ואמרינן דלתרוייהו שנים שהפקידו אצל רועה מניח ביניהם ומסתלק, ואחד שהפקיד אצל בעה''ב המע''ה. ונחלקו בחצר בעה''ב ורועה כהן, דלר''ט מקנה לכהן מקום בחצירו כדי שיעשה מצוה בממונו, ולר''ע אינו מקנה כיון שמפסיד במקרה של ספק.

ב. בעי האם לרבנן אפשר לצמצם בידי אדם, והשמועות 1. חוט סיקרא חוגר באמצע המזבח להבדיל בין דמים התחתונים לעליונים, אמרינן דמרווח בה מעט. 2. מדת כלים ומדת מזבח, ה' אמר לעשות כפי האפשרות. 3. תנור שנטמא וחילקו לשני חלקים שוים טמאין, זה מכיון שא''א לשער כלי חרס משום שיש בו גומות. 4. הרוג שנמצא מכוון בין שתי עיירות, לר''א שתיהן מביאות שתי עגלות דקסבר כריה''ג, ולת''ק אין עורפין להו''א דקסבר א''א לצמצם ולמסקנא קסבר אפשר לצמצם וקרובה ולא קרובות, ופשטינן מרבנן דאמרי מביאין עגלה אחת בשותפות ועורפין ש''מ דקסברי אף בידי אדם א''א לצמצם.

שאלות לחזרה ושינון

א. המח' באפשר לצמצם בידי שמים, והדינים לחכמים דא"א לצמצם (3)

ב. השמועות האם לחכמים אפשר לצמצם בידי אדם (4)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר