"דרך ישרה"

בכורות מב • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת בכורות מב', רביעי, כד' אייר תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף מב

*הספק בטומטום. *מקום הטלת מימיו.

א. לרב חסדא טומטום לכו''ע קדוש מספק, והשמועות 1. בכל מקום שנאמר טומטום יחד עם אנדרוגינוס קסבר סמי מכאן טומטום, ואמרינן לגבי: ערכין, ערך אשה, קרבן שלמים, עולה, טומאה בבית הבליעה, תמורה. 2. חמשה לא קדושים ולא מקדישין, והם: טריפה, כלאים, יוצא דופן, טומטום ואנדרוגינוס, ותירץ דתני יתום. 3. לר''ש בן יהודה נאמר בבכור הזכר ואתי למעט טומטום ואנדרוגינוס ש''מ דזהו בריה בפ''ע ופליג על רבנן דסברי שקדוש מספיקא, ודחי דפליגי במטיל מים במקום נקבות האם חיישינן שנהפכה זכרותו לנקבותו.

ב. לרבי אלעזר טומטום המטיל מים במקום נקבות הוי חולין כנקיבה ודאית, והשמועות 1. זהו דלא כת''ק ורי''ש דאמרי ספיקא הוא אלא כרבנן בתראי דלא כרב חסדא, ותירץ דסובר כר''ל דטומטום הוי ספק רק באדם הואיל וזכרותו ונקבותו במקום אחד אבל בבהמה אזלינן בתר מקום הטלת מים. 2. ניחוש שנהפכה זכרותו לנקבותו בין לר''מ דחייש למיעוטא ואף לרבנן נימא הואיל ואישתני, ותירץ דאיכא מ''ד דלא אמרינן כן. 3. פלוגתא האם אשת טומטום חולצת או אף מתייבמת, להו''א פליגי האם אמרינן הואיל ואישתני אישתני, ולמסקנא לכו''ע אמרינן ופלוגתייהו האם סריס חמה מתרפא וממילא אשתו מתיבמת, או כר''ע דאינו מתרפא וקסבר דטומטום הוי ספק סריס חמה לכן חולצת ולא מתייבמת.

הדרן עלך פרק ששי דבכורות!

שאלות לחזרה ושינון

א. לרב חסדא טומטום קדוש מספק, והשמועות (3)

ב. טומטום המטיל מים במקום נקבות, והשמועות (3)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר