"דרך ישרה"

בכורות ס • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת בכורות ס', ראשון, יג' סיוון תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: shutterstock)

דף ס

*מנה זוגות. *תשיעי עשירי ואחד עשר.

א. מנה זוגות עשירי למניינו קדוש, וזהו לרב מרי למנין שלו ולר''כ למנין בהמות, והשמועות 1. יצאו שנים כאחת ומנאן אחד התשיעי ועשירי מקולקלין, ולמ''ד למנין בהמות ר''י קאמר דווקא היכא שהתכוון להוציאם זוגות ולא שיצאו מאליהן. 2. מנאן למפרע עשירי למנין קדוש, ולמ''ד למנין שלו חל הואיל ואיתיה במנין פרסאה.

ב. דיני היוצא תשיעי עשירי ואחד עשר 1. קרא לתשיעי עשירי ולעשירי תשיעי ולי''א עשירי שלשתן מקודשין, התשיעי נאכל במומו העשירי מעשר והי''א קרב שלמים ופליגי אם עושה תמורה. והרבוי שנאמר העשירי יהיה קדש אבל לא שמיני וי''ב דבעינן סמוך, ולר''א בר''ש רק אם שתק בתשיעי וקרא לעשירי ט' ולי''א עשירי, דקסבר כר''י דטעות מעשר הויא תמורה וכאבוה דאין מימר וחוזר ומימר. 2. יצאו שנים בתשיעי, אם קראן תשיעי איכא עשירי וחולין מעורבין ואם קראן עשירי איכא עשירי ותשיעי מעורבין. וקאמר גם בעשירי וי''א וקמ''ל דכל בבת אחת תרוייהו קדשי אף שלא נעקר שם עשירי ממנו, ואמרינן דזה הכלל לאתויי שיצא עשירי בשתיקה דלא נעקר שם עשירי. 3. קרא לעשירי י''א ולי''א עשירי, י''א לר''י בר''י קדוש ולרבי אינו קדוש, ואמרינן דכשיש לו בהמות הרבה לא נעקר שם עשירי ממנו דקאמר שזהו עישור ראשון. 4. האומר לשלוחו צא ועשר עלי, אם קרא לאחד עשר עשירי, לכו"ע אינו קדוש כיון שצריך להקריבו לשלמים ומפסיד חזה ושוק שניתן לכהנים ואומר לתיקוני שדרתיך ולא לעוותי. ואם קרא לתשיעי עשירי, לרבא קדוש ולר''ה אינו קדוש כיון שיכול לאכלו רק כאשר יפול בו מום, ושונה משליח לתרום ששינה מדעת בעה''ב הוי תרומה, דהתם אומר בכך אמדתיך משא''כ במעשר לא הוי ליה למיטעי.

שאלות לחזרה ושינון

א. עשירי למנינו קדוש, המח' מהו והשמועות (2)

ב. דיני היוצא תשיעי עשירי ואחד עשר (4)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר