"דרך ישרה"

בכורות סא • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת בכורות סא', שני, יד' סיוון תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף סא

*תשיעי עשירי ואחד עשר. *שנים בעשירי.

א. דיני היוצא תשיעי עשירי ואחד עשר 1. קרא לתשיעי עשירי ולעשירי תשיעי ולי''א עשירי שלשתן מקודשין, התשיעי נאכל במומו העשירי מעשר והי''א קרב שלמים ופליגי אם עושה תמורה. והרבוי שנאמר העשירי יהיה קדש אבל לא שמיני וי''ב דבעינן סמוך, ולר''א בר''ש רק אם שתק בתשיעי וקרא לעשירי ט' ולי''א עשירי, דקסבר כר''י דטעות מעשר הויא תמורה וכאבוה דאין מימר וחוזר ומימר. 2. יצאו שנים בתשיעי, אם קראן תשיעי איכא עשירי וחולין מעורבין ואם קראן עשירי איכא עשירי ותשיעי מעורבין. וקאמר גם בעשירי וי''א וקמ''ל דכל בבת אחת תרוייהו קדשי אף שלא נעקר שם עשירי ממנו, ואמרינן דזה הכלל לאתויי שיצא עשירי בשתיקה דלא נעקר שם עשירי. 3. קרא לעשירי י''א ולי''א עשירי, י''א לר''י בר''י קדוש ולרבי אינו קדוש, ואמרינן דכשיש לו בהמות הרבה לא נעקר שם עשירי ממנו דקאמר שזהו עישור ראשון. 4. האומר לשלוחו צא ועשר עלי, אם קרא לאחד עשר עשירי, לכו"ע אינו קדוש כיון שצריך להקריבו לשלמים ומפסיד חזה ושוק שניתן לכהנים ואומר לתיקוני שדרתיך ולא לעוותי. ואם קרא לתשיעי עשירי, לרבא קדוש ולר''ה אינו קדוש כיון שיכול לאכלו רק כאשר יפול בו מום, ושונה משליח לתרום ששינה מדעת בעה''ב הוי תרומה, דהתם אומר בכך אמדתיך משא''כ במעשר לא הוי ליה למיטעי.

ב. הדינים ביצאו שנים בעשירי 1. ירעו לרבנן דאמרי אין מביאין קדשים לבית הפסול. 2. יקרבו, לפי ר''ש דמביאין קדשים לבית הפסול. 3. ימותו להו''א לר''י דטעות מעשר הויא תמורה וקסבר תמות ולמסקנא בזמן הזה ומשום תקלה, וקמ''ל דאף בשנים ימותו ולא ממתינים שיפול בהם מום ויאכלו.

הדרן עלך פרק מעשר בהמה!

שאלות לחזרה ושינון

א. דיני היוצא תשיעי עשירי ואחד עשר (4)

ב. הדינים ביצאו שנים בעשירי (3)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר