"דרך ישרה"

נדה סה-סו • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת נדה סה'-סו, שישי-שבת, כט'-ל' כסליו תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

פרק עשירי- תינוקת

דף סה

*התליה בבתולים. *רואה מחמת תשמיש. *שבעה נקיים

א. הזמן שתולים בדם בתולים 1. תינוקת שלא הגיע זמנה לראות ונישאת ואפילו ראתה לב''ש נותנים ארבע לילות ולב''ה עד שתחיה המכה, וזהו כל זמן שנוחרת וזהו שרואה רק כשעומדת ולא כשיושבת או כל זמן שרואה מחמת התשמיש. 2. הגיע זמנה לראות נותנים לב''ש לילה הראשון ולב''ה עד מוצ''ש ארבע לילות, ואם שמשה בימים ללוי הפסידה לילות דנותנים ד' עונות ואפילו בשבת שרי לבעול ולרב לא הפסידה וקמ''ל לילות שהוא זמן ביאה, ואם מצא דם רק בבעילה השניה לרבי חנינא טמאה דהוי דם נדה ולר אסי טהורה דדלמא בעל בלא דם כשמואל. 3. ראתה ועודה בבית אביה לב''ש נותנים בעילת מצוה ולב''ה כל הלילה שלה ונותנים לה עונה וזהו י''ב שעות כמו בטהרות ויין נסך או לילה וחצי יום כיון שיש עיכוב בכתיבת הכתובה.ואם שופעת לאחר הזמן לר''מ צריך לבדוק כיון שדם נדה אדום מזוהם ומן המקור, ולחכמים כל מראה דמים אחת. 4. בוגרת שלא ראתה נותנים לה לילה הראשון ואם ראתה יש לה רק בעילת מצוה, ורבי שנתן ארבע לילות מתוך י''ב חדש הוי אחת בקטנות ב' בנערות ואחת בבגרות או ג' בנערות, ולהלכה בכולהו בועל בעילת מצוה ופורש.

ב. רואה מחמת תשמיש 1. משמשת שלש פעמים כיון שאין כל הכחות שוין, ועם ג' אנשים משום שאין כל האצבעות שוין. 2. בודקת עצמה ע''י שפופרת ובתוכה מכחול ובראשו מוך, אם הדם מגיע מלמעלה טמאה ואם לאו ש''מ שבא מהצדדים ותולה בוסתה. 3. לרבי תולה במכתה ונאמנת לומר שיש לה מכה ולרשב''ג מקור מקומו טמא ואף בדם מכה. 4. אם נבעתה ונפל ממנה חררת דם נתרפאת, ואם לאו הויא ממלאה ונופצת שאין לה תקנה. 5. אחת שראתה בכל פעם שעלתה מטבילת מצוה מחמת קנאת בנות עירה, ורפואתה שתבעל ע''ג הנהר או שתגלה לחברותיה וירחמו עליה או יתפללו עליה ונתרפאה.

שאלות לחזרה ושינון

דף סה

א. הזמן שתולים בדם בתולים (4)

ב. דיני רואה מחמת תשמיש (5)

דף סו

*רואה מחמת תשמיש. *שבעה נקיים.

א. רואה מחמת תשמיש 1. משמשת שלש פעמים כיון שאין כל הכחות שוין, ועם ג' אנשים משום שאין כל האצבעות שוין. 2. בודקת עצמה ע''י שפופרת ובתוכה מכחול ובראשו מוך, אם הדם מגיע מלמעלה טמאה ואם לאו ש''מ שבא מהצדדים ותולה בוסתה. 3. לרבי תולה במכתה ונאמנת לומר שיש לה מכה ולרשב''ג מקור מקומו טמא ואף בדם מכה. 4. אם נבעתה ונפל ממנה חררת דם נתרפאת, ואם לאו הויא ממלאה ונופצת שאין לה תקנה. 5. אחת שראתה בכל פעם שעלתה מטבילת מצוה מחמת קנאת בנות עירה, ורפואתה שתבעל ע''ג הנהר או שתגלה לחברותיה וירחמו עליה או יתפללו עליה ונתרפאה.

ב. ישיבת שבעה נקיים 1. רבי התקין שכל הרואה שלשה ימים תשב ז' נקיים, וא''ר זירא שבנות ישראל החמירו על עצמן לישב ז' נקיים אפילו על טיפת דם כחרדל. 2. ראתה דם מחמת קושי ולשלישי הפילה יושבת ז' נקיים שאין קישוי לנפלים. 3. תבעוה להנשא ונתפייסה, אפילו קטנה יושבת ז' נקיים שמא ראתה מחמת חימוד.

שאלות לחזרה ושינון

דף סו

א. דיני רואה מחמת תשמיש (5)

ב. דיני ישיבת שבעה נקיים (3)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר