"דרך ישרה"

נדה עא • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת נדה עא', חמישי, ה' טבת תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף עא

*אלכסנדריא וריב"ח. *טבול יום ארוך.

א. שאלות אנשי אלכסנדריא את רבי יהושע בן חנניא 1. שלשה דברי חכמה: טומאת משא בזב, עד שימוק הבשר. 2. מחזיר גרושתו משנישאת אפילו שאסורה גם לישראל בתה מותרת לכהונה כיון שהיא תועבה ולא בניה. 3. שני מצורעין שנתערבו קרבנותיהם ואחד קרב ומת אחד מהן, השני יכתוב נכסיו ויהיה עני ויביא חטאת העוף הבאה על הספק ודלא כר''ש, ואיירי שקרב אשמו ואינו קובע בדלות ובהא סבר כר''ש. 4. שלשה דברי אגדה: כי לא אחפוץ במות המת כאשר עושים תשובה, ואם לאו כי חפץ ה' להמיתם. 5. ישא ה' פניו אליך לפני גזר דין, ואח''כ לא ישא פנים. 6. כי בחר ה' בציון קודם שנשא שלמה את בת פרעה, ואח''כ היתה העיר על אפי וחמתי. 7. שלשה דברי בורות: אשת לוט אינה מטמאת, כיון שהיא נציב מלח. 8. בן השונמית אינו מטמא כיון שהוא חי. 9. הזאת שלישי ושביעי לעת''ל למתים, נחכם לכשיחיו ויבא משה עמהם. 10. שלשה דברי דרך ארץ, מה יעשה אדם: לחכמה ירבה בישיבה וימעט בסחורה, עושר ישא ויתן באמונה, בנים זכרים ישא אשה ההוגנת לו ויקדש עצמו בשעת תשמיש ובכולן יבקש רחמים וקמ''ל דתרוייהו צריכי.

ב. דיני יולדת היושבת על דם טוהר שהיא טבולת יום ארוך 1. בתחילה אמרו ששופכת מים לרחוץ את קרבן הפסח ולא נוגעת, ואח''כ אמרו שיכולה לב''ה לגעת במים דלענין חולין הויא שני ולקדש היא כראשונה לטומאה דזהו מעלה בקודש, ולב''ש הויא כטמא מת. 2. לכו''ע טבול יום אוכל מעשר שני. 3. קוצה חלה, דחולין הטבולין לחלה אינם כחלה, ומקרבת וקוראת שם ולא חיישינן שתגע מבחוץ. 4. נפל רוקה או דם טהרה שלה על ככר של תרומה טהור, דמשקה טבו''י אינו מטמא בין משקין היוצאין מגופו ובין משקין שנגע בהם. 5. כאשר מסתיימים ימי הטוהר, לב''ש צריכה טבילה לתרומה ולביאת מקדש כיון שהיא טבולת יום ארוך ולב''ה אינה צריכה.

שאלות לחזרה ושינון

ב. שאלות אנשי אלכסנדריא את ר"י בן חנניה (10)

ב. דיני יולדת היושבת על דם טוהר (5)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר