"דרך ישרה"

שבת קא • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת קא', שני, כג' סיוון תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף קא

א. מטלטלין בסירה קטנה בתוך ד''א, ושרי אם יש רוחב ד' טפחים בפחות מג' טפחים מהקרקעית ואף ביותר שרי אם מילא בקנים מלמטה. והקושיות 1. נימא גוד אחית כמו בטרסקל אליבא דרבי יוסי בר יהודה, ודחי דחכמים פוטרין. 2. עמוד ברה''ר שאין בעיקרו ד' חייב בזרק על גביו, ודחי דהגדיים לא בוקעים שם. 3. איכא בקיעת דגים, ודחי דלא חשיבא וכמו שהקילו בעשיית מחיצה תלויה מעל המים.

ב. ספינות קשורות מטלטלין מזו לזו 1. להו''א קמ''ל לביצית שביניהם, וקשיא דקאמר מזו לזו. 2. לערב ולטלטל מזו לזו בחזרו ונקשרו, וקשיא דר''נ אוסר, ודחי דקסבר דוקא במזיד אסור והכא איירי בשוגג. 3. אפי' קשורות בחוט הסרבל שיכול להעמידן, וא''צ שלשלת ברזל אף שמצינו כן באהל המת.

ג. הזורק ונזכר ונח קשיא אמאי מתחיב 1. להו''א כשיש חוט בידו ונח ונתכון לחבורה, ודחי דתנינא. 2. במעביר, ודחי דהכלל קאי על זריקה. 3. קאמר זרק ונזכר א''נ לא נזכר וקלטה אחר. 4. לר''א חיסורא מחסרא במה דברים אמורים שחזר ושכח שאז חייב בנחה, דבעינן שתהא תחילתו וסופו בשגגה. ואמרינן שבנח בפי הכלב אם נתכון לכך חייב דמחשבתו משויא מקום, ואם לאו פטור.

ד. המעביר ו' אמות והיו ב' אמות בשוגג שתים במזיד ושתים בשוגג 1. פטור במעביר ואפי' לר''ג הסובר שאין ידיעה לחצי שיעור, מפני שגמר במזיד. 2. חייב בזורק ואפי' לרבנן, דבזה יש ידיעה לחצי שיעור מכיון דהוי בידו.

הדרן עלך פרק הזורק

שאלות לחזרה ושינון

א. הטלטול בסירה קטנה, והקושיות (3)

ב. האופן בטלטול בין ספינות הקשורות (3)

ג. מדוע מתחייב הזורק ונזכר ואח"כ נח (4)

ד. המעביר שש אמות בשוגג מזיד ושוגג (2) הדרן!

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר