"דרך ישרה"

עירובין י • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת עירובין י', רביעי, כט' אב תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף י

*רוחב מבוי לר"י. *מיעוט מבוי רחב. *עור העסלא.

א. מבוי הרחב מעשר טפחים לחכמים יש למעטו ולרבי יהודה כשר, ומייתי דבפסי ביראות הותר בהו פרוץ מרובה על העומד ורחבם עד שלש עשרה אמה ושליש. ובעי מהו השיעור לר"י 1. מבוי י"ג ושליש, ק"ו מפסי ביראות דקילי. 2. טפי מי"ג ושליש, דבמבוי שהעומד בו מרובה יש להתיר טפי. 3. פחות מי"ג ושליש, דהקילו דווקא בפסי ביראות דכבר אשכחן ביה חדא קולא.

ב. מיעוט מבוי רחב 1. מבוי ברוחב עשרים אמה, יש אומרים דסגי לנעוץ קנה באמצעו ודיו אולם אינה הלכה. 2. מחלק את המבוי לארכו בפס שארכו ארבע אמות וגבהו עשרה טפחים. 3. מבוי שרחבו חמש עשרה אמה, מרחיק שתי אמות ועושה פס שלש אמות, ולא חיישינן שיכנס בפתח הקטן דחזקה שאדם לא מניח פתח גדול אא"כ ממעט בהילוכא. 4. א"א לעשות פס אמה ומחצה להרחיק שתי אמות ולעשות פס אמה ומחצה, להו"א ש"מ דעומד מרובה על הפרוץ משתי רוחות אינו עומד, ולמסקנא כיון דאוירא דהאי גיסא ודהאי גיסא מבטל לה. 5. אינו עושה פס אמה ורוחב אמה, להו"א ש"מ דפרוץ כעומד אסור, ולמסקנא כנ"ל. 6. אפשר להרחיק אמה ולעשות פס אמה ומחצה, אך כולי האי לא אטרחוהו רבנן.

ג. עור העסלא של בית הכסא מצטרף עם חללו לשיעור טפח בטומאת אהל, והשיעור אצבעים בכל צד ואצבעים רווח באמצע, או אצבע ומחצה בכל צד ואצבע רווח. ופלוגתייהו 1. להו"א לא נחלקו אלא איירי ברברבא ובזוטרא. 2. נחלקו בעומד מרובה על הפרוץ משתי רוחות מדלא קאמר אצבע ושליש מכאן ומכאן ובאמצע, ודחי דא"כ הו"ל למימר אצבע ושני שלישים מכאן ומכאן ואצבעים ושני שליש באמצע. 3. למסקנא נחלקו בפרוץ כעומד.

שאלות לחזרה ושינון

א. המח' במבוי רחב, והשיעור לרבי יהודה (3)

ב. מיעוט מבוי רחב (6)

ג. המח' ברוחב עור העסלא ובמאי פליגי (3)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר