ישראל במלחמהישראל במלחמה
"דרך ישרה"

פסחים סה • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת פסחים סה', שני, יב' שבט תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף סה

*הקרבת פסח. הדרן!

א. סדר שחיטת קרבן פסח 1. הפסח נשחט בשלש כיתות של שלושים, דילפינן שנאמר ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל ומסתפקינן האם הכוונה לשלושים בבת אחת או שלש כתות של שלושים וניתן לצאת בחמישים שמתחלפים, והכת השלישית נקראת עצלנית דהו"ל להזדרז. 2. כאשר נתמלאה העזרה תקעו והריעו ותקעו והדלתות היו נעולות, לאביי ננעלו מעצמן ולרבא נעלו ולא סמכי אניסא, וכן פליגי גבי עקביא בן מהללאל. 3. הכהנים עמדו בשורות ובידיהם בזיכי כסף או זהב שאין להם שולים והעבירו את הדם מכהן לכהן ע"י דנייד פורתא ומשום דברוב עם הדרת מלך. 4. קבל את המלא והחזיר את הריקן, משום דאין מעבירין על המצוות. 5. פליגי אם שופך את הדם או זורקו דיליף מבכור, וטעון יסוד בגז"ש זריקה מעולה. 6. כמעשהו בחול כך בשבת אלא שהדיחו את העזרה שלא ברצון חכמים, והיינו להו"א דלא כר"א שמחייב חטאת על כיבוד, ולמסקנא אף דלא כחכמים דאף אם כיבוד הוי רק מדרבנן מיהו התירו במקדש רק שבות הצריכה. 7. לרבי יהודה היה נוטל כוס מדם התערובות וזורק, ואיירי שידעו שנשפך מהכלי אגב זריזותייהו, וקסבר דם התמצית בכרת ואף שלא מכפר מיהו סובר שאין דם מבטל דם. 8. הטעם שפקקו את העזרה, לרבי יהודה כדי למלא כוס מדם התערובות ולחכמים שבח לבני אהרן שילכו עד ארכובותיהם בדם, וההליכה להו"א להקרבה ודחי דאפילו שאין חציצה בדם בגדיהם מתלכלכים ובעינן מדו בד, אלא להולכת איברים לכבש ולמסקנא להולכת עצים למערכה שאינה עבודה והשאר הלכו על גבי אצטבאות. 9. תולין ומפשיטין ע"י אונקליות ברזל בכתלים, או מקלות דקים ומפשיט עם חבירו, ובער"פ שחל בשבת דעת ר"א דהוי מוקצה ומניח ידו על כתף חבירו ותולה ומפשיט. 10. קורעו לקרבן והוציא את אימוריו ונתנו בכלי להקטירו ע"ג המזבח. 11. בחל ער"פ בשבת חיכו למוצ"ש שיוכלו לצלות את פסחיהן, ושהו בהר הבית ובחיל ובמקומן, ואח"כ נטלו את הפסח בעורו והפשיטוהו לאחוריהן.

הדרן עלך פרק חמישי!

שאלות לחזרה ושינון

א. סדר שחיטת קרבן פסח (11)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר