"דרך ישרה"

יבמות עט • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יבמות עט', רביעי, כד' אייר תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף עט

*דוד והגבעונים. *סריס אדם וחמה והסימנים.

א. דוד והגבעונים 1. בעצירת גשמים שהיתה בזמן דוד המלך בדקו ע''ז זנות ופוסקי צדקה ברבים, והסיבה היתה מפני עוון שאול עם הגבעונים. 2. הנתינים בקשו להרוג שבעה מצאצאי שאול, והם הורחקו מעם ישראל כיון שאינם רחמנים בישנים וגומלי חסדים. 3. הם הרגו את שני בני רצפה בת איה וחמשת בני מירב, ומפיבושת להו''א לא העבירו או העבירו ופלטו, ולמסקנא דוד ביקש רחמים שלא יקלטנו הארון. 4. אמרינן דמוטב שתיעקר אות אחת מן התורה ולא יתחלל שם שמים בפרהסיא ולכן הומתו בנים על אבות, וכן בכדי שיתקדש שם שמים בפרהסיא עברו על לא תלין נבלתם על העץ ומזה התגיירו מאה וחמשים אלף איש. 5. הגוזרים על הגבעונים: משה לאותו דור, יהושע למזבח, ודוד לכל הדורות. ובימי רבי רצו להתירם ונמנעו, ופליגי אם היה משום חלק המזבח או חלק העדה.

ב. לר''ע סריס אדם חולץ כיון שהיתה לו שעת הכושר משא"כ סריס חמה, ולרבי אליעזר סריס חמה חולץ דיש לו רפואה משא"כ סריס אדם. והקושיות 1. לר''ע חייבי לאוין כחייבי כריתות, איירי דחולצת במקרה שאחיו נשא, ותירץ להו"א שאחיו נשא גיורת וקסבר דאינו קטן ולפי"ז שרי אף לייבם דאמרינן אסור לקיימן, בנפלה לפניו ואח''כ נפצע ודחי נימא עשה דוחה ל''ת, ולמסקנא אתי כמ''ד דר''ע אסר רק חיבי לאוין דשאֵר. 2. נימא להקים לאחיו שם וסריס לאו בר הכי, לר"ע א"כ אין אשה שכשירה ליבם שהרי בעלה נעשה סריס חמה סמוך למיתתו, ולר"א כחישותא דמיתה אתחלה ביה. 3. לר''א קשיא דס''ל סריס חמה לא חולץ בבן עשרים, ותירץ דהדר ביה מהא, או דהתם איירי לענין עונשין.

שאלות לחזרה ושינון

א. דוד המלך והגבעונים (5)

ב. המח' בחליצת סריס חמה וסריס אדם, והקושיות (3)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר