ישראל במלחמהישראל במלחמה
"דרך ישרה"

נדרים יא' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת נדרים יא', שבת, יא' חשוון תשפ"ג, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף יא

*הלשונות שאוסר.

א. הלשונות שאוסר ונאסר 1. האומר לחולין שאוכל לך או לא כשר לא דכי טהור וטמא נותר ופיגול אסור, ואמרינן Sכוונתו שלא יהא חולין אלא קרבן ולא אתי כר''מ דלית ליה מכלל לאו ומצריך שיהא כתנאי בני גד, אלא אתי כרבי יהודה דקסבר שהאומר ירושלים לא אמר כלום. 2. אמר כאימרא כדירים כעצים כמזבח כהיכל כירושלים לא אמר כלום, ופליגי בדעת ר''י אי האומר כירושלים נאסר או דבעינן שידור בדבר הקרב בירושלים. 3. חולין החולין כחולין בין שאוכל לך ובין שלא אוכל לך מותר, לחולין שאוכל לך אסור כר''מ ולית ליה מכלל לאו אתה שומע הן, לחולין לא אוכל לך מותר ובזה האי תנא פליג על ר''מ שאוסר או דאיירי שאמר לְחולין, וכן אימרא לאימרא כאימרא שאוכל לך אסור ולא אוכל לך מותר באומר לְאימרא. 4. האומר קרבן עולה מנחה חטאת תודה שלמים שאני אוכל לך אסור ור''י מתיר, הקרבן כקרבן קרבן שאני אוכל לך אסור, לקרבן לא אוכל לך ר''מ אוסר דנעשה כאומר שיהא קרבן לפיכך לא אוכל לך, הא קרבן שאוכל לך שרי אף לחכמים כיון שנדר בחיי קרבן. 5. קונם פי מדבר עמך אסור, ואיירי שאמר יאסר פי לדיבורי ולא שאני מדבר עמך משום שנדרים חלים רק על דבר שיש בו ממש.

שאלות לחזרה ושינון

א. הלשונות שאוסר ונאסר (5)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר