"דרך ישרה"

נזיר ח' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת נזיר ח', שלישי, ט' שבט תשפ"ג, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף ח

*קבלת נזירות. הדרן!

א. לשונות קבלת נזירות ודיניהם 1. האומר הריני נזיר אחת גדולה או אחת קטנה נזיר שלושים יום, כיון שכוונתו שהנזירות כבידה עליו משא''כ בנזיר מכאן עד מקום פלוני דאיירי שהחזיק בדרך. 2. הריני נזיר מכאן ועד סוף העולם נזיר שלושים יום, והטעם דלא מנינן פרסאות או ימים כדין הריני נזיר כשער ראשי משום דאית קיצותא והו''ל לפרושי, או דשערות מובדלות זו מזו משא''כ ימים, או משום דקאמר אחת. 3. הריני נזיר ויום אחד ה''ז נזיר שתים וכן נזיר ושעה אחת וקמ''ל דאינו כמפרש שלושים אחד יום, וכן באחת ומחצה אף דנחית לדווקא. 4. הריני נזיר שלושים יום ושעה אחת ה''ז נזיר שלושים ואחד יום משום שאין נזירות לשעות, ואמרינן דאם אמר שלושים יום ויום אחד ה''ז נזיר שתים כר''ע דדריש לישנא יתירא גבי מוכר בור. 5. הריני נזיר כשער ראשי וכעפר הארץ וכחול הים ה''ז נזיר עולם ומגלח לשלושים יום וה''ה בנזיר כמנין החמה, ולרבי דווקא שאמר הרי עלי נזירויות כשער ראשי, ולרבי יהודה שאני בין מונה כגון כמנין ימות החמה ולבנה או הילקטי קיץ להיכא דאינו מונה דאז נזיר אחת גדולה. 6. הרי נזיר מלא הבית או מלא הקופה בודקין אותו, אם אמר שגדולה עליו נזיר שלושים יום ואם אמר סתם רואין את הקופה כאילו מליאה חרדל ונזיר כל ימיו. והא דלא חזינן כאילו מליאה קישואין וליהוי ליה תקנתא, לחזקיה אתי כר"ש הסובר גבי כרי שנגנב אדם מכניס עצמו לדבר שספיקו חמור מודאו, ולרבי יוחנן אתיא אף כרבי יהודה ומשום דהכא נחית לנזירות וא''א לסלקה ממנו וכדאמרינן דקסבר במקום שלא מנה דהוי נזיר אחת גדולה. 7. הריני נזיר כל ימי חיי הוי נזיר עולם, ואם אמר הריני נזיר מאה שנים אינו נזיר עולם אלא נזיר לעולם. 8. הריני נזיר ואחת מונה שתים, ועוד מונה שלש, ושוב מונה ארבע וקמ''ל דהוסיף חדא ולא שלש ככל מניינו. 9. אמר הריני נזיר הן הוי אחת, דיגון שתים, טריגון שלש, טטרגון ארבע, פונטיגון חמש, וכן אמרינן גבי בית המנוגע שרק מרובע מטמא דדרשינן קיר קירות.

הדרן פרק קמא!

שאלות לחזרה ושינון

א. לשונות קבלת נזירות ודיניהם (9) הדרן!

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר