כיכר השבת
ישראל במלחמהישראל במלחמה
"דרך ישרה"

סוטה לב' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת סוטה לב', ראשון, ט' אייר תשפ"ג, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(נתי שוחט, פלאש 90)

דף לב

*בכל לשון.

א. אלו נאמרין בכל לשון ומנין 1. פרשת סוטה דכתיב ואמר הכהן לאשה, ואומר לה בכל לשון שמבינה ששותה על עסקי קינוי וסתירה, ושתייתה במקידה של חרס, נטמאה בגלל עסקי שחוק וילדות, וכיצד האופן בשוגג מזיד אונס או רצון. 2. וידוי מעשר שנאמר ואמרת ויליף בגז''ש מסוטה ולא ילפינן מלויים דאיכא עניה ואמירה, ואמרינן אדם אומר שבחו בקול נמוך בוידוי מעשר וגנותו בקול רם ממקרא ביכורים, והיינו צערו שהרי תקנו תפילה בלחש כדי שלא לבייש את עוברי העבירות דהא לא חילק הכתוב בין מקום חטאת לעולה ותרוייהו בצפון. 3. קריאת שמע בכל לשון שנאמר שמע ישראל ולאידך אתי שיש להשמיע לאזנו, ולרבי בלשון הקודש שנאמר והיו ולאידך אתי שלא יקראנה למפרע. 4. תפילה דהויא רחמי, והא דאמרינן שאין מלאכי השרת מכירין בלשון ארמי לכן אין להתפלל בארמית זהו ביחיד ולא בצבור, והא דשמעון הצדיק שמע בת קול בארמית מקדש הקדשים הויא כדי לאשמועי או ע''י גבריאל. 5. ברכת המזון, שנאמר ואכלת ושבעת וברכת. 6. שבועת העדות, ושמעה קול אלה. 7. שבועת הפקדון בגז''ש תחטא משבועת העדות.

שאלות לחזרה ושינון

א. אלו נאמרין בכל לשון ומנין (7)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

כיכר השבת מובילים גם ברשתות החברתיות.

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר