"דרך ישרה"

סוטה מו' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת סוטה מו', ראשון, כג' אייר תשפ"ג, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(נתי שוחט, פלאש 90)

דף מו

*החלל לעריפה ומדידה.

א. דין החלל לגבי עריפה ומדידה 1. חלל ולא חנוק או מפרפר, באדמה ולא טמון, נופל ולא תלוי, בשדה ולא צף, ולר''א בכולן אם היה חלל עורפין דחלל יתירא כתיב. 2. אמרינן בשדה ולא צף על פני המים, ומייתי דגבי שכחה כתיב בשדה ואתי לרבי יהודה למעט טמון ולחכמים לרבות, ואמרינן דמשנתינו אף כרבנן דהכא מענייניה דקרא כי ימצא משמע בכל מקום ובשדה למעט טמון, וגבי שכחה קציר משמע גלוי ובשדה אתי לרבות טמון, ואמרינן דלר''י בשדה לרבות שכחת קמה ובשדך למעט שצפו עומרים לשדה חבירו ובעי בצפו לתוך שדהו. 3. שני חללים זה על זה בעי מהיכן מודד האם מין במינו הוי טמון ולא צף ומודד מהעליון או הוי צף ולא טמון ומודד מהתחתון או שא''א למדוד כלל דהתחתון טמון והעליון צף, ומייתי עומר שהחזיק בו והניחו ע''ג חבירו לת''ק התחתון שכחה ולר''ש שניהם אינם שכחה שהתחתון טמון והעליון צף ופלוגתייהו האם מין במינו הוי טמון, ודחי דלכו''ע הוי טמון ונחלקו האם יש שכחה בטמון. 4. סמוך לסְפָר או לעיר שרובה גויים לא עורפין, שנאמר כי ימצא פרט למצוי. 5. אין מודדין לעיר שאין בה ב''ד דבעינן זקני העיר, אלא מניחין אותה ומודדין לעיר שיש בה ב''ד שנאמר ולקחו זקני העיר ההיא מכל מקום. 6. נמצא מכוון בין שתי עיירות, לרבי אליעזר שתיהן מביאות שתי עגלות דקסבר אפשר לצמצם וקרובה ואפילו קרובות, וירושלים אינה מביאה עגלה ערופה שלא נתחלקה לשבטים וכתיב לרשתה. 7. נמצא ראשו במקום אחד וגופו במקום אחד פליגי מה עיקר, והמדידה לר''א מטיבורו לר''ע מחוטמו ואף למ"ד הולד נוצר מטיבורו מודה דכתיב כל אשר נשמת רוח באפיו, ולראב''י מצוארו שנאמר צוארי חללי רשעים.

שאלות לחזרה ושינון

א. דין החלל לגבי עריפה ומדידה (6)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר