"דרך ישרה"

גיטין עב' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת גיטין עב', חמישי, ט' אב תשפ"ג, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף ע"ב

*מילי מימסרן. *הלשונות בגט. *חולצת. *גט כמתנה.

במשנה, ברישא אמר כתבו לא סגי משמע כר"מ דמילי ממסרן, ובסיפא עד שיאמר לסופר ולעדים משמע כר' יוסי דמילי לא מימסרן. ומוקמינן 1. רישא ר"מ וסיפא ר' יוסי. 2. כולה ר"מ ובלא אמר תנו, ודחי שיכתוב עד שיאמר תנו. 3. לא אמר לבי תלתא, ודחי לימא הכי. 4. הכל כר' יוסי ובלא אמר אמרו, ודחי א"כ לימא הכי, וכן ר' יוסי בהא לא מודה משום דנפיק חורבא בהחתמת סופר משום כיסופא. 5. כולה ר' יוסי ולא מיבעיא קאמר, ומשום דבעינן שיאמר תנו לבי תלתא, ואומר אמרו פסול.

הלשונות בגט 1. לאחר מיתה, אם מתי, מחולי זה, פסול. 2. מהיום או מעכשיו אם מתי, הוי גט. 3. מהיום ולאחר מיתה, הוי ספק תנאי או חזרה ופסול. 4. אם מתי הוי שתי לשונות, מעכשיו ולאחר מיתה, ותלוי למה סמכו.

לר' הונא חולצת 1. ברישא דגט אם מתי ואמר כר' יוסי דזמנו של שטר מוכיח, ומסתפק להו"א אם הלכה כר' יוסי ובע"פ, ולמסקנא אם בע"פ הלכה כר"י. 2. בסיפא דזה גיטך לאחר מיתה לר' יוסי חולצת, קמ"ל דר' יוסי לא סובר כרבי דהוי גט מעליא, ורבי לא סובר כר' יוסי דזמנו של שטר מוכיח עליו.

גט כמתנה 1. לר"ה גט כמתנה, דבגט אם עמד חוזר ובמתנת שכ"מ א"צ לקנות וסגי בתנו, ולפי"ז אם מתי מחולי זה דאומדין הינו בניתק מחולי לחולי. 2. לרבה אם עמד לא חוזר, שמא יאמרו יש גט לאחר מיתה, ויתירו אשת איש לעלמא.

שאלות לחזרה ושינון

דף ע"ב

הסתירה בדין מילי מימסרן לשליח, והאוקמיתא (5)

הלשונות בגט (4)

לר' הונא חולצת (2)

גט כמתנה (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר