ישראל במלחמהישראל במלחמה

האם מברכים ברכת הרעם באמצע פסוקי דזמרה?

הרב יהודה שטרן בטורו השבועי על הלכות תפילה והפעם לרגל החורף, האם עוצרים את אמירת פסוקי דזמרה כדי לומר את ברכת הרעם? (מה הדין?)

הרב יהודה שטרן | כיכר השבת |
(צילום: שאטרסטוק)

מקור אמירת פסוקי דזמרה

איתא בגמרא במסכת ברכות (לב ע"א) "דרש רב שמלאי לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואחר כך יתפלל.

עוד מובא בגמרא במסכת שבת (קיח ע"ב) "אמר רבי יוסי יהא חלקי מגומרי הלל בכל יום..." ומסקנת הגמרא כי הלל שאליו מתכוון רבי יוסי הוא פסוקי דזמרההמשבחים את הקב"ה, ומבאר רש"י כי כוונת רבי יוסי היא לשני מזמורים שבתהילים, מזמור אחד הוא הללו את ה' מן השמים (תהילים קמח) והמזמור השני הוא הללו אל בקדשו (תהילים קנ).

הרא"ש במסכת ברכות (פרק ה סימן ה) חולק על רש"י וסובר כי פסוקי דזמרה שרבי יוסי שיבח את מי שאומרם הם הפרקים המתחילים בפסוק "תהילה לדוד" ועד הפסוק "כל הנשמה תהלל יה"

התייחסות נוספת לפסוקי דזמרה מובאת בגמרא במסכת ברכות (ד ע"ב) "אמר רבי אלעזר כל האומר תהילה לדוד בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא"

דין אמירת פסוקי דזמרה נפסק להלכה בשולחן ערוך (או"ח סימן נא סעיף א) "אומרים ברוך שאמר קודם פסוקי דזמרה וישתבח לאחריהם", וכתב המשנה ברורה (או"ח סי' נד סע"ק ה) בשם המטה משה כי מלבד החשיבות הרבה שבאמירת שבחי הקב"ה לפני התפילה, לאמירת פסוקי דזמרה יש גם כוח לבטל ולהכרית את הקליפות המפריעות לתפילה להתקבל.

איסור הפסק בדיבור מברוך שאמר ועד ישתבח

כתבו הראשונים (רא"ש מסכ' ברכות פ"ה סי' ה וכן הרי"ף ברכות כג ע"א) כי ברכת ישתבח החותמת את פסוקי דזמרה איננה מתחילה במילים "ברוך אתה" כפי נוסח רוב הברכות וזאת משום שברכת ישתבח היא הסיומת של ברכת ברוך שאמר שבה נאמר "ברוך אתה... מלך מהולל בתשבחות".

וכן כתב הטור (או"ח סי' נא) כי מאחר שיש לסדר את שבח הקב"ה לפני התפילה כדברי רבי שמלאי במסכת ברכות (לב ע,א) לכן תיקנו לומר את פסוקי דזמרה לפני התפילה וכן תיקנו לפתוח את פסוקי דזמרה בברכת ברוך שאמר ולסיים את פסוקי דזמרה בברכת ישתבח.

דברי הראשונים נפסקו להלכה בשולחן ערוך (או"ח סימן נא סעיף ד) כי יש להיזהר מלהפסיק בדיבור מתחילת ברוך שאמר עד סוף שמונה עשרה וברמ"א כתב שאפילו לצורך מצווה אין לדבר בין ברוך שאמר לישתבח.

וכתב המשנה ברורה (סי' נר סע"ק ה) כי בין ברוך שאמר לישתבח אין להפסיק אפילו לאמירת "ברוך הוא וברוך שמו" וזאת משום שאמירת ברוך הוא וברוך שמו לא נזכרה בגמרא, אבל מותר להפסיק לצורך עניית אמן של כל ברכה אפילו אם הוא באמצע פסוק ובתנאי שההפסק הוא במקום של סיום עניין. ובביאור הלכה הוסיף כי לצורך עניית קדיש, קדושה, מודים דרבנן ואמן של הקל הקדוש ושומע תפילה יכול להפסיק גם באמצע פסוק שאין בו סיום עניין.

הפסק לצורך ברכת הברק והרעם

עוד כתב המשנה ברורה כי מותר להפסיק באמצע פסוקי דזמרה לצורך אמירת ברכת ההודאה וממילא שמותר יהיה להפסיק באמצע פסוקי דזמרה לצורך ברכת הברק והרעם.

ובפסקי תשובות (סי' נא סע"ק יב) הביא את דברי האחרונים שכתבו כי אם משער שלאחר התפילה תהיה לו הזדמנות נוספת לברך את ברכת הברק והרעם, אזי עדיף שלא להפסיק באמצע פסוקי דזמרה ובפרט אם ההפסקה באמצע אמירת פסוקי דזמרה תפריע לו ברצף התפילה והכוונה.

הדברים נכתבו לעיון ולימוד ואין בהם הוראת הלכה למעשה

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר