מה הדין?

סוכה שמאפילה על חלון דירת השכן, האם הוא יכול להתנגד?

בעל דירה בבניין משותף ביקש לבנות סוכה על גבי קונסטרוקציה ממתכת שתתוקן בצמוד לסלון דירתו אך תחשיך במהלך החג את חדר שכנו. עו"ד הרב יהודה שטרן בטורו השבועי על נושאי הלכה מעשית (מה הדין)

הרב יהודה שטרן | כיכר השבת |
(צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

שאלה

בעל דירה בבניין משותף ביקש לבנות סוכה על גבי קונסטרוקציה ממתכת שתתוקן בצמוד לסלון דירתו. אחד מהשכנים התנגד לבניית הסוכה בטענה כי התקנתה במקום המתוכנן תביא לחסימת חלון חדר הילדים בביתו למשך ימי החג והותרת החדר אפל לחלוטין וללא כניסת אוויר. 

מגד טען המבקש לבנות את הסוכה כי גם אם תיגרם האפלה או חסימת אוויר הרי שהנזקים הללו ייגרמו לזמן קצר ולמשך שבעת ימי החג ולכל היותר לעוד יום או יומיים נוספים הנדרשים לפירוק הסוכה וממילא שאין בנזק האפלה לזמן קצר כדי למנוע ממנו את בניית הסוכה.

בעל הדירה השיב כי בחפץ לב הוא היה מסכים לחסימת חלון בחדר אחר, אך האפלה וחסימת האוויר לחדר הילדים יסב צער וקושי ואין הוא מסכים לסבול את הנזק גם לתקופת זמן קצובה של שבעת ימי החג. 

הדין עם מי?

תשובה

נפסק להלכה בשולחן ערוך (חו"מ סימן קנד סעיף כא) כי אין לבנות כותל בסמוך ממש לחלון בית חברו אלא יש להרחיק את הכותל מהחלון לכל הפחות ד' אמות וזאת כדי שהכותל לא יאפיל ולא יחסום את כניסת האור "... אם בא חבירו לבנות כותלו כנגד החלון כדי שיסיר היזק ראייתו, צריך להרחיק את כותלו מכנגד החלון ד' אמות, כדי שלא יאפיל עליו..."

לאור האמור עולה כי מאחר שאין היתר להאפיל ולחסום כניסת אוויר ואור הרי שצודק המתנגד לבניית הסוכה ואין להתיר את גרימת נזקי חסימת האור והאוויר אף לא למשך זמן קצוב של שבעה ימים.

יוער כי האיסור להזיק בנזקי שכנים בשל בניית סוכה חל למרות שניחא ליה  לאיניש שתיעשה מצווה בממונו (פסחים ד ע"ב) וממילא לכאורה היה ניתן לטעון כי ניחא ליה לבעל הדירה שתתקיים על ידו מצווה למרות נזקי האפלה וחסימת האוויר, אך מבואר בפוסקים כי הכלל שניחא ליה לאינש ליעבד מצווה בממנו אינו מקנה לבעל הסוכה המזיק זכות לכפות על בעל החלון שתיעשה מצווה בממונו ולוותר על האוויר והאור למשך ימי החג.

כתב הפסקי תשובות (סימן תרל"ז אות ג) כי כפי שיש איסור לחסום אור ואוויר גם למשך תקופה קצובה של ימי החג , כך יש איסור לבנות סוכה שיש בה כדי לגרום לנזקים אחרים המוגדרים כנזקי שכנים האסורים.

עוד כתב הפסקי תשובות כי סוכה שיש בה כדי לגרום לנזקי שכנים האסורים הרי שלכתחילה אין לשבת בה ובדיעבד אם ישב בה יצא ידי חובה כפי שפסק הרמ"א (או"ח סימן תרל"ז סעיף ג) לעניין הבונה סוכה בקרקע חברו ללא רשות "מיהו לכתחלה לא ישב אדם בסוכת חבירו שלא מדעתו, כל שכן אם דעתו לגזלה, וכן לא יעשה סוכה לכתחלה בקרקע של חבירו שלא מדעתו, וכן בקרקע שהיא של רבים (הגהות אשירי וא"ז); מיהו בדיעבד יצא..."

בעניין זה כתב המשנה ברורה (או"ח סי' תרלז סע"ק י) כי סוכה שנבנתה בקרקע חברו ללא רשותו הרי שאין לברך על ישיבה בה  וממילא כתב הפסקי תשובות כי גם סוכה שגורמת לנזקי שכנים האסורים, אין לברך על ישיבה בה [גם לא בעת ישיבה בה בדיעבד ולכתחילה אין לשבת בסוכה הגורמת לנזקי שכנים האסורים כאמור לעיל].

הדברים נכתבו לעיון ולימוד ואין בהם הוראת הלכה למעשה

לתגובות stern1416@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר