מה הדין?

האם ועד הבית מחויב להנפיק דו"ח הוצאות והכנסות?

בעלי דירות דורשים מועד הבית לפרסם מידי תקופה דו"ח הוצאות והכנסות. מנגד נציגי ועד הבית טוענים כי הם פועלים בהתנדבות ואין להם פנאי. הרב יהודה שטרן בטורו השבועי על נושאי הלכה מעשית (יהדות)

הרב יהודה שטרן | כיכר השבת |
(צילום: שאטרסטוק)

שאלה

בעלי דירות בבניין המשותף דורשים מועד הבית לפרסם מידי תקופה דו"ח הוצאות והכנסות. מנגד נציגי ועד הבית טוענים כי הם פועלים בהתנדבות ומקדישים מזמנם הפרטי לניהול ענייני הבית המשותף ואין להם פנאי להיענות לכל דרישה של מי מבעלי הדירות. 

עוד טוענים חברי נציגות ועד הבית כי ככל שמי מבעלי הדירות אינו סומך על שיקול דעתם וחושש כי קופת הועד איננה מתנהלת כשורה הרי שהם מציעים להתפטר ולהעביר את ניהול ועד הבית לבעל דירה אחר.

האם נציגות ועד הבית מחויבת להנפיק דו"ח הוצאות והכנסות ?

תשובה

נפסק להלכה בשולחן ערוך (יורה דעה סימן רנז סעיף ב) כי גבאי הצדקה הממונים על ניהול קופת הצדקה אינם מחויבים במתן דיווח אודות ההכנסות וההוצאות של קופת הצדקה שכן "באמונה הם עושים"

"ואין מחשבין בצדקה עם גבאי צדקה, ולא בהקדש עם הגזברים, שנאמר: ולא יחשבו את האנשים אשר יתנו את הכסף על ידם לתת לעושי המלאכה, כי באמונה הם עושים (מלכים ב, יב, טז)"

למרות האמור פוסק הרמ"א (יו"ד סי' קנז סעי' ב) כי מדין והייתם נקיים מאלוקים ואדם (עי' שקלים פ"ג מ"ב) על גבאי הצדקה להעמיד דיווח של הוצאות והכנסות כדי שחלילה לא יהיה כלפיהם כל חשד ובביאור הגר"א (יו"ד סי' רנז סע"ק א) כתב כי מקור דברי הרמ"א הם בדברי המדרש תנחומא שמשה רבינו היה מציג את חשבון ההוצאות והכנסות של מלאכת המשכן.

"כמ"ש במ"ר ובתנחומא ריש פ' פקודי ד"א איש אמונות זה משה שנעשה גזבר על מלאכת המשכן כו' אף על פי שהיה משה גזבר לעצמו, הוא קורא לאחרים ומחשב על ידיהם שנאמר אלה פקודי המשכן אשר פקד משה... ... שנו רבותינו מי שהיה נכנס לתרום את הלשכה לא היה נכנס בפרגוד חפות כו' שאדם צריך לצאת ידי הבריות כדרך שצריך לצאת ידי המקום שנאמר והייתם נקיים כו' משנגמרה מלאכת המשכן א"ל בואו ואני עושה לפניכם חשבון א"ל משה אלה פקודי המשכן כך וכך יצא על המשכן וכו'..."

עוד פסק הרמ"א את שיטת המהר"י וייל (סימן קעג) כי דין הנאמנות של גבאי הצדקה שאינם נדרשים מעיקר הדין לתת דיווח אודות ההכנסות וההוצאות כפסק השולחן ערוך לעיל, מתייחס לאותם הגבאים שמינויים נעשה על בסיס אמינותם ולאור כשרותם וכנפסק שולחן ערוך (יורה דעה הלכות צדקה סימן רנו סעיף א) "כל עיר שיש בה ישראל, חייבים להעמיד מהם גבאי צדקה אנשים ידועים ונאמנים..."  אך אותם גבאי צדקה או ממוני שררה על הציבור שנטלו את משרתם בכוח או שאינם נאמנים על הציבור, הרי שקיימת עליהם חובה להעמיד בפני הציבור דיווח אודות ניהול קופת הצדקה. 

סיכום

מן האמור עולה כי נציגי ועד בית אשר נבחרים מידי שנה או מידי תקופה אחרת במסגרת סבב של תורנות ניהול ועד הבית העוברת בין בעלי הדירות, הרי שמוטלת עליהם חובה מובהקת להנפיק דו"ח הוצאות והכנסות ומתן פירוט אודות ניהול ועד הבית שכן מינויים לא נעשה על בשל אמינותם וכשרותם, אלא בשל היותם חלק מבעלי הדירות בבניין וזאת על אף שאין מי שמטיל ספק באמינותם וכשרותם.

ככל שנבחרים נציגי ועד בית בשל אמינותם הידועה לכל הרי שמעיקר הדין אין הם חייבים להנפיק דו"ח הוצאות והכנסות אך מדין "והייתם נקיים" פסק הרמ"א שיש להציג דו"ח ניהול של קופת ועד הבית. 

הדברים נכתבו לעיון ולימוד ואין בהם הוראת הלכה למעשה

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר