לראשונה: קמע "סוד מערת הקודש": קמע מיוחד מרבי חיים ויטאל זצוק"ל

קמע הישועות יחולק לתורמי "הוועד העולמי", הקמע המיוחד מיועד לתורמים ומובטח שפע של ישועות וסייעתא דשמייא לכל הנוטלים חלק במצווה חשובה זו (חסד)

(פלאש 90: חן לפולאד)

קמע מיוחד אותו קיבל רבי חיים ויטאל זצוק"ל מרבו האר"י הקדוש יחולק לראשונה על ידי ארגון "הוועד העולמי למען עניי ארץ ישראל" לתורמי הארגון אשר יסייעו לפעילותו.

הקמע המכונה "סוד מערת הקודש" טומן בחובו סודות גנוזים ונשגבים אשר מסוגלים לישועות עצומות למחזיקים בו.

"אותיות אלו נמסרו לאדם הראשון בגן עדן שיצליח בזה העולם. האדם הראשון מסר סוד זה לקין אשר מסרו עד לאר"י הקדוש. ודע אם תיקח אלו האותיות ותכוונם עם שמו של האדם בצרוף שם אמו. אז יראה אדם פלא בעניניו. ושום חולי או מחלה לא יבוא בו. ושום עין הרע לא ישלוט בו.

ואם עני היה מיד העוני יברח ממנו והיכן שיניח קמיע זה ההצלחה תרדפנו והאושר ימצאנו. ואם יהיה בצער או במריבה עם כל אדם? מיד הצער יברח מביתו ומובטח לו לאדם על כל בקשה או תפילה שיתפלל מיד יתקבלו תפילותיו! ואויביו יברחו ממנו. ואף אישה שזקוקה לפרי בטן תראה נס וישועה וזהו סוד גדול ואין ראוי לגלותו כי אם לקצת יחידי סגולה. סוד ה' ליריאיו", אומרים מקובלים קדושים אודות הקמיע המיוחד.

רבי מרדכי איפרגן שליט"א אשר אמון על הכנת הקמיעות הנחה את ראשי הארגון להדריך את התורמים שלא להניח את הקמיע במקום בו הוא עלול להיות מונח בביזיון אלא להניחו במקום מכובד בו הקמיע יהיה מונח בקדושה וטהרה.

לפרטים ניתן לחייג 5151*

הכתבה הייתה מעניינת?

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה
עכשיו בכותרות