ישראל במלחמהישראל במלחמה
בעל ה'מגלה עמוקות'

ליארצייט: "מסרתי נפש בתפילתי עבור כלל ישראל"

היום מציינים עמך בית ישראל את יום פטירתו של הגאון רבי נתן נטע שפירא, שהיה מרבני פולין, ומחשובי המקובלים בתקופתו, ומכונה על שם ספרו 'מגלה עמוקות' // מאמר ליארצייט (יהדות)

ורד שאלתיאל | כיכר השבת |
קברו של רבי נתן נטע שפירא זצ"ל בקרקוב (צילום: ויקיפדיה)

ליארצייט של רבי נתן נטע שפירא - המגלה עמוקות י"ג אב

"ואתחנן" – מאתיים חמישים ושתים פרושים!

רבי נתן נטע שפירא היה מרבני פולין, ומחשובי המקובלים בתקופתו, ומכונה על שם ספרו 'מגלה עמוקות'.

המגלה עמוקות מבאר את תפילת משה שפותחת את הפרשה של השבת הקרובה במילה: "ואתחנן" - במאתיים חמישים ושתיים אופנים, ונביא את האופן השישי מתוך פרושיו.

'נא' רומזת על שאמר: שמעו 'נא' המורים

משה רבנו מבקש מהקב"ה - "אעברה נא", אומר המדרש, שאמר משה רבנו: "אני לא עברתי רק חטא אחד".

משה רבנו מבקש עבור עם ישראל בארבעה מקומות ותפילתו נענית, ואילו משה רבנו נענש על חטא אחד, והדבר רמוז במילה 'נא', אומר המגלה עמוקות: "נא הוא רמז על - שמעו נא המורים".

ואילו הארבעה מקומות שמשה רבנו ביקש עבור עם ישראל, רמוזים במילה: "אעברה" - שבהיפוך אותיות, יוצאת המילה: 'ארבעה'.

המילה 'אעברה' מרמזת על ארבע עונות שמשה רבנו ביקש על עם ישראל, ועתה כשביקש על עצמו, נענה: "רב לך! אתה יחיד בתפילתך!" ולא נענה.

מסרתי נפש בתפילתי עבור כלל ישראל

במדרש רבה בפרשת חוקת (תנחומא, ואתחנן סי' ו') משה רבנו אומר לקב"ה: "אני לא עברתי רק חטא אחד, וישראל חטאו כמה פעמים, ושמעת לתפלתי כשהתפללתי עליהם".

משה רבנו טוען לקב"ה, בכל הפעמים שעם ישראל חטא, והתפללתי עליהם - תפילתי התקבלה, ועכשיו, כשאני מתפלל על עצמי מדוע לא נעניתי?

עונה לו הקב"ה: "אינה דומה תפילת יחיד לתפילת ציבור".

אומר המגלה עמוקות, שהדברים קשים, ושואל:

"היכן מרומזים דברים אלו בפסוק בתפילת משה"?

ועונה, שהדבר רמוז בתשובה שענה הקב"ה למשה רבנו.

לפי תשובה זאת - אומר המגלה עמוקות, שניתן לפרש את מה שמשה רבנו אמר לקב"ה:

"ריבונו של עולם, אתה החלות להראות את עבדך, ששמעת לתפלתי כשבקשתי על ישראל בארבעה מקומות: בעגל, במרגלים, במתאוננים ובעדת קרח".

ארבעה לשונות - בארבע מקומות

כנגד זה אמר ארבע לשונות שמרומז בהם הנהגת ה' למחילת עוונות:

בחטא העגל – אמר משה רבנו: "אנא חטא העם הזה חטאה גדולה" (שמות לב לא), וכנגדו זה אמר לו הקב"ה: "את גדלך".

בחטא המתאוננים – הקב"ה השיב "היד ה' תקצר" (במדבר יא כג), וכנגדו אמר: "את ידך החזקה".

בחטא המרגלים – הקב"ה אמר למשה רבנו: "עד אנה לא יאמינו בי בכל האותות אשר עשיתי בקרבו" (שם במדבר יד יא), עשיתי דייקא, ועל זה אמר כנגדו: "אשר יעשה כמעשיך".

במחלוקת קורח ועדתו - "אם בריאה יברא ה'" (שם במדבר טז ל), אמר משה רבנו לקורח, שהקדוש ברוך הוא ישנה "מעשה בראשית ויראה גבורותיו" עד כדי כך:

"שאפילו מחט שאולה שהיתה ביד אחרים, נתגלגלה וירדה לנוקבא דתהומא רבה" (ילקו"ש רמז תשנ"ב)

כנגד זה, הקב"ה הראה את גבורותיו, שיֵדעו כולם: "משפטיך תהום רבה", כנגד זה, אמר משה רבנו: "וכגבורותיך".

מכאן מוכיח משה רבנו, שארבעת הפעמים שעם ישראל חטא ומשה רבנו ביקש עבורם - מחל להם, כמו שכותב המגלה עמוקות:

"ונמצא שארבעה פעמים החלות להראות את עבדך ומחלת להם, ואני לא חטאתי רק עוון אחד שאמרתי: 'שמעו נא המורים'" (במדבר כ י).

'נא' העבר לי חטאת - 'נא'

משה רבנו מבקש מהקב"ה שיעביר את חטאו על שאמר 'נא' ואמר: "אעברה נא" ומבקש משה רבנו:

"רוצה אני שתניח אותי, ותעביר לי עוון זה שחטאתי במילת נא".

משה רבנו מבקש מחילה, ויכל לבקש בצורה זאת, מכיון שהקב"ה גילה לו את מידתו, שהיא:

"נושא עוון ועובר על פשע" וגו' (מיכה ז יח).

אומר המגלה עמוקות, שזאת הסיבה שמשה רבנו פתח את בקשתו במילה: "ואתחנן" – מלשון: "וחנותי את אשר אחון" (שמות לג יט).

נא כנגד משה רבנו חטא במילה: "שמעו נא המורים" ולכן, הזכיר משה רבנו את המידה "וחנותי" מתוך הי"ג מידות של רחמים, כי שם כתוב בצורה מפורשת, 'חנותי' הכוונה למחול ולהעביר אל חטאו בפעם אחת.

לכן אמר משה רבנו: "אעברה" שהוא בהיפוך אותיות 'ארבעה', כי משה רבנו רצה לומר, הם חטאו ארבעה פעמים וסלחת להם:

"מכל שכן - לי על פעם אחת! והשיב לו הקב"ה: רב לך".

ר"ל הקב"ה למשה רבנו, אתה ביקשת ממני עבור רבים, ולכן: נסלח להם, אבל: "לא לך שאתה יחיד, לכן - אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה" (מגלה עמוקות על ואתחנן - אופן השישי).

מי גדול כמשה רבנו שהתורה נקראת על שמו: "זכרו תורת משה עבדי", והלא, על משה רבנו נאמר: "כי עבד נאמן קראת לו", אלא, שידוע שהקב"ה מדקדק עם צדיקים כחוט השערה, וכפי שכתב כאן המגלה עמוקות:

"משפטך תהום רבה", והבן.

לע"נ רבי נתן נטע שפירא בן שלמה זכותו תגן על כל עם ישראל, ויזכו כל עם ישראל לברכה, הצלחה ושמירה מכל נזק, רק ששון ושמחה, אמן.

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר