יורד שפע משמיים | מאמר

ראש חודש ניסן: אל תפספסו את חלוקת המתנות היום

חודש ניסן, הוא - החודש הראשון לחודשי השנה: והוא זמן להתחדשות והתחלות חדשות. בניסן, יורד לאדם שפע משמים: מעבר למה שמגיע לו לפי מעשיו! ולכן: בחודש ניסן, כל אחד מישראל, יכול לקבל את גאולתו | מאמר מיוחד (יהדות)

ורד שאלתיאל | כיכר השבת |
מירון, הבוקר - ראש חודש ניסן (דוד כהן, פלאש 90)

ר"ה ניסן - חלוקת מתנות יומולדת, וגם משרת ה'חלומות' – מה תבקש?

אומנם, ר"ה הוא בחודש תשרי, אבל, חודש ניסן, הוא - החודש הראשון לחודשי השנה: והוא זמן להתחדשות והתחלות חדשות.

בניסן, יורד לאדם שפע משמים:

מעבר למה שמגיע לו לפי מעשיו! ולכן:

בחודש ניסן, כל אחד מישראל, יכול לקבל את גאולתו

בר"ח ניסן – חלוקת משרות בשמים לכל השנה

בר"ה מחולקות בשמים כל סוגי 'המשרות', אמר הבעש"ט הקדוש למגיד ממעזריטש:

"החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון הוא לכם לחודשי השנה".

"ואז מתמנים בו כל השרים והשלטונים שבעולם, ולעת עתה נתמנו שרים לא טובים, ועתה הוא עת להתפלל" (דגל מחנה אפרים, פר' ויגש).

כל משרה 'מלכות' או ממשלה שיש לאדם נגזרה בשמים, אומר הבעל שם טוב הקדוש: "כי כל המלכות והגדולה - נפסקים לו לאדם במלכות שמים".

כי כל המלכות שייכת לקב"ה: "ומלכותו - בכל משלה".

ולכן, רק הקב"ה יכול לחלק משרות, כי הוא: "המתנשא - לכל לראש".

ממשיך הבעל שם טוב הקדוש, ואומר:

"אפילו שררה קטנה - הכל תלוי: אם יפסק משמים - יגיע לאדם, ואם לאו - לאו"!

חודש ניסן – המקור לשפע לכל השנה

ר"ח ניסן הוא המקור לכל י"ב חודשי השנה, ותחילתו באביב.

המילה אביב מתחלקת: אב ל - יב' חודשי השנה, כי חודש ניסן, הוא המקור לשפע לכל יב' חודשי השנה, ונוסף על כך, האותיות בֵּי אב - לשון גדולה. היינו:

"כי בחודש הזה נפסק גדולה, לכל מי שירצה ה' - לגדלו ולהמליכו".

צדיק מושל ביראת אלוקים – רק תבקש

ה'עבודת ישראל' כותב: "שמעתי שהריב"ש הקדוש אמר כשהגיע ר"ח ניסן, שהוא ראש השנה למלכים, והושיב כל מלאך על כנו, וכשראה מלאך אחד שלא ישר בעיניו היה ממנה אחר תחתיו".

הבעל שם טוב הקדוש בחיים חיותו, המליך מלכים בשמים, והוריד מלכים מגדלותם... וק"ו במיתתו...

עבודת ישראל: "דהנה צדיק מושל ביראת אלוקים... עד שיכול למשול אפילו על השרים של מעלה ולמנותם כפי רצונו - שמבין לטובה, וכמו ששמענו דרך הצדיק הריב"ש נשמתו בגנזי מרומים"

אור שבעת הימים, הבעל שם טוב הקדוש משל על מלכי מעלה, והיה ממנה שרים בצבא השמים - כפי רצונו!

ועל כך נאמר: "כי גדולים צדיקים במיתתן - יותר מבחייהם".

ש"צדיק גוזר והקב"ה מקייים".

הכנת 'כלי' לקבלת השפע – למשרה המיוחלת

כדי 'לזכות' במשרה, אתה צריך להתכונן לכך, ולהיות ראוי ע"י:

הכנת 'כלי' קיבול - לקבלת משרת החלומות, שתביא לך את השפע!

במבט שיטחי נראה, שאדם שמקבל משרה, הקב"ה רוצה לתת לו כבוד ושררה, ושחשבון בנק - יחייך אליו, וגם אשתו... אבל – לא זאת מטרת חלוקת המשרות בשמים, טעות גדולה בידינו:

לכל משרה הגשמית, יש - מטרה רוחנית!

וחלוקת המשרות נקבעת, לפי כוונתך האמיתית בקבלת המשרה, ואם יש למשרתך גם - כוונה רוחנית.

ככל שתמליך - כך תומלך!

כל הכבוד שיש בעולם, שייך רק – למשהו אחד: למלך הכבוד!

כאשר האדם מבקש משרה שנותנת לו כבוד, בודקים בשמים:

מדוע יש לך רצון לקבל את המשרה?

עבור מה הוא מבקש מלוכה וממשלה?

האם האדם רוצה ע"י מלכותו, לגלות את - מלכות מלך העולם?

ומה הקב"ה ירוויח מהמשרה שיתן לך? ואם:

הקב"ה ירוויח – ממשרתך, אתה תרוויח – משרה!

ואולי, ע"י המשרה תמרוד במלך העולם?

כל אחד שמבקש משרה, צריך לחשוב:

האם הקב"ה ירוויח ממשרתי? ואם אתה חושב:

שהקב"ה ירוויח - ממשרתך, אתה – תרוויח משרה!

אתה צריך רק לְהִתְכַּוְנֵן נכון, לזכור שכל מטרת משרה שאתה מקבל, יש מטרה אחת:

לגלות לכל העולם, יש רק מלך אחד - ש"מלכותו בכל משלה".

וכאשר זאת הסיבה שאתה מבקש משרה:

יהיו לך בשמים, הרבה מליצי יושר, שיסדרו לך את – משרת חלומותיך!

חודש ניסן – חידוש הרצון, מה חלומך?

ר"ח ניסן, הוא זמן לחידוש והתחדשות.

הכל מתחיל להתעורר ולפרוח, ולך מתעורר חשק ורצון חדש! ואתה שואל:

מה תפקידי בעולם? יתכן שמחכה לי איזה משרה, ששכחתי לחלום עליה?

הקב"ה רוצה שתתעורר מהחלום, ותתקדם לייעודך - למשרתך...

תתעורר מתרדמת החורף, ותתחיל:

להתקדם ליעוד חייך – משרת חלומותיך!

ר"ח ניסן – יום הולדתו של רבי נחמן מברסלב

'היום בו נולדת, הוא היום שבו בורא עולם החליט:

שהעולם אינו יכול להתקיים בלעדיך' וזה נכון לגבי - כל אחד ואחד!

רבי נחמן נולד בר"ח ניסן, ולאחר קריאת שמו בברית המילה, אמר רבי ברוך ממעז'יבוז': "זה ינחמנו ממעשינו ומעיצבון ידינו מן האדמה אשר אררה ה'" ודרשו חז"ל (בראשית רבה כה, ב):

"צדיק בא לעולם - טובה באה לעולם".

הבעש"ט הקדוש היה עורך ביום הולדתו סעודה, ואמר:

"אין העולם נברא - אלא בשבילי..." והוריד לעולם את תורתו הנפלאה.

ונינו רבי נחמן, המשיך להטוות דרך בעבודת ה' עד ימות משיח, וזוהי – מלוכה וממשלה אמיתית, וראויה.

הצלחת המשרה תלויה ב – ענווה...

הקב"ה אומר: "וכבודי לאחר לא אתן"!

הקב"ה ממליך את מי שרוצה להמליך אותו – דרך משרתו!

ובשביל זה צריך - קצת הכנעה וענווה:

לבטל את הרצון האישי, לעשות את רצון ה' יתברך.

ואם תבין, שמטרת משרתך היא לגלות את מלכות ה' ומלכותו, ותצליח:

להמליך את הקב"ה על העולם, תזכה גם - לקבל מלוכה!

שחיקת המנהיגים, אולי נובעת מקצת גאווה?

רבי נחמן מלמד, לכבוד יום הולדתו, מהי שליחות אמיתית?

ואולי – זאת שליחותו?

כי עיקר ההתחדשות בחודש ניסן היא, ע"י:

מידת הענווה וההכנעה, כי אלו תכונות שמחייבות - מנהיג אמיתי!

רבי נחמן היה מנהיג שהמליץ יושר על כל אחד מישראל, וזה מה שהקב"ה רוצה, שיכירו בערכו של כל אחד מילדיו, ושישיבו אותו אליו, אתה מסוגל?

היום מחלקים בשמים משרות – תתפלל על כך...

בר"ח ניסן, הבריאה מתחדשת - וגם אתה:

ואם הלב והרצון כבו - תדליק אותם!

ותודיע להם - בשמחה רבה: האביב הגיע...

'לך ה' הגדולה', וזה – כל רצוני!

הבריאה שמתחדשת מוכיחה:

"לך ה' הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד.."

ואם תרצה להגדיל ולפרסם מלכות ה', ולהמליך אותו:

אתה מוזמן לקבל מלוכה וממשלה – רק תבקש!

"ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד".

הלב שלך יכריע – אם תומלך! ומה תקבל?

הבעל שם טוב הקדוש היה מתערב:

בחלוקת המשרות בשמים – בחיים חיותו!

וגדולים צדיקים במיתתם – יותר מבחייהם!

עומד הבעש"ט הקדוש וממליץ יושר על מי שמבקש משרה, תגדיל ותפאר את מלכות ה' יתברך.

בטרם נולדת – יועד לך תפקיד מיוחד!

היום מחלקים משרות בשמים... רק תבקש...

תהיה סקרן... תתחיל לחלום... ורק תבקש!

בהצלחה!

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר