מאמר ליארצייט

הסבא קדישא נתן עיצה: כך ננצל מהבלבול כשיגיע משיח

המוני עמך בית ישראל מציינים היום את יום פטירתו של הסבא קדישא מרוזי'ן, זכרו יגן עלינו | ורד שאלתיאל במאמר מיוחד לזכרו, על הבלבול שיהיה בזמן שיגיע משיח (חסידים)

ורד שאלתיאל | כיכר השבת |
קברו של הס"ק מרוז'ין (צילום: ארכיון כיכר)

ליארצייט של רבי ישראל מרוז'ין - ג' חשוון

עצה - כיצד להינצל בימות המשיח?

רבי ישראל מרוז'ין אמר, והיום אנו יכולים לומר ניבא, שקודם ביאת המשיח:

יהיה בעולם - בלבול גדול! 

כל היהדות תהיה, כמו תלויה על - 'שערה'.

העצה להינצל בימות משיח: העצה להחזיק מעמד ולהינצל בימות משיח, היא, לחזק את האמונה, ע"י:

שבכל שבת קודש - יתאספו ויספרו מדרכי הצדיקים.

האדמו"ר מרוזי'ן אומר, שהדבר מרומז בפסוק:

"האספו ואגידה לכם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים" (בראשית מט, א).

האספו – תעשו לכם אסיפות.

"את אשר יקרא אתכם באחרית הימים" - 'יקרא' מלשון - קרה וצונן.

כדי שלא תבואו לקרירות בעבודת ה', תתאספו ותתחזקו ביחד, וזאת תהיה:

התרופה שתעזור להחזיק ולחזק את האמונה באחרית הימים.

וכשסיים את שיחתו, ואמר: אני מתנה עמכם שלושה תנאים:

האחד – שאתם תקיימו את זה.

השני – שאתם תזכרו את זה.

השלישי – שאתם תספרו את זה לאחרים.

סיפורי צדיקים – מחזקים את האמונה, ועוזרים לא להתבלבל, מכל הבלגן שנוצר, וחוסר הוודאות שאנו חיים בו, וכנראה שבעתיד עוד יגדל, כי מבחן האמונה הוא - הניסיון של ימות משיח.

חיזוק האמונה – סיפור מעשי צדיקים

האדמו"ר מרוז'ין – המליץ על סיפורי צדיקים, ונקרא סיפור כפי עצתו...

תלמידו של הבעל שם טוב הקדוש זיע"א, בימי ילדותו של המגיד ממעזריט'ש ביתם נשרף, וראה את אימו בוכה לנוכח המצב.

שאל אותה ה'מגיד' - בנה הקטן, על מה היא בוכה? וענתה לו: על מגילת היוחסין העתיקה של המשפחה שמגיעה עד דוד המלך – שנעלמה בשריפה.

אמר המגיד ממעזריט'ש לאימו:

'אמא, אל תבכי, אני מבטיח לך שכאשר אגדל – אכתוב לך מגילת יוחסין חדשה שתתחיל בי'!

הבטיח – וקיים!

ואכן, המגיד היה לראש שושלת של צדיקים גדולים.

למגיד ממעזריט'ש היה בן יחיד - רבי אברהם המלאך, והנכד הכי מפורסם מבין צאצאיו הוא הצדיק רבי ישראל מרוז'ין.

רבי ישראל מרוז'ין יסד את שושלת רוז'ין, הוא נולד בפרובישץ לאביו הצדיק רבי שלום שכנא, בנו של רבי אברהם המלאך, ולאימו חווה - נכדת רבי נחום מטשרנוביל.

מימי ילדותו עד יום הסתלקותו האדמו"ר מרוז'ין היה עטור סיפורי פלאים. אביו רבי שלום שכנא, נפטר כאשר היה ילד קטן, והוא התחנך אצל אחיו הגדול רבי אברהם, שהיה עבורו כאב.

בגיל שש עשרה, רבי ישראל מרוז'ין כבר היה מנהיג חסידי, והנהיג את הציבור  בכשרון ארגוני רב, ובנה מרכז החסידי.

צדיקי הדור מאוד התפעלו ושבחו את דבקותו בה' וקדושתו העילאית, ובתוכם זקן הצדיקים ה'אוהב ישראל מאפטא, רבי אברהם יהושע השיל.

מה היתה הנהגתו? וכיצד השפיעה על הציבור?

רבי ישראל קבע את חצרו בעיירה רוז'ין שבאוקראינה, שהייתה תחת שלטון רוסיה, ושם בנה את ביתו כארמון מהודר, וריהט אותו ברהיטים בהידור רב, חסידים רבים נהרו אליו, הוא הנהיג את ביתו בהרחבה, ונסע במרכבה נאה, ואף החזיק אצלו להקת מנגנים.

רבי ישראל נהג לעבוד שעה ביום, עבודה גופנית מאומצת, בעיקר בחטיבת עצים, וחסידיו הבינו שכל כוונתו היא רק: להרבות בכבוד שמים!

ואכן, השפעתו גדלה מיום ליום, ואף שרים ונסיכים מאומות העולם חלקו לו כבוד מלכים.

עבודת ה' שונה - מהדרך החסידית הידועה

תפילה במתינות ושקט חיצוני: דרכו הייתה שונה מהדרך שהחסידים היו רגילים להתפלל בקול ובשירה, הוא הנהיג, שתפילה צריכה להיות במתינות ושקט חיצוני, והיה מתפלל ברוגע ובנחת ללא התלהבות חיצונית יתירה, כפי שהיה נוהג לומר:

"יש צדיק שירא כל כך מה' יתברך, שירא אפילו - להניד איבר בעבודתו", והיה נוהג עפ"י רוב להתייחד בשעת התפילה בחדרו.

החשד – והישיבה במאסר

לאחר עשרים וחמש שנות הנהגת החסידות, הוא נאסר כתוצאה מהלשנה, שנחשד שהוא - שואף למלוך על ישראל, וישב במאסר 22 חודשים: חלקם בקמיניץ וחלקם ובקייב.

לאחר שחרורו עבר לעיירת קישינוב, ומשם לעיירת יאסי, ובסוף הוא בנה מחדש את חצרו בעיירת סדיגורא, בהצלחה רבה.

קדושתו - כקדושת הדורות הקודמים

ישנו סיפור מפורסם על רבי ישראל מרוז'ין, בכמה גרסאות, ונספר אחת מהן.

סיפר רבי ישראל מרוז'ין: בימיו של הבעל שם טוב הקדוש, היה מקרה של פיקוח נפש, ובן יחיד שיקר מאוד להוריו חלה, והאבא הגיע לבעל שם טוב הקדוש, לבקש רפואה עבור בנו היחיד שהיה בסכנת חיים.

ציווה הבעל שם טוב הקדוש לעשות נר של שעווה, ונסע ליער, הדביק הבעל שם טוב הקדוש את הנר על אילן, ועשה עוד איזה ענינים, וייחד ייחודים, התפלל לרפואת הנער - ופעל ישועות בסייעתא דשמיא.

ומעשה כזה, קרה גם אצל סבו המגיד הגדול ממעזריטש, ועשה גם כן כנ"ל ואמר: הייחודים והכוונות שעשה הבעש"ט הקדוש איני יודע, אבל, אעשה על סמך הכוונה שכיוון הבעש"ט הקדוש, ואותו אדם נושע.

ושוב קרה מעשה כזה אצל הרה"ק רבי משה לייב מסאסוב זי"ע תלמיד המגיד, אמר:

אין לנו כח אפילו לעשות כך, ומה כן אוכל לעשות?

אספר המעשה, שהיה אצל הבעש"ט הקדוש, והמגיד וה' יתברך יעזור, וגם אצלו הגיעה הישועה (הערה: סיפור במוצ"ש מרבי משה לייב מסאסוב, הוא - סגולה לפרנסה...).

כשנתבקש רבי ישראל מרוז'ין, לאותו עניין של פיקוח נפש, ישב על כיסא הזהב שבארמונו ואמר:

איננו יודעים כלום, איך לעשות, אבל, יודעים אנו את סיפור המעשה...

וה' יתברך יעזור, ומספרים שהשפעתו של  רבי ישראל מרוז'ין שלא נפלה ממעשיהם של  שלושת הגדולים (נר ישראל).

סגולה להמתקת הדינים

הרה"ק  מרוז'ין זיע"א ובניו הקדושים זיע"א, נהגו מר"ה עד לאחר שמחת תורה: לדבר ולספר:

מרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטש'ב - סגולה להמתקת הדינים. 

צדיקי עולם שחיו בימיו העריצו אותו מאוד, והביעו את תהילתו, ואמרו ששמו הקדוש נרמז בפתיחת תורתנו הקדושה בתיבת:

 'בראשי"ת' – שהוא ראשי תיבות של: א'ור ת'ורת ר'בנו י'שראל ב'ן ש'לום.

איך קרא לבנו בבית - ומדוע?

לאחר ברית המילה של בנו, אמר רבי ישראל, שהבעל שם טוב הקדוש זיע"א אמר: אם לא יתגלה ויבוא משיח צדקנו עד שישים שנה לאחר פטירתו, יהיה מוכרח לבוא עוד הפעם לזה העולם. והבעש"ט הקדוש נפטר בשנת התק"כ, והשנה היא שנת השישים לפטירתו תק"פ.

ורציתי לקרוא לבני בשמו של הבעש"ט הקדוש, אבל, כיון שזה שמי, קראתי שמו 'יעקב', כי שתי השמות 'יעקב' ו'ישראל' – אחד הם.

ונתתי לו שם שני אברהם שיש לו:

הנפש של הבעל שם טוב הקדוש, והמוח של רבי אברהם מברוידא.

קיימנו את בקשת האדמו"ר מרוז'ין, בסיפורי צדיקים שמחזקים את  האמונה - וסיפרנו לאחרים...

לע"נ רבי ישראל מרוז'ין בן רבי שלום ואימו הצדקת חווה, זכותם תגן על כלל ישראל, לע"נ הנרצחים ובתיה בת תמר, ולהחזרת השבויים לשלום, אמן!

להצלחת פנינה אורה בת ורד.

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר