ישראל במלחמהישראל במלחמה

אור הפרשה


אור הפרשה

הרב מרדכי מלכא על פרשת פנחס • צפו

רבה של העיר אלעד, הגאון רבי מרדכי מלכא, בפינה שבועית, מיוחדת ונפלאה ב'כיכר השבת' - "אור הפרשה" על פרשת השבוע • צפו בוורט השבועי על פרשת פנחס (יהדות)

כיכר השבת |

אור הפרשה

הרב מרדכי מלכא על פרשת בלק • צפו

רבה של העיר אלעד, הגאון רבי מרדכי מלכא, בפינה שבועית, מיוחדת ונפלאה ב'כיכר השבת' - "אור הפרשה" על פרשת השבוע • צפו בוורט השבועי על פרשת בלק (יהדות)

כיכר השבת |

אור הפרשה

הרב מרדכי מלכא על פרשת חוקת • צפו

רבה של העיר אלעד, הגאון רבי מרדכי מלכא, בפינה שבועית, מיוחדת ונפלאה ב'כיכר השבת' - "אור הפרשה" על פרשת השבוע • צפו בוורט השבועי על פרשת חוקת  (יהדות)

כיכר השבת |

אור הפרשה

הרב מרדכי מלכא על פרשת קרח • צפו

רבה של העיר אלעד, הגאון רבי מרדכי מלכא, בפינה שבועית, מיוחדת ונפלאה ב'כיכר השבת' - "אור הפרשה" על פרשת השבוע • צפו בוורט השבועי על פרשת קרח  (יהדות)

כיכר השבת |

אור הפרשה

הרב מרדכי מלכא על פרשת שלח לך • צפו

רבה של העיר אלעד, הגאון רבי מרדכי מלכא, בפינה שבועית, מיוחדת ונפלאה ב'כיכר השבת' - "אור הפרשה" על פרשת השבוע • צפו בוורט השבועי על פרשת שלח לך (יהדות)

כיכר השבת |

אור הפרשה

הרב מרדכי מלכא על פרשת בהעלותך • צפו

רבה של העיר אלעד, הגאון רבי מרדכי מלכא, בפינה שבועית, מיוחדת ונפלאה ב'כיכר השבת' - "אור הפרשה" על פרשת השבוע • צפו בוורט השבועי על פרשת בהעלותך (יהדות)

1
| כיכר השבת |

אור הפרשה

הרב מרדכי מלכא על חג השבועות • צפו

רבה של העיר אלעד, הגאון רבי מרדכי מלכא, בפינה שבועית, מיוחדת ונפלאה ב'כיכר השבת' - "אור הפרשה" על פרשת השבוע • צפו בוורט השבועי על חג השבועות (יהדות)

כיכר השבת |

אור הפרשה

הרב מרדכי מלכא על פרשת במדבר • צפו

רבה של העיר אלעד, הגאון רבי מרדכי מלכא, בפינה שבועית, מיוחדת ונפלאה ב'כיכר השבת' - "אור הפרשה" על פרשת השבוע • צפו בוורט השבועי על פרשת במדבר (יהדות)

כיכר השבת |

אור הפרשה

הרב מרדכי מלכא על פרשת בהר-בחוקותי • צפו

רבה של העיר אלעד, הגאון רבי מרדכי מלכא, בפינה שבועית, מיוחדת ונפלאה ב'כיכר השבת' - "אור הפרשה" על פרשת השבוע • צפו בוורט השבועי על פרשת בהר-בחוקותי (יהדות)

כיכר השבת |

אור הפרשה

הרב מרדכי מלכא על פרשת אמור • צפו

רבה של העיר אלעד, הגאון רבי מרדכי מלכא, בפינה שבועית, מיוחדת ונפלאה ב'כיכר השבת' - "אור הפרשה" על פרשת השבוע • צפו בוורט השבועי על פרשת אמור (יהדות)

כיכר השבת |

אור הפרשה

הרב מרדכי מלכא על פרשת אחרי מות קדושים • צפו

רבה של העיר אלעד, הגאון רבי מרדכי מלכא, בפינה שבועית, מיוחדת ונפלאה ב'כיכר השבת' - "אור הפרשה" על פרשת השבוע • צפו בוורט השבועי על פרשת אחרי מות קדושים (יהדות)

כיכר השבת |

אור הפרשה

הרב מרדכי מלכא על פרשת תזריע מצורע • צפו

רבה של העיר אלעד, הגאון רבי מרדכי מלכא, בפינה שבועית, מיוחדת ונפלאה ב'כיכר השבת' - "אור הפרשה" על פרשת השבוע • צפו בוורט השבועי על פרשת תזריע מצורע (יהדות)

כיכר השבת |

אור הפרשה

הרב מרדכי מלכא על פרשת שמיני • צפו

רבה של העיר אלעד, הגאון רבי מרדכי מלכא, בפינה שבועית, מיוחדת ונפלאה ב'כיכר השבת' - "אור הפרשה" על פרשת השבוע • צפו בוורט השבועי על פרשת שמיני (יהדות)

כיכר השבת |

אור הפרשה

הרב מרדכי מלכא על פרשת צו • צפו

רבה של העיר אלעד, הגאון רבי מרדכי מלכא, בפינה שבועית, מיוחדת ונפלאה ב'כיכר השבת' - "אור הפרשה" על פרשת השבוע • צפו בוורט השבועי על פרשת צו (יהדות)

כיכר השבת |

אור הפרשה

הרב מרדכי מלכא על פרשת ויקרא • צפו

רבה של העיר אלעד, הגאון רבי מרדכי מלכא, בפינה שבועית, מיוחדת ונפלאה ב'כיכר השבת' - "אור הפרשה" על פרשת השבוע • צפו בוורט השבועי על פרשת ויקרא (יהדות)

כיכר השבת |

אור הפרשה

הרב מרדכי מלכא על פרשת ויקהל פקודי • צפו

רבה של העיר אלעד, הגאון רבי מרדכי מלכא, בפינה שבועית, מיוחדת ונפלאה ב'כיכר השבת' - "אור הפרשה" על פרשת השבוע • צפו בוורט השבועי על פרשת ויקהל פקודי (יהדות)

כיכר השבת |

אור הפרשה

הרב מרדכי מלכא על פרשת כי תשא • צפו

רבה של העיר אלעד, הגאון רבי מרדכי מלכא, בפינה שבועית, מיוחדת ונפלאה ב'כיכר השבת' - "אור הפרשה" על פרשת השבוע • צפו בוורט השבועי על פרשת כי תשא (יהדות)

כיכר השבת |

אור הפרשה

הרב מרדכי מלכא על פרשת תצוה • צפו

רבה של העיר אלעד, הגאון רבי מרדכי מלכא, בפינה שבועית, מיוחדת ונפלאה ב'כיכר השבת' - "אור הפרשה" על פרשת השבוע • צפו בוורט השבועי על פרשת תצוה (יהדות)

כיכר השבת |

אור הפרשה

הרב מרדכי מלכא על פרשת תרומה • צפו

רבה של העיר אלעד, הגאון רבי מרדכי מלכא, בפינה שבועית, מיוחדת ונפלאה ב'כיכר השבת' - "אור הפרשה" על פרשת השבוע • צפו בוורט השבועי על פרשת תרומה (יהדות)

כיכר השבת |

אור הפרשה

הרב מרדכי מלכא על פרשת משפטים • צפו

רבה של העיר אלעד, הגאון רבי מרדכי מלכא, בפינה שבועית, מיוחדת ונפלאה ב'כיכר השבת' - "אור הפרשה" על פרשת השבוע • צפו בוורט השבועי על פרשת משפטים (יהדות)

כיכר השבת |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר