ורוממתנו מכל הלשונות 

חג הפסח והכנסת ספר התורה בבאבוב בבורו פארק | סיקור וגלריה

חג הפסח במחיצתו של האדמו"ר מבאבוב במרכז החסידות בבורו פארק | ממים שלנו ועד אחר ברכת הקודש בנעילת החג | תיעוד מיוחד ממעמד הכנסת ספר תורה ועוד | תיאור וסיקור החג (חסידים)

1
| חיים רוזנבוים |

מאמר מיוחד

היארצייט של אוהב ישראל: כך נצא בפסח לחירות אמיתית

אומר האוהב ישראל: "כי עיקר הגלות, היא - גלות הדעת". וליל הסדר- הוא הלילה! שניתן לקבל בו 'גדלות מוחין' ולצאת לגאולה! אומר ה'אוהב ישראל': כשיש דעת – יש גאולה, ולכן כתוב: "דעה קנית מה חסרת, דעה חסרת מה קנית" (חסידים)

1
| ורד שאלתיאל |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר